Elevhälsan - Experter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experter

Sekretessexpert: Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola, skola, socialtjänst och sjukvård. I snart 35 år har han föreläst och utbildat all slags personal.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Johan Hallberg

Frågor och svar om att organisera och leda elevhälsoarbete.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Sömn och stress: Anna Nygren

Anna är pedagog, föreläsare och utbildare inom sömn och stress. Hon är också författare till boken Så funkar det! -sömn, stress och lite annat.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Sexolog: Katerina Sparr Holinkova

Jag heter Katerina Sparr Holinkova och jag är elevhälsans sexolog. Jag är utbildad socionom sedan 2012 och är en uppsats från en master i sexologi.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Mental friskvårdsexpert: Tomas Lönn

Hjälper skolor att föra in mental friskvård på schemat. Frågor och svar om hur man hjälper unga att bygga upp en god psykologisk motståndskraft.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Skolläkare; Nils Lundin

Nils Lundin är utbildad specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i skolhälsovård och har diplom i folkhälsokunskap.
Han är överläkare inom Barn och Ungdom på Helsingborgs lasarett, Medicinskt rådgivande läkare på Ungdomsmottagningarna i Skåne där han också jobbar kliniskt samt jobbar som skolläkare sedan 1992. Frågor som belyses av Nils rör allt från vad man kan förvänta sig av den medicinska elevhälsan, sekretess- och administrativa undringar till specifika vaccinationsfrågor.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Annika A Davidsson

Frågor och svar om främjande och förebyggande arbete  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Drogpolicy: Staffan Hübinette

Staffan Hübinette är författare och lärare i prevention och socialpedagogik. Han arbetar sedan många är även som föreläsare, utbildare och konsult för gymnasieskolan kring policyfrågor och handlingsplaner när det gäller droger, drogtestning och åtgärder. Fokus är skolans arbetsmiljö och elevers studieresultat. Han har skrivit ett flertal böcker, senast, "Vägar till en narkotikafri skola - från osäkert till säkert läge".  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Psykolog;Gunilla Carlsson Kendall

Gunilla Carlsson Kendall är leg.psykolog och arbetar med handledning och utbildning för psykologer och pedagoger samt med utredningar av barn och ungdomar med olika typer av svårigheter.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Verksamhetsutvecklare: Susanne Wallin Pettersson

Susanne Wallin Pettersson, verksamhetsutvecklare och rådgivare vid 2Learn som årligen genomför utvecklingsprogram, föreläsningar och processtöd riktat till elevhälsans medicinska insatser och elevhälsa.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Mobbning: Lisbeth Pipping

Lisbeth Pipping är författare, föreläsare, forskare och dotter till en mamma med utvecklingsstörning och en alkoholiserad pappa.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Ljudmiljö och hörsel: Cathrine Forsberg

Cathrine är studie- och yrkesvägledare på Wasaskolan i Södertälje. Specialiserad på medicinsk vägledning inom ljudmiljö, hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet och cochlea implantat.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

PMO-datorjournal: Gudrun Söderlind

Gudrun Söderlind arbetar som Produktchef för PMO på CompuGroup Medical.
Gudrun har jobbat på CGM (tidigare Profdoc) i snart 20 år som utbildare och produktspecialist.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Kostexpert; Annika Wesslén

Annika Wesslén är fil lic. i kostvetenskap och leg. dietist som har mångårig erfarenhet av kost- och nutritionsfrågor.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Droger: Pelle Olsson

Pelle Olsson har följt narkotikafrågan i mer än tjugo år som författare och frilansjournalist.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Bufff Sverige

BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, frivård, häkte)  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Eva Hydén - MI och Motiverande samtal

Eva är en efterfrågad och uppskattad utbildare, föredragshållare och handledare i Motiverande samtal.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  MLA  vårdgivare  
Hitta fler föreläsare här