Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Observation i klassrum av skolpsykolog- behövs samtycke av vårdnadshavare?

Publicerat: 2017-10-09
Hej! För några år sedan ställdes en fråga till Staffan Olsson beträffande om t.ex kuratorn kan göra en observation i klassrummet utan att elevernas föräldrar har tillfrågats och godkänt det. Staffans svar var då bl a följande: "Några krav på att en kurator måste ha alla vårdnadshavares samtycke f.. »Läs svaret

Slutar som kurator -ska jag överföra mina anteckningar till den nya kuratorn?

Publicerat: 2017-10-01
Hej! Det är så att jag ska sluta på mitt jobb som kurator och så småningom ska lämna över till en ny kurator. Jag jobbar för tillfället som kurator på Komvux. Jag har några frågor rörande min sekretess vid överlämnade till ny kurator. Jag har i samtal med eleverna uppgett att jag har sekretess och .. »Läs svaret

Kan rektor neka vårdnadshavare att kopiera och läsa sin sons elevakt

Publicerat: 2017-09-28
Hej! Jag har några frågor jag hoppas få hjälp med, men jag hoppas även få lite tips och råd i den situation som uppstått på skolan. Kan rektorerna på vår skola neka vårdnadshavare som önskar få kopiera sin sons elevakt för att få möjlighet att läsa igenom den i lugn och ro i hemmet? Detta är en .. »Läs svaret

Kurators rum- finns det krav på ljudisolering?

Publicerat: 2017-09-07
Hej Staffan! Jag har en fråga gällande ljudisolering och om det finns bestämmelser om hur arbets/samtalsrummet för kuratorn ska vara. Kan tvingas byta arbetsrum på grund omändring i verksamheten, och har ventilationssystem på 20x20 rakt ut till allmän korridor samt spåndörr. Vore tacksam om du kun.. »Läs svaret

Psykologutredning- mor vill inte att bonusmamman deltar vid återgivning av resultatet

Publicerat: 2017-06-22
Hej! Jag håller på med en utredning av en elev som är 14 år. Föräldrarna är skilda. Pappan är omgift. Eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna. Inför återgivningen av resultaten har mamma mycket bestämt sagt ifrån att jag inte får prata med bonusmamman om utredningen. Pappa ty.. »Läs svaret

Dokumentation av skador

Publicerat: 2017-06-22
Hej! Har en fråga kring dokumentation av skador. Om en skolsköterska upptäcker att en elev har omfattande blåmärken på kroppen som föranleder en anmälan till socialtjänsten och tar bilder på skadorna. Bilderna är lämnade till socialtjänsten. Vad gör vi sedan med dessa bilder? Scannar in i journalen.. »Läs svaret

Skolsköterskans sekretess gentemot socialtjänsten

Publicerat: 2017-06-21
Hej! Jag undrar hur min sekretess som skolsköterska är gentemot socialtjänsten? Har jag någon? Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den. Krävs något formellt dokument eller är det så att de kan kräva att jag lämnar information, kontaktuppgifter till elever och vårdn.. »Läs svaret

Anmälan med namn angivna till huvudman angående kränkning?

Publicerat: 2017-05-31
Hej Jag arbetar som skolkurator inom kommunal verksamhet och vi har fått i uppdrag att se över våra blanketter för hur vi rapporterar ärenden gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling till nämnden i kommunen. I dagsläget anmäler den personal som uppmärksammar ärendet till rekto.. »Läs svaret

Samtal med barn under 12 år

Publicerat: 2017-05-17
Hej, Jag har jobbat som kurator i 15 år och upplever fortfarande ett dilemma när det gäller samtal med barn under 12 år. Har läst många av Staffan Olsson svar angående detta men upplever det fortfarande lite oklart och mycket svårt. Nu läste jag om skolsköterskan som på eget initiativ haft flera s.. »Läs svaret

Ta ut hälsodata på klassnivå från webbenkät- Komplettering av svaret finns (2017-04-23)

Publicerat: 2017-04-24
Hej, Vi i elevhälsans medicinska insats använder en webbenkät inför våra hälsobesök. Enkäten är länkad till den enskilda elevens skolhälsovårdsjournal. Vi får ut svaren i stapel-, pajdiagram, procent och antal elever. Vi kan även få ut hur flickor respektive pojkar svarar. Det är ett stort batteri.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 24 Nästa Sista 
annonser