Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Experten svarar

Rekvirera egen journal- kan gymnasieelev själv underteckna rekvisitionen?

Publicerat: 2017-03-22
Hej! Gör jag rätt när jag tolkar det som att mina elever själva, utan vårdnadshavares underskrift, kan skriva under blanketten för att jag ska få rekvirera deras journal från grundskolan. Jag arbetar med gymnasielever, dvs. elever äldre än 16 år. Hälsn. skolsköterska Göteborg... »Läs svaret

Mentorns roll i elevhälsan- vad gäller för sekretess/tystnadsplikt?

Publicerat: 2017-03-03
Jag funderar lite på mentorns roll i elevhälsan. Vad gäller för sekretess/tystnadsplikt? Vi är två mentorer i EHT, varav jag enbart arbetar som mentor. Den andra mentorn undervisar även vissa lektioner. Av viss anledning har nu specialpedagogen hänvisat till sekretessregler så vi som mentorer ska.. »Läs svaret

Finns det skillnad mellan specialpedagogens och pedagogens sekretess vid arbete med en elev?

Publicerat: 2017-02-14
Hej Jag vill få veta om det är skillnad på specialpedagogens och pedagogens sekretess vid arbete med en elev? Vilket material kan tilldelas pedagog och vilket ska avgränsas? Vilken information får pedagoger tilldelas och använda sig av i sitt praktiskt arbete med en elev? Frågan uppkom när en ped.. »Läs svaret

Kan skolan juridiskt neka en förälder att vara med i klassrummet som stöd för sitt barn

Publicerat: 2017-02-14
Hej! Jag arbetar på en liten skola. I åk. 3 har vi en förälder som ständigt vill vara närvarande i klassrummet som stöd för sin son. Detta är påfrestande för läraren som ständigt känner sig granskad. Förutom att det är ett arbetsmiljöproblem för läraren så innebär det också att föräldern får mycket.. »Läs svaret

Vilka regler gäller kring att läsa varandras journaler?

Publicerat: 2017-01-24
Vilka regler gäller kring att läsa varandras journaler? På min elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, psykolog, logoped, kurator och alla använder PMO. Nu har det uppstått en diskussion kring vad man får ta del av i varandras journaler. Som det ser ut nu så ser alla "kontakten", dvs det som.. »Läs svaret

Angående dokumentation i digitala portalen PMO

Publicerat: 2017-01-20
Hej, skolkuratorn på vår kommunala grundskola dokumenterar i PMO när eleven har uppsökt kuratorn för samtal. Vår fråga är eftersom kuratorn inte har något dokumenationskrav-kan anteckningarna raderas efter tre månader eller skall de sparas?.. »Läs svaret

Önskemål från lärare att få info om vilka elever som besöker kuratorn

Publicerat: 2017-01-19
Hej! Jag jobbar som skolkurator på en friskola och en av lärarna har som önskemål att få veta vilka av hennes elever som går till mig för samtal. Ingenting om samtalets innehåll utan bara att de defacto träffar mig. Hon menar att det blir lättare att förhålla sig till elever som hon ser mår dåligt.. »Läs svaret

Hur klara tystnadsplikten i en friskolas elevhälsa?

Publicerat: 2017-01-16
Hej! Arbetar på en friskola. Vi har problem med sekretessen i EHT. Rektor och kurator anser att jag som skolsköterska har rätt att bryta sekretessen för barnets bästa om det står i journalen att eleven har gjort t.ex. en basutredning även om en eller båda föräldrar säger nej. Jag anser att jag inte.. »Läs svaret

Postöppning till EMI

Publicerat: 2016-11-29
Jag ser att Staffan Olsson svarat på frågan jag är ute efter flera gånger men jag undrar om det finns några hänvisningar i lagen som vi kan använda oss av när vi vill påvisa att vi har rätt att säga till en rektor eller annan icke medicinsk elevhälsovårdspersonal att INTE öppna post som är adressera.. »Läs svaret

Simundervisning - far kräver att dottern inte deltar men ska ändå få betyg

Publicerat: 2016-11-09
Hej Staffan! I våra skolor går barnen regelbundet till badet för simundervisning. Ibland kommer föräldrar som inte vill att barnen ska delta av religiösa skäl men vi försöker lösa detta med specialarrangemang. Barnen behöver simundervisning för att få godkända betyg i idrott. Nu har vi en pappa som.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 23 Nästa Sista 
annonser