Elevhälsan - Elevhälsa – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Elevhälsa – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen

Elevhälsa – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen


Start: 18 januari
Slut: 19 januari
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 18-19 januari.
Arrangör: Kompetento

Elevhälsans viktiga utvecklingsarbete går vidare – nu hälsar vi dig välkommen till 2018 års konferens om Elevhälsa – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen, den 18-19 januari i Stockholm.

En konferens för hela elevhälsoteamet med fokus på praktisk skolutveckling genom elevhälsan och hur elevhälsans arbete når hela vägen in i klassrummet.

Under konferensen får du och ditt elevhälsoteam bl a ta del av: 

  • Framgångstrategier för systematiskt arbete där elevhälsan samverkar och är en integrerad del i skolan och skolutvecklingen
  • Elevhälsoarbete hela vägen in i klassrummet – hur verka förebyggande och hälsofrämjande i den dagliga verksamheten
  • Hur systematiskt följa upp och utvärdera effekterna av elevhälsans arbete – du får med dig ett digitalt processverktyg att använda i det fortsatta utvecklingsarbetet
  • Inkluderande elevhälsa – strategier som får en hel skola att arbeta och verka utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt

Dessutom kan du delta i fördjupningspasset Leda och utveckla hälsofrämjande och inkluderande lärmiljöer under ledning av Maria Kempe Olsson, rektor och skolutvecklare, Anna Bengtsson, specialpedagog och skolutvecklare, som även är författare till den nyutgivna boken Elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell

Läs mer i PDF-inbjudanAnmäl dig nu 

Start
18 januari
Slut
19 januari

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 18-19 januari.

Arrangör
Kompetento

Anmäl dig nu 
annonser