Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Experten svarar

Psykologutredning- mor vill inte att bonusmamman deltar vid återgivning av resultatet

Publicerat: 2017-06-22
Hej! Jag håller på med en utredning av en elev som är 14 år. Föräldrarna är skilda. Pappan är omgift. Eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna. Inför återgivningen av resultaten har mamma mycket bestämt sagt ifrån att jag inte får prata med bonusmamman om utredningen. Pappa ty.. »Läs svaret

Dokumentation av skador

Publicerat: 2017-06-22
Hej! Har en fråga kring dokumentation av skador. Om en skolsköterska upptäcker att en elev har omfattande blåmärken på kroppen som föranleder en anmälan till socialtjänsten och tar bilder på skadorna. Bilderna är lämnade till socialtjänsten. Vad gör vi sedan med dessa bilder? Scannar in i journalen.. »Läs svaret

Skolsköterskans sekretess gentemot socialtjänsten

Publicerat: 2017-06-21
Hej! Jag undrar hur min sekretess som skolsköterska är gentemot socialtjänsten? Har jag någon? Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den. Krävs något formellt dokument eller är det så att de kan kräva att jag lämnar information, kontaktuppgifter till elever och vårdn.. »Läs svaret

Anmälan med namn angivna till huvudman angående kränkning?

Publicerat: 2017-05-31
Hej Jag arbetar som skolkurator inom kommunal verksamhet och vi har fått i uppdrag att se över våra blanketter för hur vi rapporterar ärenden gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling till nämnden i kommunen. I dagsläget anmäler den personal som uppmärksammar ärendet till rekto.. »Läs svaret

Samtal med barn under 12 år

Publicerat: 2017-05-17
Hej, Jag har jobbat som kurator i 15 år och upplever fortfarande ett dilemma när det gäller samtal med barn under 12 år. Har läst många av Staffan Olsson svar angående detta men upplever det fortfarande lite oklart och mycket svårt. Nu läste jag om skolsköterskan som på eget initiativ haft flera s.. »Läs svaret

Ta ut hälsodata på klassnivå från webbenkät- Komplettering av svaret finns (2017-04-23)

Publicerat: 2017-04-24
Hej, Vi i elevhälsans medicinska insats använder en webbenkät inför våra hälsobesök. Enkäten är länkad till den enskilda elevens skolhälsovårdsjournal. Vi får ut svaren i stapel-, pajdiagram, procent och antal elever. Vi kan även få ut hur flickor respektive pojkar svarar. Det är ett stort batteri.. »Läs svaret

Vad gäller när socialtjänsten träffar elev på skolan utan vårdnadshavares vetskap

Publicerat: 2017-04-21
Jag undrar vad som gäller när socialtjänsten kommer till skolan och träffar elever utan vårdnadhavares vetskap, har de rätt till det? Kan vi som skola kräva att en vuxen (någon trygg person exempelvis kurator, lärare eller annan person) ska vara med på samtalet? Är det någon skillnad på om eleven g.. »Läs svaret

Vem äger skolans minnesanteckningar- vårdnadshavare kräver att de ska ändras

Publicerat: 2017-03-23
Hej! Jag arbetar på en friskola, som du Staffan har varit och föreläst på. På min arbetsplats så har en pedagog haft samtal med vårdnadshavare om de extra anpassningar som behöver göras i undervisningen. Personalen gjorde minnesanteckningar under mötet som hon delade med sig av till vårdnadshavarna.. »Läs svaret

Rekvirera egen journal- kan gymnasieelev själv underteckna rekvisitionen?

Publicerat: 2017-03-22
Hej! Gör jag rätt när jag tolkar det som att mina elever själva, utan vårdnadshavares underskrift, kan skriva under blanketten för att jag ska få rekvirera deras journal från grundskolan. Jag arbetar med gymnasielever, dvs. elever äldre än 16 år. Hälsn. skolsköterska Göteborg... »Läs svaret

Mentorns roll i elevhälsan- vad gäller för sekretess/tystnadsplikt?

Publicerat: 2017-03-03
Jag funderar lite på mentorns roll i elevhälsan. Vad gäller för sekretess/tystnadsplikt? Vi är två mentorer i EHT, varav jag enbart arbetar som mentor. Den andra mentorn undervisar även vissa lektioner. Av viss anledning har nu specialpedagogen hänvisat till sekretessregler så vi som mentorer ska.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 24 Nästa Sista 
annonser