Elevhälsan - Forskning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Forskning

Forskning

Doktorsavhandling av Marie Golsäter; Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en utmanande uppgift

Marie Golsäter disputerade den 9 mars 2012 vid Hälsohögskolan i Jönköping med avhandlingen. ”Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa – en utmanande uppgift.

Hälsosamtal kan vara ett kraftfullt verktyg för att stödja barn och ungdomars hälsa men avgörande är att elevens egen upplevelse av sin situation är i centrum. Hälsosamtalet potential som intervention för
att främja barns och ungdomars hälsa riskeras att förloras och kanske till och med ha motsatt effekt om inte elevens önskningar och behov är i centrum. Samtidigt lyfts skolsköterskans uppgift att diskutera
hälsorisker som hon utifrån sin professionella kunskap ser behov av fram av eleverna.  Läs mer


Intervjustudie av Marie Golsäter; Pupils’ perspectives on preventive health dialogues

Marie Golsäter
Jag är barnsjuksköterska och började arbeta som skolsköterska 1993. För tillfället arbetar jag på Hälsohögskolan i Jönköping där jag undervisar på Specialistutbildningsprogrammet för barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor och också arbetar med ett forskningsprojekt med fokus på hälsosamtal inom barn och skolhälsovården. I en första studie har jag intervjuat sjuksköterskor om att genomföra hälsosamtal med föräldrar på BVC. I den andra studien intervjuade jag elever om deras erfarenheter av hälsosamtal med skolsköterskan. För att gå vidare utifrån resultatet av den studien arbetar jag med en studie där vi videoinspelar elevernas hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Genom att analysera de videoinspelade hälsobesöken hoppas vi kunna medverka till att ytterligare utveckla hälsosamtalen som en viktig metod i skolsköterskans arbete. Inom Jönköpings län pågår också ett utvecklingsarbete för att utveckla ett material för hälsosamtal inom skolhälsovården där också eleverna har varit delaktiga.  Läs mer


Tidsbrist hindrar skolsköterskor från att arbeta förebyggande med fetma

Allt fler av nordens barn och unga är överviktiga men tidsbrist hindrar skolhälsovården från att arbeta förbyggande. Det visar Kristine Grams masterarbete vid NHV.  Läs mer


Doktorsavhandling av Anita Berlin, Cultural competence in Primary Child Healt Care services...

Kulturell Kompetens inom barnhälsovården - mötet mellan sjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC) och utlandsfödda föräldrar blir ofta ett möte mellan olika föreställningsvärldar och skilda referensramar.
Den 7 maj 2010 disputerade Anita Berlin med sin avhandling Cultural competence in Primary Child Health Care services - interaction between Primary Child Health Care nurses and parents of foreign origin and their children.
Anita Berlin har i sitt avhandlingsarbete intervjuat BVC sjuksköterskor och utlandsfödda föräldrar om deras upplevelse av att mötas på BVC. Resultatet av intervjuerna ledde sedan fram till ett "skräddarsytt" utbildningsprogram i kulturell kompetens som visade sig ha effekt på hur BVC sjuksköterskorna skattade sin kompetens och färdighet i det mångkulturella mötet.  Läs mer


Doktorsavhandling av Ann Post, "Issues of validity in longitudinal studies of youth tobacco use".

Den 24 april 2009 disputerade Ann Post med sin avhandling "Issues of validity in longitudinal studies of youth tobacco use", Inst.för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
Ann Post är disputerad sjuksköterska som har arbetat med tobakspreventivt arbete sedan 20 år. Hon är expert på tobaksavvänjning med särskilt fokus på utvecklingen och behandlingen av tobaksberoende. Ann är också elevhälsan.se tobaksexpert.
Läs hela avhandlingen eller en kortare svensk sammanfattning ur avhandlingen på nästa sida.  Läs mer


Licentiatavhandling av Siv Morberg ”Ensam i sin profession i skolans värld"

I Oktober 2008 på Karolinska Institutet försvarade Siv Morbergs sin Licentiatavhandling ”Ensam i sin profession i skolans värld – skolsköterskans upplevelser av förutsättningarna att utöva och utveckla yrket”.
Siv Morberg, Universitetsadjunkt, Licentiat i Omvårdnad är utbildad distriktssköterska och vårdlärare och har arbetat 13 som skolsköterska. Numera arbetar Siv som vårdlärare på Karolinska Institutet.  Läs mer


Doktorsavhandling av Agneta Tinnfält ”Adolescents' perspectives - on mental health, being at risk, and promoting initiat

Den 10 december 2008 disputerade Agneta Tinnfält med sin avhandling
”Adolescents' perspectives - on mental health, being at risk, and promoting initiatives”
Agneta Tinnfält har mångårig bakgrund som skolsköterska. Hon har intervjuat 101 ungdomar i 12-19-årsåldern om deras uppfattning om psykisk hälsa, att vara i riskzonen och hur vuxna kan stödja och främja psykisk hälsa.  Läs mer


Doktorsavhandling av Solveig Petersen; Recurrent Pain and Quality of Life in Young Schoolchildren

Den 11 april 2008 disputerade Solveig Petersen med sin avhandling Recurrent Pain and Quality of Life in Young Schoolchildren
Svensk titel: Återkommande smärta och livskvalitet bland yngre skolbarn.

Solveig är barnsjuksköterska och skolsköterska och nu även
Medicine Doktor i ämnet pediatrik  Läs mer


Doktorsavhandling av Lene Povlsen; Diabetes in children and adolescents from non-western immigrant families –education,

Diabetes hos invandrarbarn ställer större krav på vårdpersonalen. Barn och unga med icke västerländsk invandrarbakgrund har sämre kontroll på sin diabetessjukdom än vad etniskt danska barn och ungdomar har. Därför bör man ställa större krav på specialanpassad undervisning för både föräldrarna och barnen och på ökad kulturell kompetens hos vårdpersonalen. Detta visar en doktorsavhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.  Läs mer


Doktorsavhandling av Eva Clausson; SCHOOL HEALTH NURSING – perceiving, recording and improving schoolchildren’s health

Den 8 maj 2008 disputerade Eva Clausson med avhandlingen "SCHOOL HEALTH NURSING – perceiving, recording and improving schoolchildren’s health"

Vi lovade att återkomma efter disputationen med en presentation av Eva samt bifoga avhandlingen.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se