Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Anpassad studiegång 5 dagar/vecka?

Publicerat: 2018-05-23
Hej! Jag har hamnat i meningsskiljaktighet med en kollega när det gäller en elevs Anpassade studiegång med praktik (år8) där kollegan anser att det är möjligt att låta eleven endast ha praktik (5 dgr/v) utan att läsa några skolämnen. Är det ens förekommande eller lämpligt?.. »Läs svaret

Dokument till mottagande skola

Publicerat: 2018-05-14
Vad gäller angående överlämning av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram till en skola i en annan kommun, när elev har bytt kommun, och om man inte (kan) få vårdnadshavares medgivande? Finns det en lagtext någonstans (vilken och var isf) som säger att vårdnadshavare måste ge sådant medgivande, .. »Läs svaret

ÅP inom introduktionsprogram

Publicerat: 2018-03-27
Hej Gudrun! Jag arbetar som specialpedagog på yrkesinriktad gymnasieskola. Vi har många elever som inte har nått godkänt i alla betyg från grundskolan och de går introduktionsprogrammet + att de får påbörja sin yrkesinriktning. Vi ser att eleverna då oftare blir mer motiverade att klara de ämnen.. »Läs svaret

Utvärdering av åtgärdsprogram

Publicerat: 2018-03-20
Hej! Jag undrar hur det är när det finns brister i arbetet med åtgärdsprogram på en skola och utvärdering och förnyelse av åtgärdsprogram inte gjorts sedan 1,5 år tillbaka i tiden, då man beslutade om åtgärdsprogrammet? Eleven är i behov av samma åtgärder fortfarande men det har alltså inte formell.. »Läs svaret

Är studiehandledning särskilt stöd?

Publicerat: 2018-02-12
Elever som har studiehandledning, är det att se som särskilt stöd? Dvs. måste man upprätta åtgärdsprogram på alla dessa elever? Med vänlig hälsning Kerstin.. »Läs svaret

Enskild undervisning och särskild undervisning

Publicerat: 2018-01-31
Hej, Jag undrar vad skillnaden är på enskild undervisning och särskild undervisning? Med vänlig hälsning Lotta.. »Läs svaret

Modersmålsundervisning – anpassad studiegång

Publicerat: 2018-01-17
Hej! Min fråga handlar om modersmålsundervisning. Om elever som har rätt till modersmålsundervisning får detta under ett annat ämnes undervisningstid ska det då skrivas en anpassad studiegång?.. »Läs svaret

Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram

Publicerat: 2017-12-19
Hej! Jag arbetar som specialpedagog på en 7-9-skola med ca 400 elever och 50 personal. Vi har många elever i behov av anpassningar och stöd. Jag upplever att skolan inte har kommit långt med att implementera den inkludering som skollagen 2011 beskriver. Det pratas väldigt mycket som att eleverna är.. »Läs svaret

Pysa skrivning i engelska?

Publicerat: 2017-11-23
Hej!! Vi har en elev med diagnos inom AST och vi har funderingar kring undantagsbestämmelsen. Det vi funderar över är om man kan ta bort ett helt moment som tex skrivning i engelskan??.. »Läs svaret

Går om en årskurs - Behövs åtgärdsprogram?

Publicerat: 2017-10-22
Hej, En elev går om en årskurs på grund av att den varit långt ifrån att uppnå kunskapsmålen. Eleven har en språkstörning och ska utredas för eventuell annan funktionsnedsättning. I den nya klassen arbetar man framgångsrikt med extra anpassningar och eleven har i nuläget inget särskilt stöd. Ska el.. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 9 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

hjärnan i skolan  stress  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se