Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp

Publicerat: 2019-09-15
Hej, jag har två frågor. 1. Då en elev inte deltar i ordinarie undervisning, utan gör praktik 5 dagar i veckan, räknar det då som anpassad studiegång? 2. Då en elev får all sin undervisning i mindre grupp med speciallärare, men inom ramen för ordinarie timplan, räknas det då som särskild unde.. »Läs svaret

Delegerat uppdrag kring åtgärdsprogram

Publicerat: 2019-09-09
Hej! Rektor vill delegera ansvaret för att besluta om åtgärdsprogram till oss specialpedagoger. Vad skulle det innebära rent juridiskt för oss om vi går med på det? Kan vi neka att ta på oss delegationen? Tack på förhand! Kajsa.. »Läs svaret

Vad gäller vid hemundervisning?

Publicerat: 2019-09-01
På skolan där jag arbetar finns det en elev som har hemundervisning på grund av en kronisk sjukdom som resulterar i hög feber, ont i leder etc. Under vissa dagar/veckor kan eleven inte ta emot någon undervisning alls eftersom eleven helt enkelt är för sjuk och sängliggande. Trots detta antar jag att.. »Läs svaret

Behövs alltid åtgärdsprogram vid F?

Publicerat: 2019-06-02
Måste ett åtgärdsprogram upprättas om en elev får ett F i sitt första betyg eller kan intensifierade anpassningar sättas in? Mvh Ingrid.. »Läs svaret

Behövs personnumret i åtgärdsprogram?

Publicerat: 2019-05-20
Hej! Har fått en fråga angående åtgärdsprogrammet om elevens hela personnr behöver stå med? Hur ska man tänka där? Har ej reflekterat över det tidigare... »Läs svaret

Fråga om Studiehandledning

Publicerat: 2019-05-13
Hej, i vår kommun finns en regel om att alla nyanlända elever får 2 h studiehandledning under de 4 år som de räknas som nyanlända. Om det inte räcker så kan man ansöka om mer, men då kräver enheten som ansvarar för studiehandledningen att åtgärdsprogram upprättas! Kan du förklara hur man kan tänka .. »Läs svaret

Undantagsbestämmelsen - idrott

Publicerat: 2019-05-05
fråga: Hej Vi har en elev med diagnos ADHD/Autism. Min fråga gäller om vi kan använda undantagsbestämmelsen då han absolut inte kan tänka sig visa rytm eller dans. Kan vi anpassa så att han visar rytm på något annat sätt?.. »Läs svaret

Omfattande extra anpassningar

Publicerat: 2019-04-28
Hej! Vi har en fråga gällande när/om extra anpassningar skall dokumenteras i åtgärdsprogram utifrån nedanstående citat: ”I vissa fall kan eleven vara i behov av många olika extra anpassningar, som tillsammans blir så pass omfattande att eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd” ur Stödinsa.. »Läs svaret

Är läxhjälp särskilt stöd eller extra anpassning?

Publicerat: 2019-04-23
Hej! Min fråga är om läxhjälp (ett tillfälle i veckan) som sker efter skoltid räknas som ett särskilt stöd eller som extra anpassning. Elin.. »Läs svaret

När vårdnadshavare vägrar svara på frågor i utredning av elevs behov av särskilt stöd

Publicerat: 2019-04-15
Hej Gudrun! Jag undrar om man kan göra en pedagogisk kartläggning inför ett upprättande av åtgärdsprogram utan att elev och vårdnadshavare har medverkat.  Jag vet att det är viktigt att vårdnadshavare bör få säga sitt, men om vårdnadshavaren vägrar att svara på frågorna till ett underlag, blir det .. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Servicebemötande  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här