Elevhälsan - Kan rektor neka utredning om särskilt stöd? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan rektor neka utredning om särskilt stöd?

Fråga:

Hej!
Om en lärare befarar att en elev inte når målen så ska läraren anmäla detta till rektor. Kan rektor efter en anmälan neka att starta en utredning om särskilt stöd? Om rektor anser att anmälan innehåller för lite information eller att anmälaren inte gjort tillräckligt med extra anpassningar innan anmälan, vilken typ av beslut ska då rektor fatta? Kan det i så fall kallas "Beslut om att ej påbörja utredning om särskilt stöd" och hur ska det dokumenteras?

Mvh
Specped


Svar:

Hej Specped,

och tack för din fråga.
I 3 kap. 7§ skollagen framkommer precis som du skriver att rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds när någon part/flera parter har uppmärksammat att eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Där står även att behovet av särskilt stöd också ska utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. I Skolverkets allmänna råd kan vi läsa mer om detta på sidan 24-25.  

Rektor kan förstås välja att första steget blir att lyssna in vilka extra anpassningar som redan har prövats och prövas samt resultatet av detta, samt om extra anpassningar bedöms kunna motsvara elevens behov av stöd. Om så är fallet är det viktigt att ha en dialog med den part/de parter som har uppmärksammat och anmält att eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Om samtliga parter enas om att extra anpassningar bedöms kunna motsvara elevens behov, så kan rektor bestämma att detta ska dokumenteras skriftligt exempelvis på det sätt som du föreslår. Det finns dock inget lagkrav eller riktlinjer kring att detta ska dokumenteras och därmed finns heller inga rekommendationer om att det bör göras på ett speciellt sätt. 

Om parten/parterna som har uppmärksammat att eleven kan vara i behov av särskilt stöd däremot inte anser att extra anpassningar kommer att räcka, så ska rektor se till att en utredning av elevens behov av särskilt stöd skyndsamt genomförs och dokumenteras.

Det finns också situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att vi först sätter in extra anpassningar. När personal gör en bedömning att det finns sådana särskilda skäl som gör att extra anpassningar sannolikt inte skulle vara tillräckligt, anmäls detta till rektorn som då ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman


Publicerat: 2020-01-13 13:59

Artikeln har visats: 710 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se