Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Experten svarar

Ta ut hälsodata på klassnivå från webbenkät- Komplettering av svaret finns (2017-04-23)

Publicerat: 2017-04-24
Hej, Vi i elevhälsans medicinska insats använder en webbenkät inför våra hälsobesök. Enkäten är länkad till den enskilda elevens skolhälsovårdsjournal. Vi får ut svaren i stapel-, pajdiagram, procent och antal elever. Vi kan även få ut hur flickor respektive pojkar svarar. Det är ett stort batteri.. »Läs svaret

Vad gäller när socialtjänsten träffar elev på skolan utan vårdnadshavares vetskap

Publicerat: 2017-04-21
Jag undrar vad som gäller när socialtjänsten kommer till skolan och träffar elever utan vårdnadhavares vetskap, har de rätt till det? Kan vi som skola kräva att en vuxen (någon trygg person exempelvis kurator, lärare eller annan person) ska vara med på samtalet? Är det någon skillnad på om eleven g.. »Läs svaret

Vem äger skolans minnesanteckningar- vårdnadshavare kräver att de ska ändras

Publicerat: 2017-03-23
Hej! Jag arbetar på en friskola, som du Staffan har varit och föreläst på. På min arbetsplats så har en pedagog haft samtal med vårdnadshavare om de extra anpassningar som behöver göras i undervisningen. Personalen gjorde minnesanteckningar under mötet som hon delade med sig av till vårdnadshavarna.. »Läs svaret

Rekvirera egen journal- kan gymnasieelev själv underteckna rekvisitionen?

Publicerat: 2017-03-22
Hej! Gör jag rätt när jag tolkar det som att mina elever själva, utan vårdnadshavares underskrift, kan skriva under blanketten för att jag ska få rekvirera deras journal från grundskolan. Jag arbetar med gymnasielever, dvs. elever äldre än 16 år. Hälsn. skolsköterska Göteborg... »Läs svaret

Mentorns roll i elevhälsan- vad gäller för sekretess/tystnadsplikt?

Publicerat: 2017-03-03
Jag funderar lite på mentorns roll i elevhälsan. Vad gäller för sekretess/tystnadsplikt? Vi är två mentorer i EHT, varav jag enbart arbetar som mentor. Den andra mentorn undervisar även vissa lektioner. Av viss anledning har nu specialpedagogen hänvisat till sekretessregler så vi som mentorer ska.. »Läs svaret

Finns det skillnad mellan specialpedagogens och pedagogens sekretess vid arbete med en elev?

Publicerat: 2017-02-14
Hej Jag vill få veta om det är skillnad på specialpedagogens och pedagogens sekretess vid arbete med en elev? Vilket material kan tilldelas pedagog och vilket ska avgränsas? Vilken information får pedagoger tilldelas och använda sig av i sitt praktiskt arbete med en elev? Frågan uppkom när en ped.. »Läs svaret

Kan skolan juridiskt neka en förälder att vara med i klassrummet som stöd för sitt barn

Publicerat: 2017-02-14
Hej! Jag arbetar på en liten skola. I åk. 3 har vi en förälder som ständigt vill vara närvarande i klassrummet som stöd för sin son. Detta är påfrestande för läraren som ständigt känner sig granskad. Förutom att det är ett arbetsmiljöproblem för läraren så innebär det också att föräldern får mycket.. »Läs svaret

Vilka regler gäller kring att läsa varandras journaler?

Publicerat: 2017-01-24
Vilka regler gäller kring att läsa varandras journaler? På min elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, psykolog, logoped, kurator och alla använder PMO. Nu har det uppstått en diskussion kring vad man får ta del av i varandras journaler. Som det ser ut nu så ser alla "kontakten", dvs det som.. »Läs svaret

Angående dokumentation i digitala portalen PMO

Publicerat: 2017-01-20
Hej, skolkuratorn på vår kommunala grundskola dokumenterar i PMO när eleven har uppsökt kuratorn för samtal. Vår fråga är eftersom kuratorn inte har något dokumenationskrav-kan anteckningarna raderas efter tre månader eller skall de sparas?.. »Läs svaret

Önskemål från lärare att få info om vilka elever som besöker kuratorn

Publicerat: 2017-01-19
Hej! Jag jobbar som skolkurator på en friskola och en av lärarna har som önskemål att få veta vilka av hennes elever som går till mig för samtal. Ingenting om samtalets innehåll utan bara att de defacto träffar mig. Hon menar att det blir lättare att förhålla sig till elever som hon ser mår dåligt.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 23 Nästa Sista 
annonser
Katrin Byreus sommarkurser 2017