Elevhälsan - Varför heter det inte längre pedagogisk utredning? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Varför heter det inte längre pedagogisk utredning?

Fråga:

Hej! Förut har vi kallat utredningen innan ett åtgärdsprogram för ”pedagogisk utredning”, men jag har förstått att den nu ofta kallas ”utredning om elevs behov av särskilt stöd”. Varför då?


Svar:Utredningen om en elevs behov av särskilt stöd bör innehålla två delar:
Den första delen, kartläggningen, bör förutom faktorer på grupp- och skolnivå även beakta om det finns viktig information på individnivå som inte är av pedagogisk karaktär. Eleven kanske t.ex. har en hörselnedsättning eller en språkstörning som behöver vägas in i kartläggningsdelen. Detta kan påverka den pedagogiska bedömningen, utredningens andra del, om eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd eller inte.
Publicerat: 2016-02-17 10:04

Artikeln har visats: 6022 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se