Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan kontrakt som omyndig elev skrivit även gälla efter 18-årsdagen?

Publicerat: 2020-01-08
Hej! För att vi ska kunna ha kontakt med elevernas föräldrar även efter 18-års-dagen låter vi eleverna skriva under ett medgivande beträffande detta under sitt första läsår på gymnasiet. Ordalydelsen är följande: "Jag tillåter att skolpersonal håller kontakt med förälder/vårdnadshavare även efter m.. »Läs svaret

Publicera personliga uppgifter om föräldrar på anslagstavla

Publicerat: 2019-12-02
Hej! Pedagoger på min sons förskola har skickat ut en bok som vi föräldrar skulle fylla i om vad vi har för arbete och vad vi gör på en arbetsdag. De har sedan samtalat om det i barngruppen. Därefter har de tagit bladen som vi skrivit på, laminerat dem och satt upp på väggen i hallen tillsammans m.. »Läs svaret

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn vid kränkning i grundskolan?

Publicerat: 2019-12-02
Du svarade på tidigare ställd fråga om informationsmöjligheten till vårdnadshavare när elev blivit kränkt i skolan bland annat följande: "En vårdnadshavare har som huvudregel rätt att få insyn i kränkningarna, särskilt när det gäller ett ungt barn. Omständigheterna i det enskilda fallet har också b.. »Läs svaret

Sekretess som hinder vid skolans utredningar?

Publicerat: 2019-11-20
Jag undrar över om/hur sekretessbestämmelser kan påverka ansvarsfördelning och genomförande av den utredningsskyldighet skolan har i ett elevärende. Jag syftar framförallt på: 1. Utredning om elev blivit utsatt för kränkande behandling (6 kap. skollagen) 2. Utredning om orsak till elevs ordnings.. »Läs svaret

Kan en vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal?

Publicerat: 2019-11-17
Hej, Om en vårdnadshavare inte vill att deras barn läser sin egen elevhälsojournal (EMI) och eleven är mellan 12-16 år. Kan vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal? Det handlar om att vårdnadshavare har kontaktat skolsköterskan (som så klart dokumenterat samtalet) men vårdnadshavare.. »Läs svaret

Pedagog anmäler min oro som förälder till soc och lämnar ut mina personuppgifter-rätt eller fel?

Publicerat: 2019-10-17
Hej!!  Jag undrar om du skulle vilja svara på några frågor. Om man som föräldrar får reda på missförhållanden om ett annat barn som går i samma förskolegrupp ( om något som hänt på fritiden) och pratar i förtroende om det för en pedagog för att rådgöra om man ska anmäla eller inte. Är det då etiskt.. »Läs svaret

HPV-vaccination- föräldrarna är inte överens

Publicerat: 2019-10-17
Jag har en 14-årig dotter som går i 9:an och enligt min mening bör HPV-vaccineras. På hennes skola vill de att bägge föräldrar ska underteckna ett medgivande, men hennes mamma är vaccinskeptisk och säger blankt nej, trots all tung vetenskaplig information från WHO, Folkhälsomyndigheten m.fl. om hur .. »Läs svaret

God man begär ut gamla handlingar från särskolan

Publicerat: 2019-10-14
God man till en 30-årig kvinna begär ut 20 år gamla handlingar/utredningar som ligger till grund för kvinnans inskrivning i särskolan. Den gode mannen hävdar att det är offentliga handlingar. Han kräver att få veta i vilken lagtext det går att läsa att utredningarna inte är offentliga handlingar. .. »Läs svaret

Vårdnadshavare begär ut alla anteckningar från kurator

Publicerat: 2019-10-14
Hej Staffan! Vårdnadshavare har begärt ut alla anteckningar från kurator. Kurator har fört anteckningar i PMO och flera tillfällen har orosanmälningar gjorts pga hemförhållanden hos den vårdnadshavare som nu begär ut anteckningarna. I vår kommun har vi fått till oss att vi alltid ska dokumentera nä.. »Läs svaret

Behövs skriftligt godkännande av vårdnadshavare inför hälsobesök?

Publicerat: 2019-09-17
Hej Staffan! Jag arbetar som skolsköterska sedan ett par år. För en tid sedan ändrades vårt förhållningssätt till hur hälsosamtal med elever får göras. Vi måste nu ha skriftligt godkännande från vårdnadshavarna för att få genomföra hälsosamtal med elever i år 4 och 8 och vårdnadshavare ska också b.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 29 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärder  Narkotikaprevention  drogpolicy  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se