Elevhälsan - Staffan Hübinette Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Föreläsare > Staffan Hübinette

Staffan Hübinette


Staffan Hübinette är författare och lärare i drogprevention och socialpedagogik.

Han arbetar sedan många även som föreläsare och konsult/rådgivare åt kommuner och gymnasieskolor kring förebyggande och tidiga insatser, drogpolicy, handlingsplaner, åtgärder och rutiner. Fokus är skolans arbetsmiljö och elevers studieresultat. Utgångspunkten är miljöinriktad prevention. Han har skrivit ett flertal böcker, senast "Vägar till en narkotikafri skola - från osäkert till säkert läge". Han fick CAN:s pris som årets förebyggare 2017.

Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet. Det finns också en vilja och ett engagemang i skolan i detta arbete. Men det finns samtidigt en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra.

  • "Bör" handlar om vad forskningen och erfarenheten säger om vilka insatser som har effekt.
  • "Får" handlar om vad lagstiftningen säger och vilka möjligheter skolan har.
  • "Kan" handlar om hur detta kan fogas samman i en strategi och policy och praktiskt tillämpas i skolans vardag.

Det gäller frågor om förebyggande insatser, drogtestning, användning av narkotikahundar, tillämpning av skollag och arbetsmiljölag när elever använder droger, skillnaden mellan praktiska och teoretiska moment och återkoppling från socialtjänsten efter orosanmälan. Allt oftare ställs även frågor om säkerhetsåtgärder av olika slag för att öka tryggheten men också som en del av det drogförebyggande arbetet.
Verktyget för att skapa en struktur för detta är policy, handlingsplaner och rutiner. Detta arbete i skolan blir så mycket viktigare i en tid när när cannabisliberala vindar från USA och Kanada också påverkar skolans elever.

Staffan Hübinette är också verksam inom projektet Narkotikafri Skola som årligen arrangerar seminarier för gymnasieskolans rektorer, elevhälsa och erbjuder skolan rådgivning i frågor som gäller policyarbete.

http://www.narkotikafriskola.se/


Kontakta Staffan via epost

Ämnen

drogpolicy  Narkotikaprevention  åtgärder  


Kontakta via epost
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  samverkan  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se