Elevhälsan - Elevhälsans hälsofrämjande arbete Stockholm Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Elevhälsans hälsofrämjande arbete Stockholm

Elevhälsans hälsofrämjande arbete Stockholm


Start: 19 september 08.30
Slut: 19 september 17.00
Plats: Historiska muséet Stockholm
Arrangör: Reacta

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Vill du arbeta mer hälsofrämjande? Behöver du inspiration, kunskap och resurser att organisera ett systematiskt elevhälsoarbete? Kom och lyssna på inspirerande föreläsare, få nyskapande forskning och lär dig praktiskt komma igång med hälsoråd på er skola!

- Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!
- Enkla evidensbaserade verktyg för ett tvärprofessionellt arbetssätt!
- Samtalet i skolan som en möjlighet för lärande!
- Så kan civilsamhället stötta skolans hälsoarbete! 
- Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad måluppfyllelse?
- Dansintervention för elevers psykiska hälsa, gemenskap och egenmakt!
- Så skapar du en framgångsrik samverkan för inkluderande lärmiljöer!
 


Anmäl dig nu 

Start:
19 september 08.30
Slut:
19 september 17.00

Plats
Historiska muséet Stockholm

Pris se inbj.
Arrangör
Reacta

Kontaktperson
Ulrica Fjäll
Telefon
073- 424 54 04

Kontakta Anmäl dig nu  Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

drogpolicy  åtgärder  Narkotikaprevention  
Hitta fler föreläsare här