Elevhälsan - Experter

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experter

Johan Hallberg

Frågor och svar om att organisera och leda elevhälsoarbete.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Annika A Davidsson

Frågor och svar om främjande och förebyggande arbete  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Anna-Carin Magnusson

Att möta barn och unga som varit med om våld, försummelse eller sexuella övergrepp  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Skolmiljö /skolorganisation: My Lindén

My Lindén är utbildad beteendevetare, specialpedagog och organisationskonsult. Hon har under flera år arbetat med att utveckla elevhälsan och skolmiljön i sin roll som rektor. Idag driver hon företaget Skollycka som arbetar med att stötta skolor inom Skolmiljö, Elevhälsa och Skolorganisation.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Bufff Sverige

BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, frivård, häkte)  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Eva Hydén - MI och Motiverande samtal

Eva är en efterfrågad och uppskattad utbildare, föredragshållare och handledare i Motiverande samtal.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Psykolog;Gunilla Carlsson Kendall

Gunilla Carlsson Kendall är leg.psykolog och arbetar med handledning och utbildning för psykologer och pedagoger samt med utredningar av barn och ungdomar med olika typer av svårigheter.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Skolläkare; Nils Lundin

Nils Lundin är utbildad specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i skolhälsovård och har diplom i folkhälsokunskap.
Han är enhetschef på Föräldra- Barn- och Ungdomshälsan i Skånevård Sund och har jobbat som skolläkare sedan 1992. Frågor som belyses av Nils rör allt från vad man kan förvänta sig av den medicinska elevhälsan, sekretess- och administrativa undringar till specifika vaccinationsfrågor.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Drogpolicy: Staffan Hübinette

Staffan Hübinette är författare och lärare i prevention och socialpedagogik. Han arbetar sedan många är även som föreläsare, utbildare och konsult för gymnasieskolan kring policyfrågor och handlingsplaner när det gäller droger, drogtestning och åtgärder. Fokus är skolans arbetsmiljö och elevers studieresultat. Han har skrivit ett flertal böcker, senast, "Vägar till en narkotikafri skola - från osäkert till säkert läge".  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Sekretessexpert: Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola, skola, socialtjänst och sjukvård. I snart 30 år har han föreläst och utbildat all slags personal.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Sömn och stress: Anna Nygren

Anna är pedagog, föreläsare och utbildare inom sömn och stress. Hon är också författare till boken Så funkar det! -sömn, stress och lite annat.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Verksamhetsutvecklare: Susanne Wallin Pettersson

Susanne Wallin Pettersson, verksamhetsutvecklare och rådgivare vid 2Learn som årligen genomför utvecklingsprogram, föreläsningar och processtöd riktat till elevhälsans medicinska insatser och elevhälsa.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Mobbning: Lisbeth Pipping

Lisbeth Pipping är författare, föreläsare, forskare och dotter till en mamma med utvecklingsstörning och en alkoholiserad pappa.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

MI;Barbro Holm-Ivarsson

Barbro är en efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare och författare till flera skrifter om motiverande samtal MI.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Tobaksexpert; Ann Post

Ann Post är disputerad sjuksköterska som arbetat med tobakspreventivt arbete sedan 20 år. Hon är expert på tobaksavvänjning med särskilt fokus på utvecklingen och behandlingen av tobaksberoende.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Kostexpert; Annika Wesslén

Annika Wesslén är fil lic. i kostvetenskap och leg. dietist som har mångårig erfarenhet av kost- och nutritionsfrågor.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

HPV vaccination Gardasil; Cecilia Young - Sanofi Pasteur MSD

Cecilia Young är docent vid Karolinska institutet, och medicinsk direktör vid Sanofi Pasteur MSD. Företaget Sanofi Pasteur MSD är ett vaccinföretag, och har i sin produktportfölj vacciner för barn, boostervaccin för tonåringar och vuxna, vaccin för äldre samt resevacciner.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Droger: Pelle Olsson

Pelle Olsson har följt narkotikafrågan i mer än tjugo år som författare och frilansjournalist.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

ADHD & Barnneuropsykiatri: Peik Gustafsson

Överläkare vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö som ansvarig specialist i klinikens barnneuropsykiatriska team.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

PMO-datorjournal: Gudrun Söderlind

Gudrun Söderlind arbetar som Produktchef för PMO på CompuGroup Medical.
Gudrun har jobbat på CGM (tidigare Profdoc) i snart 20 år som utbildare och produktspecialist.  Läs mer

» Besvarade expertfrågor

Ljudmiljö och hörsel: Cathrine Forsberg

Cathrine är föreläsare och utbildare inom ljudmiljö, hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet och cochlea implantat. Föreläsningarna är attitydförändrande och förebyggande. Andra hjälpande för dem som redan skadat sin hörsel.
Ämnet ljudmiljö och hörsel är hög aktuellt då många skadar sin hörsel i onödan och ljudmiljön vi lever i påverkar vår möjlighet till koncentration, inlärning och hörbarheten. Cathrine har bl.a. genomfört projektet "Lyssna till vad du hör" och är den föreläsaren Arbetsmiljöverket rekommenderar i sitt material "Hörselhälsa, ett studiematerial i grundskolan".  Läs mer

» Besvarade expertfrågor
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  sekretess  handledning  
Hitta fler föreläsare här