Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Dokumentation av extra anpassningar

Publicerat: 2016-10-03
Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då? Min uppfattning är att den individuella utvecklingsplanen inte är ett levande dokument utan tas fram och utvärderas vid nästkommande utvecklin.. »Läs svaret

Inte med på idrotten pga kronisk sjukdom- anpassad studiegång och ÅP?

Publicerat: 2016-09-20
Om en elev på lågstadiet inte är med på idrotten på grund av kronisk sjukdom, handlar det då om anpassad studiegång och åtgärdsprogram ska skrivas?.. »Läs svaret

Behövs ÅP när man under en tid tar ut en grupp elever på ordinarie lektionstid

Publicerat: 2016-09-20
Kan man ta ut en grupp elever under en period och arbeta i liten grupp, på ordinarie lektionstid , utan ÅP? Och om man gör en anpassad studiegång (tar bort ett ämne) eller går halvdagar under en period - behövs ÅP?.. »Läs svaret

Stödinsatser för nyanlända

Publicerat: 2016-08-25
Hej! Undrar hur vi ska benämna extra stödinsatser för en ny elev åk 9 grundskola. Eleven är nyanländ och tidigare skolgång har varit oregelbunden. Eleven har klassplacering och följer klassens undervisning med språkstöd och studiehandledning i alla ämnen utom svenska, matte och engelska. Dessa ämne.. »Läs svaret

Kan vi hänvisa till tidigare IUP när vi upprättar nya "extra anpassningar"?

Publicerat: 2016-05-09
Extra anpassningar ska dokumenteras i IUP. Vi använder speciella blanketter för extra anpassningar och utvärderar och upprättar ofta nya betydligt oftare än en gång per termin. Kan vi då hänvisa till dessa dokument och datum i IUP:erna?.. »Läs svaret

Kan elev och vårdnadshavare överklaga ÅP vid Friskola

Publicerat: 2016-03-06
Hej Jag arbetar som specialpedagog vid en fristående gymnasieskola. Vi har många diskussioner kring ÅP och vad som gäller. Kan elev och vårdnadshavare överklaga ÅP och är det på samma sätt som i kommunalverksamhet en offentlig handling?.. »Läs svaret

Hur samarbeta när endast en förälder är samarbetsvillig?

Publicerat: 2016-03-06
Hur gör man med samarbete med föräldrar till barn i förskolan då en av föräldrarna inte vill samarbeta eller ta till sig den informationen man ger men den andra föräldern är samarbetsvillig? Kan man jobba med den föräldern som är villig eller måste man alltid ha med båda två? Barnet är i behov av sä.. »Läs svaret

Behövs åtgärdsprogram när eleven når kunskapskraven?

Publicerat: 2016-02-17
Hej! Jag har en elev som kommer nå kunskapskraven årskurs 3. Däremot finns en stor risk att pojken inte kommer nå kunskapskraven i årskurs 6 eftersom han är så okoncentrerad. Behöver vi göra ett åtgärdsprogram för honom?.. »Läs svaret

Vad behövs för att avsluta ett åtgärdsprogram?

Publicerat: 2016-02-17
Hej! Om utvärderingen av ett åtgärdsprogram visar att det inte behövs ett nytt åtgärdsprogram, behöver man då först göra en ny utredning innan man avslutar åtgärdsprogrammet?.. »Läs svaret

Räknas studiehandledning alltid som särskilt stöd?

Publicerat: 2016-02-17
Hej! Måste man göra en utredning och ett åtgärdsprogram för att en elev ska ha rätt till studiehandledning på sitt modersmål?.. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 ... 6 7 8 9 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  hjärnan i skolan  fysisk aktivitet  
Hitta fler föreläsare här