Mötesplatsen

Mötesplatsen (http://www.elevhalsan.se/forum/index.php)
-   Specialpedagoger (http://www.elevhalsan.se/forum/forumdisplay.php?f=50)
-   -   Inkludering - vad innebär det? (http://www.elevhalsan.se/forum/showthread.php?t=1085)

monwil 2013-12-28 17:02

Inkludering - vad innebär det?
 
Hur ser ni på begreppet inkludering?
Vad står det för i er verksamhet?

BoA 2014-02-21 22:50

Intressant fråga! Inkludering är för mig handlingar som omgivningen i relation till den enskilde står för och som möjliggör att den enskilde, enkelt sagt, ”får vara med”, och då med utifrån sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Att ”vara med” förutsätter ju indirekt att det finns något att ingå i, eller bjudas med i. Men det verkar inte gälla vad som helst, jag menar, det är dock sällan vi stöter på begreppet i sammanhang där vi försöker möjliggöra inkludering i Black Cobra eller ifrågasätter Skånepartiets strategier för inkludering. Vi stöter på begreppet främst när både det sammanhang inkluderingen avser, och det att den enskilde ingår just där, utgår från och levandegör demokratiska och humanistiska värden. I sammanhang där inkludering helt enkelt ses som något önskvärt och av godo och sammanhanget är det allmänna i någon bemärkelse. Ett strikt politiskt begrepp?

I min verksamhet arbetar vi faktiskt inte runt specifikt begreppet som sådant, däremot väldigt mycket med att försöka förstå elevernas individuella förutsättningar, och att göra anpassningar i omgivningen utefter dessa. Man kan då kanske säga, att i vår verksamhet står inkludering för att det är vårt uppdrag att göra möjligt för var och en av eleverna att delta utifrån sina förutsättningar?


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 01:13.

Powered by: vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.