Elevhälsan - Doktorsavhandling av Åsa Fowler; “Acute Encephalitis in Childhood" Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Doktorsavhandling av Åsa Fowler; “Acute Encephalitis in Childhood"

Publicerad: 2014-05-26
Den 28 maj 2014 disputerar Åsa Fowler på Karolinska Institutet med avhandlingen "Acute encephalitis in childhood : clinical characteristics and outcome with special reference to tick-borne encephalitis" - fästingburna sjukdomen TBE och virusinfektioner i hjärnan hos barn.

Åsa Fowler är till vardags läkare på barnneurologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
Studierna i avhandlingen är gjorda på barn i Stockholmsområdet.

Populärvetenskaplig sammanfattning:

Virusinfektioner i hjärnan (encefaliter) är relativt ovanliga men potentiellt mycket allvarliga. Dödsfall förekommer och många drabbade riskerar att få bestående eller långdragna besvär i efterförloppet. Det anses att barn klarar encefaliter bättre, men detta är oklart då  graden av hjärnpåverkan är svårvärderad hos mindre barn och även svårt sjuka barn kan initialt ha vaga och ospecifika symtom.Syftet med studierna i den nu aktuella doktorsavhandlingen var att undersöka vilken typ av encefaliter som drabbar barn i Sverige och om det stämmer att förekomsten av kvarstående besvär är låg. Forskarna har därför i ett längre perspektiv följt upp barn i Stockholm som haft verifierade encefaliter. I synnerhet har den färstingburna sjukdomen TBE studerats då den är vanlig i Stockholm och då ett vaccin finns tillgängligt.

Resultat och slutsatser:

Orsaken till encefalit hos barn i Stockholm är till stor del lik den i de områden i övriga Europa där TBE är vanligt. De flesta barn debuterar med feber och medvetandepåverkan i det akuta insjuknandet men vid TBE är symptomen ofta mer vaga och ospecifika. EEG-undersökning och analys av likvor (ryggmärgsvätska) är därför av stor vikt för att identifiera hjärnpåverkan både vid encefalit och TBE. En stor andel barn med akut encefalit och TBE har långdragna eller kvarstående besvär vid uppföljning, och de barn som tillfrisknade gjorde så inom 12 månader. De besvär som dominerar är kognitiva svårigheter med minne och koncentration, personlighetsförändring, trötthet och huvudvärk.  Något överraskande var att den kliniska bilden i det akuta skedet kan inte användas för att förutsäga vilka barn som får problem i efterförloppet. Detta innebär dels att alla barn med encefalit eller TBE bör erbjudas uppföljning för att kunna identifiera sådana, men också att det behövs biomarkörer för att kunna identifiera barn som behöver behandling. De analyser av cytokiner och hjärnskademarkörer som gjorts i projektet kan vara ett sätt att identifiera dessa barn men ytterligare studier av prognostiska markörer behövs.

Hämta avhandlingen:http://hdl.handle.net/10616/41999


annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se