Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vårdnadshavares delaktighet i åtgärdsprogram

Publicerat: 2020-10-12
Hej, jag undrar hur vårdnadshavares medverkan definieras. Vi har tillsammans med skolans pedagogiska utredning fått ett av rektorn beslutat åtgärdsprogram hemskickat tillsammans med information om att vi har tre veckor på oss att överklaga. I åtgärdsprogrammet står det att vårdnadshavare gett si.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram vid sjukskrivning

Publicerat: 2020-10-05
Hej Hur ska man skriva i ett åtgärdsprogram när en elev är sjukskriven? /Specialpedagog.. »Läs svaret

Är handledning till personal en form av särskilt stöd?

Publicerat: 2020-09-28
Hej! Hur tänker ni när specialpedagog/-lärare har handledning med lärare och/eller assistenter, extra anpassning, särskilt stöd, eller? Mvh. Ewa.. »Läs svaret

Elevassistent - ska omfattning i tid stå i ÅP?

Publicerat: 2020-09-21
Hej Ifall man har en elev med behov av stöttning av en elevassistent under viss tid av skoldagen. Ska det då stå hur många timmar i åtgärdsprogrammet? Jag kan inte minnas att jag läst någonting om det i Skolverkets allmänna råd -arbete kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. .. »Läs svaret

Garantin för tidiga insatser i f-klassen

Publicerat: 2020-09-14
Hej! Kan det vara så att elev i förskoleklass får vänta med assistent, resurspedagog till åk 1 för att allt ska prövas innan, tex stöd och stimulans i grupp, pedagogiska kartläggningar, extra anpassningar? Hur ser man egentligen på garantin för de tidiga insatserna här?.. »Läs svaret

Dokumentera uppföljning och utvärdering av ÅP

Publicerat: 2020-06-08
Hej, jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP). Vad innebär respektive begrepp? Min skola sitter med en anmälan från skolinspektionen (vårdnadshavare som anmält skolan) på sig om brister i bla ÅP-skrivning där de påpekade att åtgärdsprogram ska innehålla dessa beg.. »Läs svaret

Särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar

Publicerat: 2020-06-01
Hej Gudrun! Det gäller åtgärdsprogram. Om några elever i en klass får extra matematikstöd av en resurslärare, Kan det stå som en särskild åtgärd i ett åtgärdsprogram? Jag är själv är tveksam men tror nog att det hade kunnat ”slinka igenom” eftersom det bara gäller vissa elever. Med vänliga hälsnin.. »Läs svaret

Betyg vid anpassad studiegång

Publicerat: 2020-05-25
Kan en elev som har anpassad studiegång i årskurs 9, och som därmed inte har undervisning i något ämne som exempelvis religionskunskap, ändå få betyg i ämnet i sitt slutbetyg om läraren bedömer att eleven uppnår betygskriterierna för ett godkänt betyg... »Läs svaret

Tydlighet och samverkan kring ÅP

Publicerat: 2020-05-11
Hej. Min son har nu efter ett års kämpande fått ett åtgärdsprogram. Under åtgärder har skolan skrivit "ett nära vuxenstöd". När jag påpekar att det är otydligt och ger förslag på hur man kunde skriva så får jag bara undvikande svar. Kan ett Tvålärarsystem i sig vara Särskilt Stöd? När gruppen är d.. »Läs svaret

Skillnad mellan behov och åtgärder i ÅP

Publicerat: 2020-05-04
Hej! Jag har tagit den av de svar som getts angående att skilja beskrivningen av en elevs behov av särskilt stöd från själva åtgärden men upplever fortfarande att det är komplicerat. Jag skulle behöva några ytterligare exempel på beskrivningar av en elevs behov av särskilt stöd (första delen i åtg.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 11 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se