Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram

Publicerat: 2017-12-19
Hej! Jag arbetar som specialpedagog på en 7-9-skola med ca 400 elever och 50 personal. Vi har många elever i behov av anpassningar och stöd. Jag upplever att skolan inte har kommit långt med att implementera den inkludering som skollagen 2011 beskriver. Det pratas väldigt mycket som att eleverna är.. »Läs svaret

Pysa skrivning i engelska?

Publicerat: 2017-11-23
Hej!! Vi har en elev med diagnos inom AST och vi har funderingar kring undantagsbestämmelsen. Det vi funderar över är om man kan ta bort ett helt moment som tex skrivning i engelskan??.. »Läs svaret

Går om en årskurs - Behövs åtgärdsprogram?

Publicerat: 2017-10-22
Hej, En elev går om en årskurs på grund av att den varit långt ifrån att uppnå kunskapsmålen. Eleven har en språkstörning och ska utredas för eventuell annan funktionsnedsättning. I den nya klassen arbetar man framgångsrikt med extra anpassningar och eleven har i nuläget inget särskilt stöd. Ska el.. »Läs svaret

Grundskoleelevs utbildning inom grundsärskolan

Publicerat: 2017-10-22
Vi har en elev som har en autismdiagnos i kombination med språkstörning. En utredning inför skolstart visade att det inte var aktuellt för eleven att bli mottagen i grundsärskolan. Eleven gick årskurs 1 i en liten grupp på skolan med ett fåtal elever som gick där på heltid, samt hade några elever so.. »Läs svaret

Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?

Publicerat: 2017-09-24
Gällande anpassad studiegång och beslut kring detta: hur ofta behöver beslutet fattas? Är det inför varje termin, varje läsår eller endast en gång? En del elever anpassar bort modernt språk och då känns det inte sannolikt att eleven kommer att ta upp språket längre fram varför det känns logiskt att.. »Läs svaret

Måste vårdnadshavare säga ja till ITPA-test?

Publicerat: 2017-09-17
Hej! Jag undrar om man MÅSTE ha vårdnadshavares medgivande innan man gör en ITPA (vi har som rutin att alltid tillfråga vårdnadshavare, vilket vi kommer att fortsätta med oavsett så klart men det vore bra att veta om det finns bestämmelser kring detta)? Vänlig hälsning Sara.. »Läs svaret

Räcker det att eleven utvecklas i riktning mot målen?

Publicerat: 2017-09-03
Hej! Det gäller en elev som har en språkstörningsdiagnos sedan eleven var liten. Detta gör att eleven har svårigheter med avkodning, skrivning (både form och innehåll) och vissa uttalssvårigheter. I vissa situationer kan även eleven ha svårt med ord/begrepp. Eleven har fått mycket stöd och hjäl.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi

Publicerat: 2017-08-27
Hej! Ska man skriva ett åtgärdsprogram om man har en elev som har allergi eller diabetes och man har en elevassistent kopplad till eleven under vissa tider av dagen? Bör man göra en utredning av elevs behov av särskilt stöd innan?.. »Läs svaret

Särskilt stöd utanför schemat

Publicerat: 2017-08-21
Hej, Kan undervisning utanför ordinarie schema, t.ex. att varje vecka erbjuda en extra matematiklektion efter skoldagens slut, betraktas som ett särskilt stöd eller är skolan skyldig att tillgodose elevens behov av stöd inom ramen för elevens ordinarie skoltider?.. »Läs svaret

Ska Åp avslutas inför gymnasiet?

Publicerat: 2017-06-12
Skriver till dig för att jag hittar varken svar i textform och får lite olika svar från personer inom skolvärlden. Det är så att jag inför detta läsår att fått en tjänst där jag arbetar som specialpedagog (samtidigt som jag läser in detta på universitet) och har nu på slutet av terminen hamnat i en .. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 6 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

studiedagar  extra anpassningar  handledning  
Hitta fler föreläsare här