Elevhälsan - Barn och elever med utmanande beteende – speciellt inbjuden är Ross W. Greene Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Barn och elever med utmanande beteende – speciellt inbjuden är Ross W. Greene

Barn och elever med utmanande beteende – speciellt inbjuden är Ross W. Greene


Start: 17 maj
Slut: 18 maj
Plats: Bonnier Conference Center i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Varmt välkommen du som vill fördjupa dina kunskaper om metoder och förhållningssätt som gör dig säkrare och tryggare i arbetet med barn och elever med utmanande beteende.

Under konferensen kommer b la Ross W. Greene att hålla i en heldag om Barn gör rätt om de kan– CPS, Collaborative & Proactive Solutions, och strategier som stödjer elever med utmanande beteende att hitta rätt. Ross w. Greene utgår från CPS, Collaborative & Proactive Solutions - ett samarbetsbaserat förhållningssätt och problemlösningsbaserat arbetssätt som är särskilt användbara i arbetet med barn och elever med ett utmanande beteende men är även ett stöd i relationen med alla barn och elever.

Under konferensen får du även ta del av värdefull och praktisk kunskap av:

  • Ulrika Aspeflo, logoped, specialpedagog och speciallärare – ta del av verktyg för en NPF anpassad skola som gynnar alla elever – ledarskap och undervisningsstrukturer inom skolan som ökar lärandet
  • Haninge kommun/Svartbäcksskolan, Susanne Dybeck, rektor och Mia Åkerblom, förstelärare – lyssna till praktiska erfarenheter om Implementering av CPS (samarbetsbaserat och proaktivt förhållningssätt) i Haninge kommun/Svartbäcksskolan - från åtgärdande till hälsofrämjande och förebyggande arbete  
  • Annelie Karlsson, specialpedagog, Funkkonsulten AB – inspirerar och ger fördjupad kunskap om Lågaffektivt bemötande för att bättre hantera barn och elever med ett problemskapande beteende samt Handledning och kollegialt lärande för utvecklingsarbete kring utmanande beteende i skolan

Läs mer i bifogad PDF-inbjudan
Start:
17 maj
Slut:
18 maj

Plats
Bonnier Conference Center i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärder  drogpolicy  Narkotikaprevention  
Hitta fler föreläsare här