Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Finns det hinder att lämna ut klasslistor med namn, adress och telnr?

Publicerat: 2019-02-14
Hej! Finns hinder för att lämna ut klasslistor innehållande namn, adress, telefonnummer till vårdnadshavare men för den delen även allmänheten? Vad gäller rörande den lokala mataffären som önskar eå en skolkatalog? Är Kammarrättens i Stockholms dom 4788-18 tillämplig när det gäller att lämna.. »Läs svaret

Skolpsykolog- får ny psykolog läsa tidigare utredning?

Publicerat: 2019-02-12
Hej! Är ny skolpsykolog på en skola och har tagit över efter en som har slutat. Den psykologen gjorde skolformsutredningar på elever och har antecknat sedvanligt i PMO. Elever har nu bytt stadie och skola. Fortfarande samma förvaltning. Nya skolan vill att jag går in och läser vad som kom fram i en.. »Läs svaret

Vårdnadshavare är inte överens om ny utredning

Publicerat: 2019-02-03
Hej! Jag var på din föreläsningskväll i Skåne för ett tag sen och jag har en fråga. Du gav som exempel att om två vårdnadshavare inte är överens om var barnet ska gå i skolan, så kan det vara grund för en orosanmälan. Jag har nu detta fall att ta tag i: Elev i åk 9 gjorde en ADHD utredning i åk 5... »Läs svaret

Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten?

Publicerat: 2019-01-31
Hej Sekretessen är ett mycket intressant område för oss i elevhälsan. Jag läste en frågeställning på en annan sida på nätet som jag inte fick riktigt klarhet i. Den lyder; "Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten, dvs vara den som dokumenterar?" Svaret på frågan lyder; "enligt lag får du so.. »Läs svaret

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn när det gäller kränkning på gymnasiet?

Publicerat: 2019-01-16
Hej! Jag undrar vad vårdnadshavare har för rätt till information när det gäller kränkningar i skolan. Jag jobbar på gymnasiet. Måste vi alltid informera vårdnadshavare om att vi gör en kränkningsutredning på skolan? Gäller det i så fall både vårdnadshavare till den elev som blivit utsatt och till de.. »Läs svaret

Konflikthantering- elev under 12 år - får kurator prata och utreda utan vårdnadshavarnas samtycke?

Publicerat: 2019-01-07
Jag är en kurator på en F-6 skola. Frågan gäller för elever under 12 år. Jag har en fråga kring konflikthantering. När elever har hamnat i konflikt på raster och jag inte har samtyckte av deras föräldrar för samtal. Får jag då som anställd på skolan, även då jag är skolkurator, prata och reda ut des.. »Läs svaret

Dokumentation av elevärende

Publicerat: 2018-12-12
Hej! Jag undrar hur det är lämpligt och lagligt att dokumentera elevärenden på elevhälsoteamsmöten? Är det OK att dokumentera ärenden och beslut kring elever i ett dokument som finns i en skyddad mapp på datorn som bara vi i elevhälsoteamet har behörighet till? Elevernas namn, svårigheter, insatser.. »Läs svaret

Luciafotografering i skolan/i kyrkan

Publicerat: 2018-12-06
Hej! Jag och en kollega var på din föreläsning i Malmö för ett tag sen om sekretess och tystnadsplikt. Jag har en liten fråga som kanske du kunde svara på, eller i alla fall kanske vägleda oss lite i. Nu inför stundande Luciafirande så skickade vår rektor ut följande mail: "Observera att det är.. »Läs svaret

Ska slutarkiverad journal menprövas av sköterska när den begärs ut av t.ex. ett försäkringbolag?

Publicerat: 2018-11-27
Hej Hur är det med sekretessgranskning/menprövning av EMI-journalen? I vår kommun lämnar vi (elevhälsans medicinska insats), enligt vår dokumenthanteringsplan, över elevjournalerna till kommunens centrala arkiv fem år efter att eleven har avslutat sin skolgång inom kommunens skolor. Arkivarien där.. »Läs svaret

Lämna ut skolkatalog till närliggande butik?

Publicerat: 2018-11-24
Vi har på våran skola blivit kontaktade av butiker i närområdet som har problem med att elever stökar och snattar i deras butiker. Från butiken vill man ha hjälp med att identifiera ungdomarna för att kunna kontakta deras föräldrar. Kan vi till exempel lämna en skolkatalog med bild och namn på eleve.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 27 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här