Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Inspelade ljud-eller videosamtal med elever

Publicerat: 2020-10-16
Jag är psykolog och leder en utbildningssatsning på mina skolenheter (centralt organiserade särskilda utbildningsgrupper). I utbildningen ingår att skolpersonal spelar in samtal med sig själva och elever via ljud eller video. Materialet kommer användas för att skolpersonalen ska få feedback på samt.. »Läs svaret

Protokoll-offentligt eller inte?

Publicerat: 2020-08-29
Hej!  Jag har länge arbetat inom förskola och skola. Det skrivs en hel del kring individer i olika möten som du vet, men jag har också fått höra för länge sedan att de dokument som nämns som ”protokoll”, där det alltså står just ”Protokoll för möte …..” eller ”EHT-protokoll” blir offentlig handling.. »Läs svaret

Får avlämnande skola lämna ut åtgärdsprogram till ny skola utan medgivande?

Publicerat: 2020-08-23
Hej, jag har en fråga gällande sekretess och åtgärdsprogram. När en elev som har ett aktuellt åtgärdsprogram byter från en kommunal grundskola till en annan kommunal grundskola i en annan kommun. Får då avlämnade skola lämna ut det aktuella åtgärdsprogrammet till den mottagande skolan utan medgi.. »Läs svaret

Kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola

Publicerat: 2020-08-17
Hej! Jag har en fråga kring kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola. D.v.s. någon ska både undervisa till viss del i ämne parallellt med att hen har sin skolskötersketjänst. Man har gått ut med en annons och söker just en sån kombination. Jag tycker att det vore intressant at.. »Läs svaret

Vill vara anonym -har jag ändå skyldighet informera polis och vittna?

Publicerat: 2020-07-09
Hej Staffan! Jag har hamnat i en knepig sits på min skola: efter att en elev berättat för mig om upprepat fysiskt våld i hemmet överlämnade jag min oro och elevens berättelse till rektor. Hen skrev då en anmälan till socialnämnden. Mitt namn fanns inte med på anmälan, bara rektors namn, vilket känd.. »Läs svaret

Elev har en relation med sin lärare

Publicerat: 2020-06-07
Jag har hört dig föreläsa förut. Jag jobbar på en gymnasieskola. Jag träffar som kurator en elev som snart fyller 20 år. Vi har haft kontakt i nästan två år och hen känner förtroende för mig. Nu har hen berättat att hen har en sexuell relation med en av sina lärare. Rent juridiskt hur bör jag agera?.. »Läs svaret

Elevakten och EMI:s tillgång till den- även med svar från Prorenata och CGM

Publicerat: 2020-06-01
Hej! Utifrån elevhälsans sekretessgränser så är ju sekretessen dubbel, åt båda håll, mellan den medicinska och den icke- medicinska verksamheten. Som det ser ut i dag på många håll har elevhälsans alla professioner tillgång till elevakten. Det är ju logiskt utifrån styrkan i att jobba tvärprofessio.. »Läs svaret

Rutiner kring skolfrånvaro och EMI:s medverkan

Publicerat: 2020-05-04
Hej, I vår kommun utarbetas nya rutiner kring skolfrånvaro. Elever som anses ha problematisk skolfrånvaro anmäls till huvudman. Enligt rutinen ska en pedagogisk, en skolsocial och en medicinsk kartläggning göras i samband med anmälan för att utreda orsakerna till frånvaron. Skolsköterskan förvänta.. »Läs svaret

Screena samtliga elever i grundskolan genom att registrera ögonrörelser och ljudupptagning- slutligt svar nu!!!

Publicerat: 2020-04-24
Jobbar i en kommun där man avser att via ett företag köpa in ett program för att screena samtliga elever i grundskolan. Företaget använder AI och registrerar ögonrörelser och spelar samtidigt in eleven som läser en text för att mäta läsflyt. Uppgifterna (ögonrörelser och ljudupptagning) för varje i.. »Läs svaret

Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras?

Publicerat: 2020-04-09
Nu när många skolor går över till distansundervisning så kommer frågan: hur ska elevhälsan kunna fortsätta sitt uppdrag? Det är många tyckanden och tänkanden kring säkerheten runt t.ex. Google Meet. Vad gäller egentligen? Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över p.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 31 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se