Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Dokumentera uppföljning och utvärdering av ÅP

Publicerat: 2020-06-08
Hej, jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP). Vad innebär respektive begrepp? Min skola sitter med en anmälan från skolinspektionen (vårdnadshavare som anmält skolan) på sig om brister i bla ÅP-skrivning där de påpekade att åtgärdsprogram ska innehålla dessa beg.. »Läs svaret

Särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar

Publicerat: 2020-06-01
Hej Gudrun! Det gäller åtgärdsprogram. Om några elever i en klass får extra matematikstöd av en resurslärare, Kan det stå som en särskild åtgärd i ett åtgärdsprogram? Jag är själv är tveksam men tror nog att det hade kunnat ”slinka igenom” eftersom det bara gäller vissa elever. Med vänliga hälsnin.. »Läs svaret

Betyg vid anpassad studiegång

Publicerat: 2020-05-25
Kan en elev som har anpassad studiegång i årskurs 9, och som därmed inte har undervisning i något ämne som exempelvis religionskunskap, ändå få betyg i ämnet i sitt slutbetyg om läraren bedömer att eleven uppnår betygskriterierna för ett godkänt betyg... »Läs svaret

Tydlighet och samverkan kring ÅP

Publicerat: 2020-05-11
Hej. Min son har nu efter ett års kämpande fått ett åtgärdsprogram. Under åtgärder har skolan skrivit "ett nära vuxenstöd". När jag påpekar att det är otydligt och ger förslag på hur man kunde skriva så får jag bara undvikande svar. Kan ett Tvålärarsystem i sig vara Särskilt Stöd? När gruppen är d.. »Läs svaret

Skillnad mellan behov och åtgärder i ÅP

Publicerat: 2020-05-04
Hej! Jag har tagit den av de svar som getts angående att skilja beskrivningen av en elevs behov av särskilt stöd från själva åtgärden men upplever fortfarande att det är komplicerat. Jag skulle behöva några ytterligare exempel på beskrivningar av en elevs behov av särskilt stöd (första delen i åtg.. »Läs svaret

Var dokumenteras behov av vidare utredning?

Publicerat: 2020-04-20
Hej! Jag undrar om jag i den pedagogiska utredningen ska skriva att eleven är i behov av en vidare utredning. Under vilken rubrik skriver jag i så fall det? Mvh Anneli.. »Läs svaret

Varför är det olika regler för studiehandledning på modersmålet?

Publicerat: 2020-04-08
Hej! Vad jag har förstått behöver man inte skriva ÅP för att nyanlända elever som börjar i svensk skola i åk 7-9 ska kunna få studiehandledning. Detta bl a för att minska administrationsbördan. Det jag inte förstår är varför man behöver ÅP för nyanlända elever som börjar i svenska skolan innan åk 7.. »Läs svaret

Särskilt stöd inom gymnasieprogrammet

Publicerat: 2020-04-06
Hej Gudrun! Jag har en fråga angående särskilt stöd på gymnasiet. Vi har en elev som läser Teknikprogrammet och läser ju då den svåraste matematiken. Han har under hela grundskoletiden kämpat med matematiken och fick betyget E i sommarskolan. Han klarar inte matematiken på gymnasiet och även fysik.. »Läs svaret

SU-grupp hänvisa till skollagen i ÅP

Publicerat: 2020-03-23
Hej! Jag har i tidigare inlägg läst att det inte behövs två beslut för undervisning i "särskild undervisningsgrupp", utan att det räcker med ÅP. Nu läste jag ett vägledande beslut hos överklagandenämnden som skriver: noterar att rektorn fattat beslut om placering av NN i en särskild undervisning.. »Läs svaret

Hjälpmedel vid nationella prov

Publicerat: 2020-03-16
Har eleverna rätt att få använda sina hjälpmedel vid nationella prov i åk 9 ex miniräknare i matte om man har svårt med matte och har en specialpedagogisk utredning som visar att eleven troligen har dyskalkyli? MVH Maria.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 10 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  när ett barn far illa  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se