Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Råd i ett elevärende

Publicerat: 2009-05-14
Hej Gunilla Jag undrar om du kan ge mig och en kollega tips om hur vi ska gå vidare i ett elevärende. Jag kom i kontakt med en myndig elev efter att läraren bedömt eleven som bristfällig i kunskap och inlärnings- och social förmåga. Eleven har hög frånvaro. Som vi (läraren och jag)ser det kan .. »Läs svaret

Inskrivning i särskolan- olika uppfattningar hos föräldrar och skolan. Vilka formella krav finns?

Publicerat: 2009-03-04
Hej, jag undrar om det formella och krav och förväntningar, kanske möjligheter, kring elevers problematik och lösningar när skolan och föräldrarna har olika syn på dessa. Dvs när skolan tycker sig se att eleven skulle behöva skrivas in i särskolan och föräldrarna inte tycker detta (i aktuellt fall m.. »Läs svaret

Ökar antalet elever med diagnos?

Publicerat: 2008-09-24
Hej! Jag arbetar som kurator på en gymnasieskola och jag funderar ibland över ökningen av ungdomar som har eller får en diagnos(bokstäver och asperger) under skoltiden dessutom verkar alltfler medicinera. Vet Du hur det ser rent statistiskt, eller är mina iaktagelser fel? Eric.. »Läs svaret

Behöver litteraturtips till min C-uppsats

Publicerat: 2008-02-17
Hej Gunilla! Jag arbetar som speciallärare/-pedagog och läser samtidigt en C-kurs i pedagogik. Min C-uppsats ska i en kvalitativ undersökningsansats beröra elever med beteckningen svagbegåvning i relation till uppnåendemål och likvärdighet i en skola för alla. Min fråga till dig är om du kan tipsa .. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 
annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  skola  handledning  
Hitta fler föreläsare här