Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Är elevassistent en form av särskilt stöd?

Publicerat: 2018-06-19
En fråga ni säkert fått många gånger - angående åtgärdsprogram. En elev med funktionshinder som har assistent - ska den ha ÅP? En elev med annan problematik som har assistent - ska den ha ÅP? Även om den kommer att klara kunskapsmålen? Tycker alltid detta är en gråzon vad gäller Skolverkets direk.. »Läs svaret

Individuellt alternativ – Omfattning på studierna

Publicerat: 2018-06-06
Hej Jag vill ställa en fråga till Gudrun om Individuellt Alternativ på gymnasiet och Åtgärdsprogram, har läst tidigare inlägg på området 2018-03-27. Det gäller de elever som skrivs in på Individuellt Alternativ och i den individuella plan som upprättas kommer att skrivas in att de kommer att ha kor.. »Läs svaret

Anpassad studiegång 5 dagar/vecka?

Publicerat: 2018-05-23
Hej! Jag har hamnat i meningsskiljaktighet med en kollega när det gäller en elevs Anpassade studiegång med praktik (år8) där kollegan anser att det är möjligt att låta eleven endast ha praktik (5 dgr/v) utan att läsa några skolämnen. Är det ens förekommande eller lämpligt?.. »Läs svaret

Dokument till mottagande skola

Publicerat: 2018-05-14
Vad gäller angående överlämning av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram till en skola i en annan kommun, när elev har bytt kommun, och om man inte (kan) få vårdnadshavares medgivande? Finns det en lagtext någonstans (vilken och var isf) som säger att vårdnadshavare måste ge sådant medgivande, .. »Läs svaret

ÅP inom introduktionsprogram

Publicerat: 2018-03-27
Hej Gudrun! Jag arbetar som specialpedagog på yrkesinriktad gymnasieskola. Vi har många elever som inte har nått godkänt i alla betyg från grundskolan och de går introduktionsprogrammet + att de får påbörja sin yrkesinriktning. Vi ser att eleverna då oftare blir mer motiverade att klara de ämnen.. »Läs svaret

Utvärdering av åtgärdsprogram

Publicerat: 2018-03-20
Hej! Jag undrar hur det är när det finns brister i arbetet med åtgärdsprogram på en skola och utvärdering och förnyelse av åtgärdsprogram inte gjorts sedan 1,5 år tillbaka i tiden, då man beslutade om åtgärdsprogrammet? Eleven är i behov av samma åtgärder fortfarande men det har alltså inte formell.. »Läs svaret

Är studiehandledning särskilt stöd?

Publicerat: 2018-02-12
Elever som har studiehandledning, är det att se som särskilt stöd? Dvs. måste man upprätta åtgärdsprogram på alla dessa elever? Med vänlig hälsning Kerstin.. »Läs svaret

Enskild undervisning och särskild undervisning

Publicerat: 2018-01-31
Hej, Jag undrar vad skillnaden är på enskild undervisning och särskild undervisning? Med vänlig hälsning Lotta.. »Läs svaret

Modersmålsundervisning – anpassad studiegång

Publicerat: 2018-01-17
Hej! Min fråga handlar om modersmålsundervisning. Om elever som har rätt till modersmålsundervisning får detta under ett annat ämnes undervisningstid ska det då skrivas en anpassad studiegång?.. »Läs svaret

Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram

Publicerat: 2017-12-19
Hej! Jag arbetar som specialpedagog på en 7-9-skola med ca 400 elever och 50 personal. Vi har många elever i behov av anpassningar och stöd. Jag upplever att skolan inte har kommit långt med att implementera den inkludering som skollagen 2011 beskriver. Det pratas väldigt mycket som att eleverna är.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  medicinska insatser  vårdgivare  
Hitta fler föreläsare här