Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vill vara anonym -har jag ändå skyldighet informera polis och vittna?

Publicerat: 2020-07-09
Hej Staffan! Jag har hamnat i en knepig sits på min skola: efter att en elev berättat för mig om upprepat fysiskt våld i hemmet överlämnade jag min oro och elevens berättelse till rektor. Hen skrev då en anmälan till socialnämnden. Mitt namn fanns inte med på anmälan, bara rektors namn, vilket känd.. »Läs svaret

Elev har en relation med sin lärare

Publicerat: 2020-06-07
Jag har hört dig föreläsa förut. Jag jobbar på en gymnasieskola. Jag träffar som kurator en elev som snart fyller 20 år. Vi har haft kontakt i nästan två år och hen känner förtroende för mig. Nu har hen berättat att hen har en sexuell relation med en av sina lärare. Rent juridiskt hur bör jag agera?.. »Läs svaret

Elevakten och EMI:s tillgång till den- även med svar från Prorenata och CGM

Publicerat: 2020-06-01
Hej! Utifrån elevhälsans sekretessgränser så är ju sekretessen dubbel, åt båda håll, mellan den medicinska och den icke- medicinska verksamheten. Som det ser ut i dag på många håll har elevhälsans alla professioner tillgång till elevakten. Det är ju logiskt utifrån styrkan i att jobba tvärprofessio.. »Läs svaret

Rutiner kring skolfrånvaro och EMI:s medverkan

Publicerat: 2020-05-04
Hej, I vår kommun utarbetas nya rutiner kring skolfrånvaro. Elever som anses ha problematisk skolfrånvaro anmäls till huvudman. Enligt rutinen ska en pedagogisk, en skolsocial och en medicinsk kartläggning göras i samband med anmälan för att utreda orsakerna till frånvaron. Skolsköterskan förvänta.. »Läs svaret

Screena samtliga elever i grundskolan genom att registrera ögonrörelser och ljudupptagning- slutligt svar nu!!!

Publicerat: 2020-04-24
Jobbar i en kommun där man avser att via ett företag köpa in ett program för att screena samtliga elever i grundskolan. Företaget använder AI och registrerar ögonrörelser och spelar samtidigt in eleven som läser en text för att mäta läsflyt. Uppgifterna (ögonrörelser och ljudupptagning) för varje i.. »Läs svaret

Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras?

Publicerat: 2020-04-09
Nu när många skolor går över till distansundervisning så kommer frågan: hur ska elevhälsan kunna fortsätta sitt uppdrag? Det är många tyckanden och tänkanden kring säkerheten runt t.ex. Google Meet. Vad gäller egentligen? Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över p.. »Läs svaret

Två frågor- kurators elevsamtal när skolan är stängd

Publicerat: 2020-03-23
Fråga 1: Hej Staffan! Jag har tidigare haft kontakt med dig utifrån diverse frågor jag haft. Nu har det i Coronatider uppstått fler utifrån den situation vi eventuellt kan hamna i vid skolstängning. Jag jobbar på en skola med elever från förskola upp till årskurs sex. Det har nu varit tal om a.. »Läs svaret

Får vi neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal med hänvisning till Barnkonventionen?

Publicerat: 2020-03-13
Hej, Arbetar på en friskola och undrar vilken lag som styr hur/när vi får neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal? Hos kommunala skolor regleras det bl.a. i 12 kap. 3 § 1 st. 1 p. OSL och där kan man på basen av den lagen neka vårdnadshavare tillgång till journal om barnet kan lida bety.. »Läs svaret

Kniv upptäcktes vid städkontroll i ett elevrum - får vi ta kniven?

Publicerat: 2020-02-05
Hej! Vi är två fritidsledare som jobbar på internat. Varje vecka går vi städkontroll på elevernas rum. Vid ett tillfälle hittade vi en kniv (ca 20 cm lång) på elevrummet. Eleverna som bodde på rummet var inte där så vi kunde inte fråga vems kniven var. Får vi ta kniven från elevrummet?.. »Läs svaret

Starta tjejgrupp

Publicerat: 2020-02-03
Hej Staffan, Mitt dilemma är att jag vill starta en tjejgrupp i en 5:a. Anledningen till tjejgruppen är att det bara är fem tjejer i klassen och en av tjejerna känner sig lite utanför. Tanken är att göra tjejerna mer uppmärksamma på varandra och genom samtal och aktiviteter göra dem mer positiva oc.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 31 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

rörelse i skolan  digital stress  aktiva klassrum  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se