Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Inloggning vid support

Publicerat: 2019-04-30
Hej! Jag är skolsköterska och arbetar numera bara som pmo-administratör för elevhälsan i min kommun. Jag lägger upp nya användare, håller utbildning i pmo när vi får nyanställda, är telefonsupport till alla elevhälsans yrkeskategorier. Min fråga är: Har jag som pmo-administratör rätt att logga.. »Läs svaret

Arkivering

Publicerat: 2019-04-03
Jag är MLA ansvarig skolsköterska . I vår kommun skall man nu upprätta ett E-arkiv. Vi har haft PMO datajournal sedan 2011, vilket gör att vi minskat pappersjournaler naturligtvis. En ny arkivarie har börjat i kommunens arkiv och önskar nu att vi drar ut papperskopior på alla PMOjournaler för ar.. »Läs svaret

Skolsköterskans EHT-anteckningar

Publicerat: 2019-03-15
Vi har nu infört digital elevakt i PMO där alla professioner i elevhälsan på skolan har tillgång. Alla har även en professionsakt. Nu har fråga kommit upp om skolsköterskan kan vara sekreterare vid EHT eller elevmöten där flera professioner deltar och då skriva i elevakten. Skolsköterskan skriver .. »Läs svaret

Diagnos i journalen

Publicerat: 2019-02-08
Hej! I vår psykologgrupp har vi diskuterat hur man som skolpsykolog skriver diagnos i PMO. Räcker det att skriva in den i journalen eller bör/ska man klick i den i diagnosrutan. Finns det något fastställt för detta?.. »Läs svaret

Dokumentation av elevärende

Publicerat: 2018-12-12
Hej! Jag undrar hur det är lämpligt och lagligt att dokumentera elevärenden på elevhälsoteamsmöten? Är det OK att dokumentera ärenden och beslut kring elever i ett dokument som finns i en skyddad mapp på datorn som bara vi i elevhälsoteamet har behörighet till? Elevernas namn, svårigheter, insatser.. »Läs svaret

Dokumentera i professions- och/eller elevakten

Publicerat: 2018-11-01
Hej! Jag jobbar som kurator i en kommunal gymnasieskola. Vi har börjat att dokumentera i journalsystemet PMO. Vi alla olika professioner i elevhälsan har en varsin egen professionsakt vi skriver i samt en gemensam akt kallad för elevakt som alla i elevhälsan kan ta del av. Ett flertal av mina kolle.. »Läs svaret

Hur kommer det bli för oss PMO-användare inför att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla?

Publicerat: 2018-05-17
Hej! Hur kommer det att bli för oss användare av PMO när lagen om GDPR träder i kraft 25/5? Det finns i dataskyddsförordningen ett krav om att det ska föras register över alla personuppgiftsbehandlingar som finns i kommunen enl ansvariga i vår kommun så ska en inventering göras och en registerförtec.. »Läs svaret

Kompatibilitet mellan olika journalsystem

Publicerat: 2018-03-06
Hej, Vid mina föreläsningar för elevhälsan vid skolor och i kommuner har jag mött kommentarer av kritik mot att olika digitala journalföringssystem. De är inte alltid kompatibla med varandra vilket innebär att ett slags journal inte kan överföras digitalt till ett annat. Detta är allvarligt, inte m.. »Läs svaret

Dokumentation av skador

Publicerat: 2017-06-22
Hej! Har en fråga kring dokumentation av skador. Om en skolsköterska upptäcker att en elev har omfattande blåmärken på kroppen som föranleder en anmälan till socialtjänsten och tar bilder på skadorna. Bilderna är lämnade till socialtjänsten. Vad gör vi sedan med dessa bilder? Scannar in i journalen.. »Läs svaret

BHV-journaler som läses in- till vilken journaltyp?

Publicerat: 2017-05-08
Hej! Hur ska vi hantera de BHV-journaler vi läser in elektroniskt? Ska de läsas in i en egen journaltyp eller kan vi läsa in den direkt i elevens EMI-journal?.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  aktiva klassrum  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här