Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Vi söker elevhälsopersonal som vill testa modell för att upptäcka psykisk ohälsa

Socialstyrelsen vill pröva en modell för att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos nyanlända elever.
Därför söker vi skolsköterskor och skolkuratorer som arbetar med elever som går gymnasiets introduktionsprogram.  Läs mer

Handbok och kunskapsstöd om barn och unga som begår brott

Nu kan du ladda ner Socialstyrelsens nya handbok Barn och unga som begår brott. Inom kort går den även att beställa som tryckt bok. Tillsammans med handboken ger Socialstyrelsen ut ett kunskapsstöd för socialtjänstens risk- och behovsbedömningar om barn och unga med normbrytande beteende. Sedan tidigare finns vägledning och film om förebyggande arbete enligt 22 § LVU.  Läs mer


DET SOM INTE DOKUMENTERAS FINNS INTE

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till nya boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.
Det här är självklart ett problem, särskilt som den psykiska ohälsan har ökat bland unga och ligger kvar på en hög nivå (Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, Folkhälsomyndigheten).
– Om den inte dokumenteras syns den ju inte, säger Eva.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar


Till alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Skolsköterskans dokumentation, Eva K. Clausson

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid. En annan viktig aspekt är att i lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört.  Läs mer

Unified protocol för ungdomar : diagnosöverskridande psykologisk behandling

OBS: Tyvärr är undertiteln fel på den tryckta bokens omslag. Den rätta är Diagnosöverskridande psykologisk behandling, såsom står på bokens titelsida.
Unified protocol för ungdomar hjälper dig som är 13 år eller äldre att bättre förstå och hantera starka känslor. Behandlingsprogrammet fungerar oavsett om det är rädsla, ångest, nedstämdhet, ledsenhet, ilska, skam eller någon annan känsla som ställer till med problem. Här får du lära dig mer om vad känslor är och varför de är viktiga för oss människor. Du får träna på att upptäcka dina känslor, och hur de får dig att tänka och reagera. Inte minst får du lära dig strategier som gör det lättare att påverka dina känslor. Du ska använda boken tillsammans med en terapeut som vägleder dig. På bokens webbplats finns formulär och arbetsmaterial samlat.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

drogpolicy  Narkotikaprevention  åtgärder  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se