Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi

Publicerat: 2017-08-27
Hej! Ska man skriva ett åtgärdsprogram om man har en elev som har allergi eller diabetes och man har en elevassistent kopplad till eleven under vissa tider av dagen? Bör man göra en utredning av elevs behov av särskilt stöd innan?.. »Läs svaret

Särskilt stöd utanför schemat

Publicerat: 2017-08-21
Hej, Kan undervisning utanför ordinarie schema, t.ex. att varje vecka erbjuda en extra matematiklektion efter skoldagens slut, betraktas som ett särskilt stöd eller är skolan skyldig att tillgodose elevens behov av stöd inom ramen för elevens ordinarie skoltider?.. »Läs svaret

Ska Åp avslutas inför gymnasiet?

Publicerat: 2017-06-12
Skriver till dig för att jag hittar varken svar i textform och får lite olika svar från personer inom skolvärlden. Det är så att jag inför detta läsår att fått en tjänst där jag arbetar som specialpedagog (samtidigt som jag läser in detta på universitet) och har nu på slutet av terminen hamnat i en .. »Läs svaret

Utredning vid hög frånvaro

Publicerat: 2017-05-15
Hej! Jag undrar hur vi bäst dokumenterar arbetet kring elever som är så kallade hemmasittare? Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till... »Läs svaret

Åtgärdsprogram redan i årskurs 1?

Publicerat: 2017-05-03
Hej! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Hur tänker du kring upprättande av detta i åk 1? Jag tycker oftast inte att lärarna har kommit så långt med extra anpassningar m.m och att tiden finns att återkomma i åk 2 eller 3 rent generellt. Självklart finns det undantag. Hur ser du på detta? M.. »Läs svaret

Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?

Publicerat: 2017-03-29
Gällande Åtgärdsprogram för elev i år 6 i SU-grupp med anpassad studiegång. Vilka beslut ska skrivas i ÅP? Kan rektor skriva beslutet om placering i SU-grupp och anpassad studiegång i ÅP eller måste det vara separata beslut för det? De extra anpassningar som sedan görs i SU-gruppen utifrån hans s.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev

Publicerat: 2017-03-23
Hej! Vi hade en diskussion idag gällande elever som går i grundskolan med en integrerad läroplan för särskola. Ska de eleverna per automatik ha ett ÅP eller blir det aktuellt först när/om särskolemålen riskerar att inte uppnås??.. »Läs svaret

Tester som elevhälsan utför

Publicerat: 2017-02-22
Hej! Får någon i elevhälsan utföra ett test oavsett vilket tex läs och skriv? Vad gäller för info som bör eller ska ges till vårdnadshavare? Det gäller elever under 18 år på gymnasiet... »Läs svaret

Tilläggsbelopp inför årskurs 1

Publicerat: 2017-02-09
Fsk i kommunal grundskoleverksamhet är inte obligatorisk MEN nu när vi ansöker om Tilläggsbelopp för ett barn som börjar i åk 1 inför ht 2017 med mkt stora svårigheter krävs Åp och utvärderade sådana, för att ansökan ens ska vara giltig? Vad säger ni om det? Det är något som inte stämmer?.. »Läs svaret

Vad gäller vid anpassad studiegång

Publicerat: 2017-01-26
Vad gäller vid anpassad studiegång förutom att ex ämnen kan plockas bort och skoldagarna kan förkortas? Min fråga gäller en elev som under ht hade fokus på sv och ma. Under vt kommer vi utöka med att förkorta två av dagarna, fortfarande med fokus på sv och ma. Eleven har under ht tillbringat större.. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 ... 6 7 8 9 10 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  skola  förskola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se