Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Åtgärdsprogram redan i årskurs 1?

Publicerat: 2017-05-03
Hej! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Hur tänker du kring upprättande av detta i åk 1? Jag tycker oftast inte att lärarna har kommit så långt med extra anpassningar m.m och att tiden finns att återkomma i åk 2 eller 3 rent generellt. Självklart finns det undantag. Hur ser du på detta? M.. »Läs svaret

Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?

Publicerat: 2017-03-29
Gällande Åtgärdsprogram för elev i år 6 i SU-grupp med anpassad studiegång. Vilka beslut ska skrivas i ÅP? Kan rektor skriva beslutet om placering i SU-grupp och anpassad studiegång i ÅP eller måste det vara separata beslut för det? De extra anpassningar som sedan görs i SU-gruppen utifrån hans s.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev

Publicerat: 2017-03-23
Hej! Vi hade en diskussion idag gällande elever som går i grundskolan med en integrerad läroplan för särskola. Ska de eleverna per automatik ha ett ÅP eller blir det aktuellt först när/om särskolemålen riskerar att inte uppnås??.. »Läs svaret

Tester som elevhälsan utför

Publicerat: 2017-02-22
Hej! Får någon i elevhälsan utföra ett test oavsett vilket tex läs och skriv? Vad gäller för info som bör eller ska ges till vårdnadshavare? Det gäller elever under 18 år på gymnasiet... »Läs svaret

Tilläggsbelopp inför årskurs 1

Publicerat: 2017-02-09
Fsk i kommunal grundskoleverksamhet är inte obligatorisk MEN nu när vi ansöker om Tilläggsbelopp för ett barn som börjar i åk 1 inför ht 2017 med mkt stora svårigheter krävs Åp och utvärderade sådana, för att ansökan ens ska vara giltig? Vad säger ni om det? Det är något som inte stämmer?.. »Läs svaret

Vad gäller vid anpassad studiegång

Publicerat: 2017-01-26
Vad gäller vid anpassad studiegång förutom att ex ämnen kan plockas bort och skoldagarna kan förkortas? Min fråga gäller en elev som under ht hade fokus på sv och ma. Under vt kommer vi utöka med att förkorta två av dagarna, fortfarande med fokus på sv och ma. Eleven har under ht tillbringat större.. »Läs svaret

Behöver Mål stå i åtgärdsprogram

Publicerat: 2017-01-15
Hej Gudrun! Jag var på specialpedagogkonferensen i Sthlm i november och du sa att man kunde maila om man hade några frågor. Min fråga gäller ett fall i vår kommun där skolinspektionen bland annat kritiserar att det inte specificeras vilka kunskapskrav/kunskapsmål som åtgärderna syftar mot i ele.. »Läs svaret

Anpassning vid NP i engelska

Publicerat: 2016-12-14
Jag har en fråga ang NP i engelska år nio. Vi har en elev som verkligen inte kan få ner så mycket på papper självständigt. Det hen får ner är inte läsbart. Men muntligt kan eleven exakt berätta /hålla den röda tråden osv.  Dator med talsynes fungerar inte. Vi har gjort massor av anpassningar osv... »Läs svaret

Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas

Publicerat: 2016-12-11
Hej! Ska skriva ÅP för en elev vilket jag som pedagog menar är i behov av riktad läs- och skrivträning av speciallärare utöver det jag kan ge i ordinarie undervisning. Svårigheten är att skolan idag inte har någon speciallärare, då den tidigare har slutat och skolan inte lyckats finna någon ny lä.. »Läs svaret

Pedagogiska tester

Publicerat: 2016-11-30
Hej! Ser att man fortfarande använder 70-80talstester vid pedagogiska utredningar. Jacobssons bokstavs-ord- och läskedjor, DLS, Gudrun Malmer, Adler, Duvan m fl. Blir lite förvånad, tycker det borde hänt mer. Vad använder man mer för test idag. Kanske lite nyare, med tanke på lågfrekventa ord o utt.. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  pulsträning  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här