Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Offentlighet- vad gäller för en journalist?

Publicerat: 2019-06-12
Jag har en fråga gällande offentlighetsprincipen. När det gäller frånvaro har jag förstått att det är offentlig handling vid en skolmyndighet, likaså gäller det för åtgärdsprogram. Om en journalist vill hämta ut alla dessa uppgifter för en hel skola har denne då möjlighet att göra det? Har denna äv.. »Läs svaret

Verksamhetschef - generell tillgång till skolhälsovårdsjournal?

Publicerat: 2019-06-03
Jag är ansvarig för PMO-systemet för skolhälsovården i vår kommun. Vi har en verksamhetschef som inte är medicinskt utbildad och som nu vill ha tillgång till PMO-skolhälsovårdsjournal. Vid diskussioner tidigare har det oftast framhållits att det är tveksamt om en "ickemedicinsk"-personal skall ha ti.. »Läs svaret

Dokumentation vid orosanmälan

Publicerat: 2019-05-06
Hej, Jag undrar hur dokumentationen går till vid en orosanmälan. Ska det journalföras eller enbart minnesantecknas? Orosanmälan gjordes på telefon, en skriftlig anmälan finns därför inte. M, kurator.. »Läs svaret

Måste jag polisanmäla brott om myndig elev dagligen använder cannabis

Publicerat: 2019-04-25
Jag arbetar som skolkurator på gymnasiet och träffar därmed en del elever som är över 18 år. Nu har jag en elev (myndig) som har berättat för mig att hen röker cannabis dagligen, och att hen inte har några planer på att sluta. Detta är en person som har haft svårt att öppna sig och det är verkligen.. »Läs svaret

Vem kan inhämta ett samtycke?

Publicerat: 2019-04-23
Hej Staffan Jag har lärt mig att ett samtycke från en elev och/eller omyndig elevs vårdnadshavare gör det möjligt för oss att delge och inhämta viktig information till/från annan myndighet. Syftet med kontakten med annan myndighet är ett samarbete som ska kunna påverka den berörda elevens skolsi.. »Läs svaret

Kan jag undanhålla anledningen till elevens dåliga mående när jag pratar med föräldrarna?

Publicerat: 2019-03-28
Hej! Jag arbetar som kurator på gymnasiet. En elev berättar att hen blivit våldtagen för några veckor sedan. Det är första gången eleven berättar för någon vuxen. Eleven beskriver att hen mår oerhört dåligt pga av vad som hänt. Hen vill absolut inte att föräldrar ska veta det. Jag erbjuder mig .. »Läs svaret

Observationer i klassrum- vilka regler gäller?

Publicerat: 2019-03-19
Hej! Jag undrar vilka regler som gäller för elevhälsan och skolsköterskan kring observationer i klassrummet. Kan de komma in och observera klasser och enskilda elever utan vårdnadshavares tillstånd? Frågvis.. »Läs svaret

OSL 25 kap 13 a §- behöver ett samtycke först sökas?

Publicerat: 2019-03-19
Hej! Jag har en fråga om OSL 25 kap. 13 a §. Enligt vad jag har läst på elevhalsan.se så menar Staffan Olsson att man från EMI måste fråga vårdnadshavare om tillåtelse att lämna ut sekretessuppgifter först, och vill vårdnadshavare inte det kan paragrafen användas. Vår skoljurist säger att det inte s.. »Läs svaret

Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten?

Publicerat: 2019-03-15
Hej Sekretessen är ett mycket intressant område för oss i elevhälsan. Jag läste en frågeställning på en annan sida på nätet som jag inte fick riktigt klarhet i. Den lyder; "Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten, dvs vara den som dokumenterar?" Svaret på frågan lyder; "enligt lag får du so.. »Läs svaret

Finns det hinder att lämna ut klasslistor med namn, adress och telnr?

Publicerat: 2019-02-14
Hej! Finns hinder för att lämna ut klasslistor innehållande namn, adress, telefonnummer till vårdnadshavare men för den delen även allmänheten? Vad gäller rörande den lokala mataffären som önskar eå en skolkatalog? Är Kammarrättens i Stockholms dom 4788-18 tillämplig när det gäller att lämna.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 28 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  stress  hälsa  
Hitta fler föreläsare här