Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan en vårdnadshavare begära ut sitt barns NPF-utredning, utan att skolan behåller en kopia?

Publicerat: 2021-01-22
Hej! Jag skulle vilja veta om en vårdnadshavare kan begära ut tex sitt barns neuropsykiatriska (NPF) utredning när eleven går ut åk 9, utan att skolan behåller en kopia? Är det någon skillnad om det gäller en friskola eller kommunal skola? Är det dessutom någon skillnad om dokumentet förvaras hos s.. »Läs svaret

Efter anmälan till socialtjänsten begär vh ut alla anteckningar från skolan. Kan jag med hänsyn till eleven neka?

Publicerat: 2021-01-20
Hej! Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag har under en period träffat en elev som inom tre veckor fyller 12 år. Eleven har berättat om alkoholkonsumtion i hemmet samt verbalt våld och vi har gjort en anmälan till socialtjänsten. Nu begär vårdnadshavaren ut alla anteckningar kring ele.. »Läs svaret

Specialkost av medicinska skäl - hur hantera bifogad information från elevhälsan?

Publicerat: 2021-01-20
I vår kommun kommer en ny E-tjänst att införas för ansökan om specialkost av medicinska skäl och anpassad kost av särskilda skäl för elever med vissa funktionsnedsättningar eller andra allvarliga tillstånd. Tanken är att vårdnadshavare ska bifoga journalkopia där utredning och fastställd diagnos fra.. »Läs svaret

Informera övriga kollegor om en gjord orosanmälan till socialnämnden?

Publicerat: 2021-01-20
Hej! Vi har hamnat i en diskussion på min skola rörande orosanmälan till socialnämnden. Om en lärare i tjänsten gjort en orosanmälan angående en elev, får/ska hen berätta för kollegor för att de ska vara mer observanta om nya saker kommer upp eller gör läraren fel som berättar om sin anmälan? un.. »Läs svaret

Får elevens namn finnas med på ansökan om handledning av psykolog

Publicerat: 2021-01-20
Hej, När ansökan görs för att få handledning av elevhälsan menar vår psykolog att elevens namn inte kan finnas med i själva ansökan. Detta medför att vårt elevhälsoteam sitter och gissar vilken elev som det handlar om. Är det verkligen så att elevens namn inte kan finnas med här? Vad är det som ta.. »Läs svaret

Förbereda elever inför besök hos skolsköterskan

Publicerat: 2021-01-20
Hej! Vilken möjlighet har skolsköterskan att samarbeta med klasslärare, när det gäller elevers behov av förberedelse inför besök hos skolsköterskan? Flertalet elever på vår särskola har behov av bildstöd som förberedelse, och stöd i skoldagens alla situationer.  Vi ser därför att det är viktigt att.. »Läs svaret

Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte?

Publicerat: 2021-01-18
Hej! Vi har en familjehemsplacerad elev som ska byta skola. Denne elev har haft kuratorskontakt och vissa saker som han upplevt i barndomen har eleven lyft hos kuratorn, som dokumenterats. Det eleven beskriver/sätter ord på är anledningen till varför han blev omhändertagen och placerad i familjehem... »Läs svaret

Informera övrig elevhälsa om elevkontakt med kurator

Publicerat: 2021-01-18
Hejsan! Jag arbetar som skolkurator och ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med rektor, SYV, specialpedagog och skolsköterska. Skolläkare och skolpsykolog finns inte på plats men ingår naturligtvis också i elevhälsan. Vårt team har förändrats utifrån att en person har slutat vilket gjort att en a.. »Läs svaret

Sekretess i särskolan vid mottagande och för klasslistor

Publicerat: 2021-01-14
Jag jobbar som psykolog inom kommunal elevhälsa. Vi håller inom verksamheten på att se över våra rutiner kring bland annat vilken information som ges till vårdnadshavare i samband med skolformsutredningar, och i det arbetet har vi stött på två frågor som vi behöver hjälp med: Ett beslut om mottaga.. »Läs svaret

Elevdokumentation inom grundsärskolan

Publicerat: 2021-01-14
Hej! Är ny på mitt jobb på en grundsärskola. Jag upplever att hanteringen av elevdokumentationen är otydlig. I denna skolform finns det ju mycket utredningar och övrig dokumentation runt varje elev. Hur skall de olika delarna hanteras och förvaras? Alla fyra tillsammans? Var i sådana fall? Ska.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 32 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Säkerhet  Konflikthantering  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se