Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Elevakten och EMI:s tillgång till den- även Prorenatas svar

Publicerat: 2020-05-20
Hej! Utifrån elevhälsans sekretessgränser så är ju sekretessen dubbel, åt båda håll, mellan den medicinska och den icke- medicinska verksamheten. Som det ser ut i dag på många håll har elevhälsans alla professioner tillgång till elevakten. Det är ju logiskt utifrån styrkan i att jobba tvärprofessio.. »Läs svaret

Rutiner kring skolfrånvaro och EMI:s medverkan

Publicerat: 2020-05-04
Hej, I vår kommun utarbetas nya rutiner kring skolfrånvaro. Elever som anses ha problematisk skolfrånvaro anmäls till huvudman. Enligt rutinen ska en pedagogisk, en skolsocial och en medicinsk kartläggning göras i samband med anmälan för att utreda orsakerna till frånvaron. Skolsköterskan förvänta.. »Läs svaret

Screena samtliga elever i grundskolan genom att registrera ögonrörelser och ljudupptagning- slutligt svar nu!!!

Publicerat: 2020-04-24
Jobbar i en kommun där man avser att via ett företag köpa in ett program för att screena samtliga elever i grundskolan. Företaget använder AI och registrerar ögonrörelser och spelar samtidigt in eleven som läser en text för att mäta läsflyt. Uppgifterna (ögonrörelser och ljudupptagning) för varje i.. »Läs svaret

Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras

Publicerat: 2020-04-09
Nu när många skolor går över till distansundervisning så kommer frågan: hur elevhälsan skall kunna fortsätta sitt uppdrag? Det är många tyckanden och tänkanden kring säkerheten runt t.ex. Google Meet. Vad gäller egentligen? Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över .. »Läs svaret

Två frågor- kurators elevsamtal när skolan är stängd

Publicerat: 2020-03-23
Fråga 1: Hej Staffan! Jag har tidigare haft kontakt med dig utifrån diverse frågor jag haft. Nu har det i Coronatider uppstått fler utifrån den situation vi eventuellt kan hamna i vid skolstängning. Jag jobbar på en skola med elever från förskola upp till årskurs sex. Det har nu varit tal om a.. »Läs svaret

Får vi neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal med hänvisning till Barnkonventionen?

Publicerat: 2020-03-13
Hej, Arbetar på en friskola och undrar vilken lag som styr hur/när vi får neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal? Hos kommunala skolor regleras det i 12 kap. 3 § 1 st. 1 p. OSL och de kan på basen av den lagen neka vårdnadshavare tillgång till journal om barnet kan lida betydande men. .. »Läs svaret

Kniv upptäcktes vid städkontroll i ett elevrum - får vi ta kniven?

Publicerat: 2020-02-05
Hej! Vi är två fritidsledare som jobbar på internat. Varje vecka går vi städkontroll på elevernas rum. Vid ett tillfälle hittade vi en kniv (ca 20 cm lång) på elevrummet, eleverna som bodde på rummet var inte där så vi kunde inte fråga vems kniven var. Får vi ta kniven från elevrummet?.. »Läs svaret

Starta tjejgrupp

Publicerat: 2020-02-03
Hej Staffan, Mitt dilemma är att jag vill starta en tjejgrupp i en 5:a. Anledningen till tjejgruppen är att det bara är fem tjejer i klassen och en av tjejerna känner sig lite utanför. Tanken är att göra tjejerna mer uppmärksamma på varandra och genom samtal och aktiviteter göra dem mer positiva oc.. »Läs svaret

Polis önskar kopior av shv-journal för att identifiera avliden elev - vad gäller?

Publicerat: 2020-01-31
Hej! Vad gäller angående sekretess då polisen ber att få kopior på skolhälsovårdsjournaler för att identifiera en avliden elev? Eleven som var en nyanländ ensamkommande ungdom hade bott i Sverige i 4 år. Inga anhöriga i Sverige. Han förolyckades utomlands . Behövs det något godkännande? M.. »Läs svaret

Lämna ut personnummer till växeltelefonist?

Publicerat: 2020-01-30
Hej. Har en fråga om tystnadsplikt/sekretess. Vi är en friskola och finns i en kommun som nu ordnat det så att det finns ett kontaktcenter dit alla telefonsamtal går och som täcker alla verksamheter i kommunen. Det är ett 25 tal telefonister som svarar i telefon och sedan skickar vidare till rätt my.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 30 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  när ett barn far illa  samverkan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se