Elevhälsan - Forskning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Forskning

Forskning

Avhandling av Matilda Wurm: Oro för att inte passa in kan bidra till fysisk smärta hos unga

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.  Läs mer


Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

PRESSMEDDELANDE 2017-12-05
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att höga blodnivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Studien publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.  Läs mer


Barn och föräldrar mår bättre med program mot psykisk ohälsa

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa – även för personer som ännu inte identifierats med riskfaktorer eller symptom. Detta gäller både förebyggande föräldraprogram och skolbaserade program för högstadieelever.  Läs mer


Sömnbrist förstör studierna

Var tredje elev lider av sömnrubbningar. Och sömnbrist sänker betygen. Sovmorgon kan få trötta tonåringar att prestera bättre. Men också förvärra sömnproblemen, befarar svenska sömnforskare.  Läs mer


Doktorsavhandling; Jesper Fritz, Effekten av Ökad Skolidrott på Frakturrisk, Skelett, Muskler och Skolresultat

- Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling. Pojkarna hade dessutom bättre betyg, berättar Jesper Fritz, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.  Läs mer


Brus kan hjälpa barn med ADHD

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie som publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology talar för att så kan vara fallet.  Läs mer


Hormon som utsöndras vid hunger påverkar beslutsförmågan och impulskontrollen.

Pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,4 maj 2016
Fatta aldrig viktiga beslut när du är hungrig!
Hormonet ghrelin – som utsöndras före måltider och ökar aptiten – har en negativ påverkan både på beslutsfattande och på impulskontrollen. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.  Läs mer


Doktorsavhandling av Marina Jonsson; Asthma care for Children and adolescents.

Den 4 december 2015 disputerade Marina Jonsson på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Avhandlingen handlar om astma hos barn och ungdomar utifrån ett patient- och omvårdnadsperspektiv? Hur man upplever att leva med en sjukdom och vilka behov som finns. Utefter riktlinjer har också skapats förslag på behandlingsmöjligheter för att möta denna patientgrupp på bästa sätt i vården. Har man en kontrollerad astma så har man också en bättre livskvalité. Vi måste sträva mot det målet att barn och ungdomar får kontroll över sin sjukdom då kan de må lika bra som barn/ungdomar som inte har en astmasjukdom.

Marina är barnsjuksköterska, allergisamordnare och arbetar på Centrum för arbets- och Miljömedicin inom Stockholms Läns Landsting. Arbetar övergripande för att förbättra hälsan hos barn och ungdomar inom allergiområdet i Stockholmsområdet utifrån ett allergipreventivt perspektiv bland annat genom utbildningar till personal, engagerad i olika allergiprojekt bland annat Bamse (Barn allergi miljö Stockholm epidemiologi).  Läs mer


Doktorsavhandling av Åsa Fowler; “Acute Encephalitis in Childhood"

Den 28 maj 2014 disputerar Åsa Fowler på Karolinska Institutet med avhandlingen "Acute encephalitis in childhood : clinical characteristics and outcome with special reference to tick-borne encephalitis" - fästingburna sjukdomen TBE och virusinfektioner i hjärnan hos barn.

Åsa Fowler är till vardags läkare på barnneurologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
Studierna i avhandlingen är gjorda på barn i Stockholmsområdet.  Läs mer


Magisterexamen av Nanaz Fassih; Skolsköterskors resurser för prevention av psykisk ohälsa

Skolhälsovården blev en hjärtefråga redan 2001 när jag började mitt arbete som skolsköterska. Det var många aktörer både inom och utanför skolan som ville vara med och påverka barn och ungdomars hälsa. Det fanns goda projekt och tankar på nästan varje arbetsplats men skillnaderna var stora och samverkan saknades. Detta var min känsla av verkligheten inom SHV därför bestämde mig för fördjupning i ämnet och valde att skriva min magisteruppsats om SHV.  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärder  Narkotikaprevention  drogpolicy  
Hitta fler föreläsare här