Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Åtgärdsprogram vid skolårsslut

Publicerat: 2018-11-20
Bör man avsluta åtgärdsprogram vid skolårsslut, för att sedan utfärda ett nytt vid skolårsstart? Eller ska man låta åtgärdsprogrammet ligga kvar över sommaren?.. »Läs svaret

Svar till kommentarer - Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?”

Publicerat: 2018-11-08
Gudrun har fått tre kommentarer på elevhälsans facebooksida på ett svar som publicerades 2018-11-05 För att förtydliga så väljer Gudrun att skriva ett samlat svar. Frågans rubrik är: ”Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet? ”Länk till fråga/svar kommer efter Gudruns svar... »Läs svaret

Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?

Publicerat: 2018-11-05
Hej, Jag har under längre tid haft en givande diskussion med en förälder kring innehållet av ett åtgärdsprogram. Vi har delade meningar kring vad som är särskilt stöd och vad som är en extra anpassning. Stödet kommer att vara under längre tid och har funnits under hela förra året. Utan detta funger.. »Läs svaret

Särskilt stöd i den pedagogiska bedömningen?

Publicerat: 2018-10-08
Hej, jag har idag pratat om ÅP med elevhälsoteam från ett skolområde och vi behöver hjälp med en fråga. Jag har använt dina stödtexter som finns som bilagor i din Vägledning för grundskolan. Jag visade dem hur man redan i den pedagogiska bedömningen kan dela upp elevens behov i extra anpassningar o.. »Läs svaret

Lagändring studiehandledning högstadiet

Publicerat: 2018-09-27
Innebär den nya lagändringen i 3 kap 12i§ som säger att nyanlända har rätt till studiehandledning på modersmålet att vi inte behöver skriva ÅP för detta även om eleven inte når målen i samtliga ämnen? /Kerstin.. »Läs svaret

Idrottsgymnasium - Särskilt stöd?

Publicerat: 2018-09-19
Hej! Min fråga är hur jag kan skriva i åtg när eleven behöver förlänga kurser eller läsa ett extra år på gymnasiet på grund av elitsatsning. Detta gäller idrottsgymnasium. Vänliga hälsningar Monica.. »Läs svaret

Är specialkost särskilt stöd?

Publicerat: 2018-09-12
Hej! På vår skola har vi flera elever som får specialkost som oblandad mat, önskekost osv. Räknas detta som särskilt stöd och ska skrivas in i ett åtgärdsprogram?.. »Läs svaret

ÅP vid byte av skola?

Publicerat: 2018-08-21
Hej! Jag är osäker på hur man ska göra med åtgärdsprogram när elever byter skola (p.g.a. flytt eller övergång till annat stadium/skolform): För mig är det logiskt att avsluta åtgärdsprogrammet på den skola eleven lämnar och att vid informationsutbyte med nya skolan (och i sista utvärdering av åtgär.. »Läs svaret

Är elevassistent en form av särskilt stöd?

Publicerat: 2018-06-19
En fråga ni säkert fått många gånger - angående åtgärdsprogram. En elev med funktionshinder som har assistent - ska den ha ÅP? En elev med annan problematik som har assistent - ska den ha ÅP? Även om den kommer att klara kunskapsmålen? Tycker alltid detta är en gråzon vad gäller Skolverkets direk.. »Läs svaret

Individuellt alternativ – Omfattning på studierna

Publicerat: 2018-06-06
Hej Jag vill ställa en fråga till Gudrun om Individuellt Alternativ på gymnasiet och Åtgärdsprogram, har läst tidigare inlägg på området 2018-03-27. Det gäller de elever som skrivs in på Individuellt Alternativ och i den individuella plan som upprättas kommer att skrivas in att de kommer att ha kor.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 6 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

utanförskap  alkoholism  anmälningsplikt  
Hitta fler föreläsare här