Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Fråga om gruppåtgärdsprogram

Publicerat: 2021-02-22
Hej Gudrun! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram på klass- och gruppnivå som jag läste om på elevhälsan.se. Om vi upprättar ett åtgärdsprogram på gruppnivå, hur säkert är det utifrån lagen? Vårdnadshavare har möjlighet till att överklaga ett åtgärdsprogram. Hur fungerar det då om vi gör det på .. »Läs svaret

Vad gäller kring reducerat program på gymnasiet?

Publicerat: 2021-02-15
Här kommer en fråga om åtgärdsprogram och reducerad studieplan på gymnasiet: När man reducerar ett program på gymnasiet, efter att ha testat alla andra utvägar, så har man alltid ett åtgärdsprogram som underlag. Själva reduceringen innebär ofta att man tar bort kurser ur elevens studieplan (och sål.. »Läs svaret

Vad gäller kring medicin, specialkost och skolskjuts?

Publicerat: 2021-02-08
Hej Gudrun! I de fall en av våra elevcoacher ser till att en elev får sin medicin varje morgon, dokumenteras detta som särskilt stöd i åtgärdsprogram? Medicinen är grunden för att eleven ska fungera i lärandet (koncentrationsförmågan ökar). Specialkost och skolskjuts är väl också exempel på åtg.. »Läs svaret

Revidera eller förnya utredning av elevs behov av särskilt stöd?

Publicerat: 2021-02-01
Hej, om det finns en utredning av elevs behov av särskilt stöd (USS) sedan F-klass på en elev som nu går i åk 1, kan man då skriva ett "nuläge" innan åtgärdsprogram upprättas. Elevens föräldrar har skickat en egenremiss till BUP för utredning av ADHD. Verkar kanske onödigt att skriva om hela USS:en.. »Läs svaret

Särskilt stöd hos skolsköterska

Publicerat: 2021-01-25
Hej! Jag har en fundering kring åtgärdsprogram. En elev har som åtgärd att träffa och samtala kontinuerligt med skolsköterskan. Kan det skrivas med i åtgärdsprogrammet? Det finns diskussioner kring detta eftersom skolsköterskan går under sekretess. Kurator står också med i åtgärdsprogrammet. Ta.. »Läs svaret

Anpassad studiegång för integrerad grundsärskoleelev

Publicerat: 2021-01-18
Hej! Har en fråga kring åtgärdsprogram för integrerade elever som läser utifrån grundsärskolans kursplaner men går i grundskolan. Som jag förstått det ska åtgärdsprogram inte skrivas per automatik men samtidigt skiljer sig timplanen markant i vissa ämnen vilket då gör att en anpassad studiegång .. »Läs svaret

Rutiner vid utvärderingar av åtgärdsprogram

Publicerat: 2020-12-07
Hej, Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Vi har haft som rutin hos oss att åtgärdsprogrammen ska utvärderas efter ca 6-8 v och att nytt ÅP skrivs om åtgärderna ska fortsätta eller revideras. Om det visar sig efter två sådana omgångar att åtgärderna inte fungerar så ska rektors utredning init.. »Läs svaret

När övergår extra anpassningar till särskilt stöd?

Publicerat: 2020-11-23
Hej! Min fråga gäller när en extra anpassning ska gå över till särskilt stöd. Vi har elever som går i perioder (8 veckor oftast) till specialpedagog för att träna avkodning. Eleverna gör framsteg men inte så stora att de kommer att nå målen i svenska. Några av eleverna tränar hela tiden hos special.. »Läs svaret

Hur ofta bör ny utredning av särskilt stöd genomföras?

Publicerat: 2020-11-09
Hej Jag undrar om det finns reglerat hur ofta en pedagogisk kartläggning/utredning bör göras om? Helen.. »Läs svaret

Vad gäller när elever inte vill ta emot stöd?

Publicerat: 2020-10-26
Jag undrar vad som gäller när en elev själv inte vill ta emot särskilt stöd? Jag arbetar som speciallärare och har en elev i åk. 9 som inte vill ta emot särskilt stöd varken i klassrummet eller enskilt. Chef och kollegor vill tvinga eleven genom att vägra släppa in eleven i klassrummet men det skapa.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 12 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  skola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se