handdator

Visa fullständig version : Kuratorer


 1. Hur mår kurre kurator?
 2. Skolkuratorsföreningen
 3. Handledning
 4. Utbildningar/Föreläsningar
 5. Konflikthantering/konfliktlösning material och tips??
 6. Tips på material till föräldragrupper
 7. Dataprogram
 8. Elevers inställning till Bup
 9. arbetsuppgifter Schweiz/ Se
 10. Måste vårdnadshavarna veta för att barn ska få söka hjälp hos skolkuratorn?
 11. Tjejgrupp mellanstadiet
 12. Hur når du killarna?
 13. Vad har ni för fortbildning?
 14. Glosboken
 15. mobbningssamtal
 16. livskunskap
 17. likabehandlingsplan
 18. soc-anmälan
 19. internät-träninig till föräldrar
 20. soc.anmälan
 21. elevassistenter
 22. Stress
 23. ta plats på arbetsplatsen
 24. Kan man sätta frånvaro när en elev sover på en lektion?
 25. Privatisera inte elevhälsovården
 26. Dålig sammanhållning i klassen, vad göra?
 27. Gratis material från majblomman
 28. Text till en kuratorsskylt
 29. barn som har svårt att uttrycka sig
 30. Mall: Excel blad för statistik?
 31. Handledning
 32. Unga På Glid!
 33. sekretess mellan skolorna
 34. resursskolor i stockholm
 35. Skolsocial utredningsmetod EBiC
 36. Träffa elev mot föräldrars vilja?
 37. Mall social utredning inför särskoleplacering
 38. Medgivande av vårdnadshavare
 39. Kuratorer i Göteborg med omnejd
 40. Psykolog
 41. Kompisdag
 42. Material till tjejgrupp
 43. Handledning?
 44. Utvärdera sitt arbete
 45. Attityder
 46. Material för tankar kring identitet, tonåren
 47. upprepade stölder
 48. Samtycke vid kuratorskontakt för familjehemsplacerade barn
 49. tema integration
 50. utvärdera elevhälsans arbete
 51. Kontakta föräldrar om 15-åring testat röka?
 52. berätta om anmälan
 53. Gruppverksamhet på gymnasiet?
 54. Livskunskap i lägre åldrarna
 55. Remisser
 56. Glosträning på Läxor.nu
 57. Facebook
 58. Bygga värdegrund-minior
 59. Fråga föräldrar vid konflikthantering
 60. behöver hjälp!
 61. Ebic
 62. Förebyggande arbete
 63. Arbete med problemklass
 64. När eleven inte vågar komma
 65. Kamratstödjare
 66. Kurser/föreläsningar m.m i Sthlm?
 67. kontakta elev
 68. Film
 69. funderar på nätbaserad elevhälsakontakt
 70. Lön
 71. Tips på inspirationskort till barn
 72. Dockor i samtal
 73. stress
 74. Stärka självförtroendet
 75. Kontakta föräldrar eller inte?
 76. Hålla i en klass
 77. Anteckningar?
 78. Mailkontakt?
 79. Tjejgruppsarbete i lågstadiet
 80. handledarutbildning systemteoretiskt
 81. Socionomer, eller?
 82. Kondomer till 13-åring?
 83. Skolsocial kartläggning
 84. Tjejgrupper
 85. Vad kan/ska jag göra?
 86. Semester-, ferie- eller uppehållstjänst?
 87. presentation
 88. Tjej- och killgrupper F-6
 89. Döden?
 90. Konflikthantering
 91. DISA-Din inre styrka aktiveras. Metodmaterial för tjej-och killgrupp.
 92. forumspel
 93. maktlekar i åk 5
 94. självkänsla/självförtroende/höga krav
 95. existentiella frågor
 96. likabehandling
 97. Kurator på nätet
 98. Elevenkät år 2
 99. Ätstörningar/träningsberoende
 100. Tjejgrupp på lågstadiet. Material?
 101. Studiebesök, kompetensutveckling
 102. Dilemma om mobbning
 103. ESTER bedömning
 104. Sociala utredningar
 105. Remiss till skolkurator från vårdcentral?
 106. Samarbete IFO och skola
 107. Mobbare som själv blivit mobbad
 108. Tips på bra litteratur för nybliven skolkurator.
 109. överlämning, vad kan jag säga??
 110. Stipendier/ekonomiskt stöd
 111. Gymnasiekuratorer friskolor i Malmö
 112. Typ av tjänst
 113. Hur många samtal med elver på F-6
 114. Utrusta ett kuratorsrum
 115. Lära-känna-övningar
 116. Samtal med små barn?
 117. Killgrupper på högstadiet
 118. Bra tidning för barn mellan 7-15 år.
 119. Nätmobbning
 120. spelberoende
 121. Dokumentation?
 122. Vad kan lärare skriva i kontaktbok utan att det går ut över elevens personliga integr
 123. Material för 1-9
 124. Bra material om föräldrars missbruk?
 125. Samordnare för kommunens kuratorer?
 126. "Bråkig" elev
 127. Handledning till pedagoger
 128. Vårdnadshavarnas medgivande
 129. 10 % som skolkurator
 130. Klassövningar/mailterapi.
 131. Kan Kurator skriva remiss
 132. "Impulskontroll"
 133. Utanförskap
 134. Tystnadsplikt
 135. Tips
 136. Ehm
 137. Ny som kurator på gymnasium
 138. Handledning för pedagoger
 139. Kvalitetsrapport eller verksamhetsbeskrivning
 140. Blankett för orosanmälan?
 141. Elevhälsoteamsmöte
 142. Etiskt förhållningssätt - Hämta elever i klassrummet
 143. Stipendium Tomta barnhem
 144. Samtal kring ätstörningar
 145. Elev vågar inte prata pga anmälningsplikten
 146. Skolkuratorer inom vuxenutbildningen
 147. Kuratorsnätverk i Göteborg?
 148. Starta från noll!
 149. social bedömning/kartläggning
 150. Informationsplikt till vårdnadshavare
 151. Skolkurator för nyanlända flyktingbarn
 152. Maila med elever
 153. Självkänsla
 154. Datorspel
 155. bristande betyg
 156. Handlingsplan för sexuella övergrepp
 157. Utbildningar?
 158. Medgivande från båda föräldrar?
 159. Arbete i mobilt team
 160. Hur presentera sig?
 161. Elev som uttrycker självmordstankar?
 162. ska jag inte finnas tillgänglig för alla?
 163. Tips mottages!
 164. Tips om film
 165. Elev kränkt av pedagog
 166. Kurator sökes av utbildningsradion
 167. Konfliktpolis...?
 168. Fortbildningstips
 169. Misstanke om droganvändning
 170. Pedagog kränkt av elev
 171. mejla uppgifter över Hotmail?
 172. Metod grupp/klass mellanstadiet
 173. information till eleven
 174. Undervisning utan rast
 175. Värdegrundsarbete kring sociala medier
 176. Stöd till gömda barn?
 177. Framgångsfaktorer i elevhälsa
 178. Stuprörsutredningar /Sociala bedömningar
 179. Handledare
 180. Elevers nätvanor kartläggning
 181. Handledare i Göteborg med omnejd.
 182. Lämna gymnasiesärskolan för Introdutionsprogram
 183. Redskap för skolkuratorer?
 184. Mobbning
 185. En fråga
 186. Förskolebarn
 187. Förebyggande arbete ätstörning
 188. Skolsociala utredningar
 189. Machosynvinkeln
 190. behörig till social utredning?
 191. Arbeta i mindre grupper med barn
 192. Hur ser ert arbete ut i F-3?
 193. Klassövningar gymnasiet
 194. Förebyggande vs åtgärdande arbete
 195. Grupper/Klassrumsövningar
 196. Avslappningsövningar på flera språk
 197. Hur ser er arbetsdag ut?
 198. Material till föreläsning
 199. Oanmäld frånvaro
 200. Barn som inte alltid talar sanning
 201. Fortbildning?
 202. Rasism
 203. stödsamtal.
 204. Seriesamtal för barn med atypisk autism
 205. Väpnat våld i skolan
 206. Ny som kurator, söker material för förebyggande arbete
 207. Föräldrastöd
 208. sekretess kurator rektor
 209. Material samtalsgrupp gymnasiet
 210. Uppstart av trygghetsgrupp
 211. Tips på övningar man kan använda i samtal med barn
 212. Tjej- respektive killgrupper
 213. Ny utbildning för kuratorer-start januari 2018
 214. barn som är mörkrädd
 215. Panikångest
 216. Handledning?
 217. Formulär för att kartlägga svårigheter i skolan
 218. Tips för att arbeta med stresshantering i grupp? (högstadiet)
 219. Pojke 8 år bevittnat plastpappa bli hotad med kniv av hans tjej i deras bostad.
 220. söker bok socionomen i skolan
 221. samtals material för barn med förälder som missbrukar.
 222. Killsnack
 223. Elev orolig att mamman ska gå bort