Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Rutiner vid utvärderingar av åtgärdsprogram

Publicerat: 2020-12-07
Hej, Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Vi har haft som rutin hos oss att åtgärdsprogrammen ska utvärderas efter ca 6-8 v och att nytt ÅP skrivs om åtgärderna ska fortsätta eller revideras. Om det visar sig efter två sådana omgångar att åtgärderna inte fungerar så ska rektors utredning init.. »Läs svaret

När övergår extra anpassningar till särskilt stöd?

Publicerat: 2020-11-23
Hej! Min fråga gäller när en extra anpassning ska gå över till särskilt stöd. Vi har elever som går i perioder (8 veckor oftast) till specialpedagog för att träna avkodning. Eleverna gör framsteg men inte så stora att de kommer att nå målen i svenska. Några av eleverna tränar hela tiden hos special.. »Läs svaret

Hur ofta bör ny utredning av särskilt stöd genomföras?

Publicerat: 2020-11-09
Hej Jag undrar om det finns reglerat hur ofta en pedagogisk kartläggning/utredning bör göras om? Helen.. »Läs svaret

Vad gäller när elever inte vill ta emot stöd?

Publicerat: 2020-10-26
Jag undrar vad som gäller när en elev själv inte vill ta emot särskilt stöd? Jag arbetar som speciallärare och har en elev i åk. 9 som inte vill ta emot särskilt stöd varken i klassrummet eller enskilt. Chef och kollegor vill tvinga eleven genom att vägra släppa in eleven i klassrummet men det skapa.. »Läs svaret

Vårdnadshavares delaktighet i åtgärdsprogram

Publicerat: 2020-10-12
Hej, jag undrar hur vårdnadshavares medverkan definieras. Vi har tillsammans med skolans pedagogiska utredning fått ett av rektorn beslutat åtgärdsprogram hemskickat tillsammans med information om att vi har tre veckor på oss att överklaga. I åtgärdsprogrammet står det att vårdnadshavare gett si.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram vid sjukskrivning

Publicerat: 2020-10-05
Hej Hur ska man skriva i ett åtgärdsprogram när en elev är sjukskriven? /Specialpedagog.. »Läs svaret

Är handledning till personal en form av särskilt stöd?

Publicerat: 2020-09-28
Hej! Hur tänker ni när specialpedagog/-lärare har handledning med lärare och/eller assistenter, extra anpassning, särskilt stöd, eller? Mvh. Ewa.. »Läs svaret

Elevassistent - ska omfattning i tid stå i ÅP?

Publicerat: 2020-09-21
Hej Ifall man har en elev med behov av stöttning av en elevassistent under viss tid av skoldagen. Ska det då stå hur många timmar i åtgärdsprogrammet? Jag kan inte minnas att jag läst någonting om det i Skolverkets allmänna råd -arbete kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. .. »Läs svaret

Garantin för tidiga insatser i f-klassen

Publicerat: 2020-09-14
Hej! Kan det vara så att elev i förskoleklass får vänta med assistent, resurspedagog till åk 1 för att allt ska prövas innan, tex stöd och stimulans i grupp, pedagogiska kartläggningar, extra anpassningar? Hur ser man egentligen på garantin för de tidiga insatserna här?.. »Läs svaret

Dokumentera uppföljning och utvärdering av ÅP

Publicerat: 2020-06-08
Hej, jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP). Vad innebär respektive begrepp? Min skola sitter med en anmälan från skolinspektionen (vårdnadshavare som anmält skolan) på sig om brister i bla ÅP-skrivning där de påpekade att åtgärdsprogram ska innehålla dessa beg.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 11 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  aktiva klassrum  pulsträning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se