Elevhälsan - Behövs åtgärdsprogram när eleven når kunskapskraven? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Gudrun Löwendahl Björkman svarar

Behövs åtgärdsprogram när eleven når kunskapskraven?

Fråga:

Hej! Jag har en elev som kommer nå kunskapskraven årskurs 3. Däremot finns en stor risk att pojken inte kommer nå kunskapskraven i årskurs 6 eftersom han är så okoncentrerad. Behöver vi göra ett åtgärdsprogram för honom?


Svar:Vi ska även uppmärksamma och göra en utredning om elevens behov av särskilt stöd när elever uppvisar andra svårigheter som på sikt kan leda till att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. Andra svårigheter kan t.ex. handla om koncentrationssvårigheter, språkstörning eller hög frånvaro mm. I utredningens andra del dvs i den pedagogiska bedömningen avgörs om eleven är i behov av särskilt stöd. I så fall behöver ett åtgärdsprogram utarbetas.
Publicerat: 2016-02-17 10:52

Artikeln har visats: 5213 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  medicinska insatser  vårdgivare  
Hitta fler föreläsare här