Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Schizofreniförbundets nya projekt främjar barns psykiska hälsa

Schizofreniförbundet får 7,5 miljoner kronor från Arvsfonden.
Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden. Vi kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de verkar i, för att på så sätt hitta och motivera barnen att ta emot stöd och hjälp.  Läs mer

Tjejer hängs ut på nätet P1 Miniserie

Sukran Kavak arbetar på P1 dokumentär: Miniserie och har gjort en radioserie i (tre delar, 25 min var) som handlar om unga tjejer som hängs ut på nätet med bilder och kränkande kommentarer. Han har gjort en enkätundersökning med 220 elever i åttan som fått svara på sina upplevelser kring ämnet.  Läs mer


Källan/Schizofreniförbundet erbjuder gratis stöd

Till följd av Coronavirussets spridning stänger nu skolor och andra mötesplatser ner. Detta försvårar vardagen för redan utsatta grupper som t ex familjer där psykisk sjukdom föreligger.
Skolan har många gånger varit en fristad och vila för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i sin närhet. Där har de fått stabilitet i tillvaron och kontakt med vuxna som vill dem väl.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Specialpedagog på gymnasiet

2020-04-01 20:11
Anpassningar i det digitala klassrummet


Specialpedagogen Mod & Metod

2020-03-30 09:45
Ökad närvaro med distansundervisning


Specialpedagog på gymnasiet

2020-03-24 21:16
Ett mycket generöst Skolsverige!Till alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Adhd - Från duktig flicka till utbränd kvinna

ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen fortfarande skrämmande låg när det gäller flickors och kvinnors unika utmaningar.
Vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar och män.  Läs mer

Skolsköterskans dokumentation, Eva K. Clausson

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid. En annan viktig aspekt är att i lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  MLA  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se