Elevhälsan - Forskning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Forskning

Forskning

Hormon som utsöndras vid hunger påverkar beslutsförmågan och impulskontrollen.

Pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,4 maj 2016
Fatta aldrig viktiga beslut när du är hungrig!
Hormonet ghrelin – som utsöndras före måltider och ökar aptiten – har en negativ påverkan både på beslutsfattande och på impulskontrollen. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.  Läs mer


Doktorsavhandling av Marina Jonsson; Asthma care for Children and adolescents.

Den 4 december 2015 disputerade Marina Jonsson på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Avhandlingen handlar om astma hos barn och ungdomar utifrån ett patient- och omvårdnadsperspektiv? Hur man upplever att leva med en sjukdom och vilka behov som finns. Utefter riktlinjer har också skapats förslag på behandlingsmöjligheter för att möta denna patientgrupp på bästa sätt i vården. Har man en kontrollerad astma så har man också en bättre livskvalité. Vi måste sträva mot det målet att barn och ungdomar får kontroll över sin sjukdom då kan de må lika bra som barn/ungdomar som inte har en astmasjukdom.

Marina är barnsjuksköterska, allergisamordnare och arbetar på Centrum för arbets- och Miljömedicin inom Stockholms Läns Landsting. Arbetar övergripande för att förbättra hälsan hos barn och ungdomar inom allergiområdet i Stockholmsområdet utifrån ett allergipreventivt perspektiv bland annat genom utbildningar till personal, engagerad i olika allergiprojekt bland annat Bamse (Barn allergi miljö Stockholm epidemiologi).  Läs mer


Doktorsavhandling av Åsa Fowler; “Acute Encephalitis in Childhood"

Den 28 maj 2014 disputerar Åsa Fowler på Karolinska Institutet med avhandlingen "Acute encephalitis in childhood : clinical characteristics and outcome with special reference to tick-borne encephalitis" - fästingburna sjukdomen TBE och virusinfektioner i hjärnan hos barn.

Åsa Fowler är till vardags läkare på barnneurologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
Studierna i avhandlingen är gjorda på barn i Stockholmsområdet.  Läs mer


Magisterexamen av Nanaz Fassih; Skolsköterskors resurser för prevention av psykisk ohälsa

Skolhälsovården blev en hjärtefråga redan 2001 när jag började mitt arbete som skolsköterska. Det var många aktörer både inom och utanför skolan som ville vara med och påverka barn och ungdomars hälsa. Det fanns goda projekt och tankar på nästan varje arbetsplats men skillnaderna var stora och samverkan saknades. Detta var min känsla av verkligheten inom SHV därför bestämde mig för fördjupning i ämnet och valde att skriva min magisteruppsats om SHV.  Läs mer


Doktorsavhandling av Malin Rising Holmström; Hälsosamtalet: Skolbarns självrapporterade hälsa i en svensk kontext

Den 28 november 2013 disputerade Malin Rising Holmström vid Mitthögskolan med avhandlingen Hälsosamtalet: Skolbarns självrapporterade hälsa i ett svenskt kontext. Opponent var Ina Borup.

Avhandlingen handlar om hälsosamtalen kan vara ett fungerande sätt att mäta och följa barns hälsa. Avhandlingen innehåller kvantitativa studier med statiska beräkningar för att se om resultaten är signifikanta och användbara för att mäta elevers hälsa, samt en kvalitativ intervju studie med sjuksköterskorna om deras erfarenheter av att jobba med hälsosamtalen på det här sättet.  Läs mer


Varannan förälder till barn med övervikt ser inte barnets viktproblem

Varannan förälder till barn med övervikt anser att barnet är normalviktigt. Fyra av tio föräldrar till barn med övervikt eller fetma oroar sig till och med för att barnet skall bli magert. Det visar en Europeisk studie av föräldrar till över 16 000 barn, däribland 1 800 barn från Sverige.  Läs mer


Två uppsatser om menssmärtor

1) "Endometrios hos unga kvinnor – upplevelser av skolhälsovården".
Uppsatsen är examensarbete på skolsköterskeutbildningen, Högskolan i Skövde, 2011, där uppsatsen går att finna. Det går även att söka på titel eller författarna
Författare:
Emma Bodén och Carina Wendel. Arbetar som skolsköterskor i Skåne, både på grundskolor och på gymnasieskolor i olika kommuner.

2) "Menstruationssmärtor – skolsköterskors upplevelser och handläggning i mötet med unga kvinnor"
Uppsatsen är examensarbete på kandidatkursen i omvårdnad, Lunds Universitet, 2013.
Författare:
Eva Bring och Carina Wendel. Eva Bring har tidigare arbetat på SUS, Lund, läser nu distriktssköterskeutbildningen.  Läs mer


Skolgympan har effekt genom hela livet

Att ha lågt betyg i gymnastik i grundskolan, kan det ha betydelse för hälsan när man är äldre? Simon Timpka som studerade till läkare blev nyfiken och tänkte sig forska i ämnet en sommar eller två. Men fastnade och nu 5 ½ år senare är han nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet på en koppling få verkar ha studerat innan: samband mellan skolbetyg i gymnastik och besvär från rörelseorganen senare i livet.  Läs mer


Doktorsavhandling av Ylva Ståhl; Documentation in Child and School Health Services

Den 27 april 2012 disputerade Ylva Ståhl vid Högskolan i Jönköping med avhandlingen Documentation in Child and School Health Services. Opponent var prof. Anna Ehrenberg.

Ylva har arbetat som skolsköterska och verksamhetschef för skolhälsovården i Eksjö kommun.  Läs mer


Examensuppsats från psykoterapeutprogrammet av Sofia Samuelsson och Marie Wiberg

Uppsatsens namn är: Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.
Marie och Sofia är socionomer. Sofia har arbetat som skolkurator på gymnasiet de senaste 11 åren. Marie har arbetat på Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Ängelholm i 14 år. I juni 2012 avslutade Marie och Sofia sin examen på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet, inriktning Kognitiv Beteendeterapi för barn och ungdomar. Som fokus för uppsatsarbetet valde de att forska på en delkomponent i en behandling för social ångest, och då specifikt talängslan. Uppsatsen är en del i ett större forskningsprojekt vid Lunds universitet.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  MLA  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se