Elevhälsan - En skola för alla-Nationell konferens. Elever med särskilda behov av stöd Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > En skola för alla-Nationell konferens. Elever med särskilda behov av stöd

En skola för alla-Nationell konferens. Elever med särskilda behov av stöd


Start: 18 november
Slut: 19 november
Plats: Piperska Muren Konferens & Event - Scheelegatan 14 Stockholm
Arrangör: Akademi Magelungen

Magelungen anordnar varje år den nationella konferensen En skola för alla. Årets tema handlar om psykisk ohälsa hos barn och om hur fler elever ska kunna klara av skolan.

Att fullfölja skolan är den viktigaste faktorn för hur det går för barn senare i livet. Dessvärre går så många som 13 procent av eleverna ut skolan med ofullständiga betyg och många barn får inte det stöd de behöver för att klara av skolgången. Skolverkets utvärderingar visar att endast en tredjedel av barn i behov av särskilt stöd får det i den utsträckning de behöver. Undersökningar visar att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och vi vet att det finns en stark koppling mellan elevers mående och hur de klarar av skolarbetet.
Magelungen är en av de starkaste aktörerna när det gäller inkludering och skola och vill medverka till ökad kunskap inom området. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom eller nära skolan med elever som har särskilda behov.Anmäl dig nu 

Start:
18 november
Slut:
19 november

Plats
Piperska Muren Konferens & Event - Scheelegatan 14 Stockholm

Pris 4950 kr
Arrangör
Akademi Magelungen

Kontaktperson
Peter Friberg
Telefon
070-7307002

Kontakta
Anmäl dig senast
2019-11-17 Anmäl dig nu 
annonser

Föreläsare

Ämnen

EHM-elevhälsomötet  NPF  inkludering  
Hitta fler föreläsare här