Elevhälsan - Forskning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Forskning

Forskning

Skolbarns psykiska hälsa syns inte i journalen, Disputation den 8 maj

Det har kommit en inbjudan från Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg till en disputation den 8 maj.

Avhandlingens titel: SCHOOL HEALTH NURSING – perceiving, recording and improving schoolchildren’s health

Klipp ur kommande pressmeddelande;

Skolbarns psykiska hälsa syns inte i journalen

Barnens mentala hälsa har försämrats, särskilt för flickor och barn i socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt har skolsköterskorna svårt att dokumentera skolbarnens psykiska och sociala hälsa. Det finns en rädsla för att ”känsliga saker” kan misstolkas om föräldrar, försäkringsbolag eller andra önskar läsa barnens journaler. Det visar en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.  Läs mer


Nordisk forskning om prevention mot våld bland unga - en betraktelse från en genusorienterad horisont

Sociologen och kuratorn Lena Berg har på uppdrag av FoU-enheten i Stockholm gjort en rapport om våldspreventionsprogram för unga. Nordisk forskning om prevention mot våld bland unga - en betraktelse från en genusorienterad horisont är en analys av fyra stora nordiska preventionsprogram ur genusperspektiv.  Läs mer


Bli din egen bästa coach

Under förra läsåret genomförde vi en pilotstudie på en gymnasieskola i Täby där syftet var att undersöka ”Hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till ungdomar/unga vuxna och deras närstående genom utbildning i kommunikation och förändring”.  Läs mer


SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder

De flesta ungdomar mår bra. Under de senaste 10-20 åren har dock flera rapporter visat att det blivit vanligare att ungdomar är nedstämda, är oroliga, har svårt att sova och har värk. I den allmänna debatten beskrivs besvären ofta som tecken på stress. Det är bakgrunden till utredningen som behandlar i huvudsak fyra frågeställningar. 1) Har stress och psykisk ohälsa ökat? 2) Hur kan utvecklingen förklaras? 3) Vilka effektiva förebyggande och behandlande åtgärder kan sättas in? 4) Hur kan stress och psykisk ohälsa bland unga följas framöver?  Läs mer


Åsa Backlund: Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik

Läs Åsa Backlunds avhandling som visar att det finns stora skillnader mellan skolornas personalresurser när det gäller elevhälsan, dessutom riskerar elevers hälsa att hamna mellan stolarna på grund av oklarheter kring (och olika syn på) ansvarsfrågan.
- Det finns en stor vaghet kring det här området, säger Åsa Backlund: vissa skolsociala uppgifter framstår som något av allas och ingens ansvar.  Läs mer


Werner, Bo. Growth in Sweden : Surveillance of growth patterns and epidemiological monitoring of secular changes in heig

Läs Bo Werners doktorsavhandling från maj 2007. Antalet barn som blir tyngre ökar. Alla skolsköterskor som har arbetat några år minns alla gula klisterlappar som satt på journalerna några årskullar, på elever födda den 15:e varje månad. Nu är avhandlingen klar som startades 1988, som ett uppdrag från dåvarande Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen. Syftet var från början att ta fram ett aktuellt värde på hur alla barn växer men också att ta fram nya referenskurvor till barnavårdcentraler samt skolhälsovården.
Totalt ingick ca 7000 barn födda 1973 samt 1988. Studien var en kohortstudie och barnen följdes upptill 18-19 års ålder.  Läs mer


Misteln kan bli cancermedicin

Misteln är omgiven av mystik: Den har länge använts inom traditionell medicin, samtidigt som dess släktskap till andra växter har förbryllat forskarna. Sonny Larsson har i sin avhandling lyckats kartlägga mistelns släktskap, och dessutom undersökt möjligheterna att använda mistlar inom den moderna cancermedicinen. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 30 mars.  Läs mer


Kan barnallergier förebyggas med probiotika?

Barn som har både eksem och utvecklade antikroppar mot allergiframkallande ämnen löper störst risk att senare i livet drabbas av allergisk astma och hösnuva. Med ett tillskott av probiotiska mjölksyrabakterier kan fler barn slippa den dubbla belastningen, visar en nypublicerad studie vid Linköpings universitet och Karolinska institutet.  Läs mer


Barn i södra Sverige har fler födelsemärken än barn i norra Sverige.

Detta visar en studie som utförts på skolbarn i Sverige. Syftet med studien bland sjuåringar var att undersöka 7-åringars solvanor samt att se om förekomsten av födelsemärken, så kallade pigmentnevi, påverkas av vilken breddgrad man bor på.  Läs mer


Vad styr och begränsar det hälsofrämjande arbetet

Läs Ingrid Cohn Riddermark Magisteruppsats i Vårdpedagogik 10 p, Lärarhögskolan, Stockholm, 2005.
Syftet med
undersökningen har varit att undersöka skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom gymnasieskolan samt vilka faktorer som de upplever påverkar detta arbete  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

hjärnan i skolan  sömn  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se