Elevhälsan - Elevhälsans medicinska insatser Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser


Start: 30 november
Slut: 1 december
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Elevernas hälsa och lärande går hand i hand och det är därför avgörande att det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet utvecklas vidare och varje profession systematiskt medverkar till att stärka elevernas hälsa och deras resa i att nå målen.

Vi vill med det presentera en ny och aktuell konferens om Elevhälsans medicinska insatser https://kompetento.se/ konferens/elevhalsans- medicinska-insatser/ – den 30 november och 1 december i Stockholm. Du väljer själv om du deltar i konferensen på plats i Stockholm eller via livesändning med chattfunktion.

Konferensen har fokus på strukturerade insatser som främjar och stärker hälsa och lärande, ta del av frågeställningar som:

  • Hur stärka uppdraget och kvaliteten i insatser med starkare koppling till hälsa för lärande, lärande för hälsa?
  • Vilka blir hälsoeffekterna på eleverna i och efter rådande pandemi – främja, förebygga och ge stödinsatser i kristider
  • Problematisk skolfrånvaro och bakomliggande hälsoproblematik – proaktiva insatser som motverkar och arbetar förebyggande och hälsofrämjande
  • Elever och barns levnadsvanor – senaste forskning om sömn, stress och dess påverkansfaktorer på hälsa och lärande
  • Utveckla ett förhållningssätt i samtal där kroppen, maten och hälsan kommer in som en naturlig del
  • Vidareutveckla systematiska elevhälsosamtal och dokumentationen som bidrar till den samlande elevhälsan som tydligare stödjer eleven mot lärandemålen

Läs mer om programmet i bifogad Pdf
Start:
30 november
Slut:
1 december

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

verksamhetschef HSL  handledning  MLA  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se