Elevhälsan - Vad är egentligen motivation? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Eva Hydén svarar

Vad är egentligen motivation?

Fråga:

Vad är motivation och hur fungerar MI?


Svar:Motivation är svår att mäta och ändå helt nödvändig för förändring. Motivation predicerar beteendeförändring. Varaktig förändring utan motivation är osannolik.
Motivation kan handla om både yttre och inre motivation. Yttre motivation, upplevt tryck från andra, kan ibland vara inledning till inre motivation men fungerar oftare som ett hinder för inre motivation. MI fokuserar på inre motivation dvs personen vill genomföra förändringen för egen skull och i samklang med hens egna värderingar.
Vid inre motivation fordras:
• Vilja
• Tilltro till sin förmåga
Det behöver finnas en viss balans mellan dessa.
En tredje komponent är:
• Redo (att förändring prioriteras just nu)
Om viljan är hög men tilltron låg kommer motivationen relativt snart att sjunka till den nivån där tilltron är.
I MI fokuseras specifikt på att öka individens vilja till förändring. Om tilltron är lägre än viljan behöver arbetet dock börja med att stärka den.
Publicerat: 2017-12-14 18:12

Artikeln har visats: 5845 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utanförskap  utfrysning  anmälningsplikt  
Hitta fler föreläsare här