Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?

Publicerat: 2017-09-24
Gällande anpassad studiegång och beslut kring detta: hur ofta behöver beslutet fattas? Är det inför varje termin, varje läsår eller endast en gång? En del elever anpassar bort modernt språk och då känns det inte sannolikt att eleven kommer att ta upp språket längre fram varför det känns logiskt att.. »Läs svaret

Måste vårdnadshavare säga ja till ITPA-test?

Publicerat: 2017-09-17
Hej! Jag undrar om man MÅSTE ha vårdnadshavares medgivande innan man gör en ITPA (vi har som rutin att alltid tillfråga vårdnadshavare, vilket vi kommer att fortsätta med oavsett så klart men det vore bra att veta om det finns bestämmelser kring detta)? Vänlig hälsning Sara.. »Läs svaret

Räcker det att eleven utvecklas i riktning mot målen?

Publicerat: 2017-09-03
Hej! Det gäller en elev som har en språkstörningsdiagnos sedan eleven var liten. Detta gör att eleven har svårigheter med avkodning, skrivning (både form och innehåll) och vissa uttalssvårigheter. I vissa situationer kan även eleven ha svårt med ord/begrepp. Eleven har fått mycket stöd och hjäl.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi

Publicerat: 2017-08-27
Hej! Ska man skriva ett åtgärdsprogram om man har en elev som har allergi eller diabetes och man har en elevassistent kopplad till eleven under vissa tider av dagen? Bör man göra en utredning av elevs behov av särskilt stöd innan?.. »Läs svaret

Särskilt stöd utanför schemat

Publicerat: 2017-08-21
Hej, Kan undervisning utanför ordinarie schema, t.ex. att varje vecka erbjuda en extra matematiklektion efter skoldagens slut, betraktas som ett särskilt stöd eller är skolan skyldig att tillgodose elevens behov av stöd inom ramen för elevens ordinarie skoltider?.. »Läs svaret

Ska Åp avslutas inför gymnasiet?

Publicerat: 2017-06-12
Skriver till dig för att jag hittar varken svar i textform och får lite olika svar från personer inom skolvärlden. Det är så att jag inför detta läsår att fått en tjänst där jag arbetar som specialpedagog (samtidigt som jag läser in detta på universitet) och har nu på slutet av terminen hamnat i en .. »Läs svaret

Utredning vid hög frånvaro

Publicerat: 2017-05-15
Hej! Jag undrar hur vi bäst dokumenterar arbetet kring elever som är så kallade hemmasittare? Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till... »Läs svaret

Åtgärdsprogram redan i årskurs 1?

Publicerat: 2017-05-03
Hej! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Hur tänker du kring upprättande av detta i åk 1? Jag tycker oftast inte att lärarna har kommit så långt med extra anpassningar m.m och att tiden finns att återkomma i åk 2 eller 3 rent generellt. Självklart finns det undantag. Hur ser du på detta? M.. »Läs svaret

Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?

Publicerat: 2017-03-29
Gällande Åtgärdsprogram för elev i år 6 i SU-grupp med anpassad studiegång. Vilka beslut ska skrivas i ÅP? Kan rektor skriva beslutet om placering i SU-grupp och anpassad studiegång i ÅP eller måste det vara separata beslut för det? De extra anpassningar som sedan görs i SU-gruppen utifrån hans s.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev

Publicerat: 2017-03-23
Hej! Vi hade en diskussion idag gällande elever som går i grundskolan med en integrerad läroplan för särskola. Ska de eleverna per automatik ha ett ÅP eller blir det aktuellt först när/om särskolemålen riskerar att inte uppnås??.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 Nästa Sista 
annonser