Elevhälsan - En workshop om ungdomar och psykisk hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > En workshop om ungdomar och psykisk hälsa

En workshop om ungdomar och psykisk hälsa


Start: 2 april
Slut: 2 april
Plats: Göteborg
Arrangör: Resistant Minds

Studier visar att ungdomar som har en god psykologisk motståndskraft är bättre rustade att klara av motgångar och kriser samt återhämtar sig snabbare från traumatiska händelser.
I den här workshopen fokuserar vi på att djupdyka i forskning kring vad som bygger och underminerar ungdomars psykologiska motståndskraft samt hur vi som vuxna kan hjälpa unga att bli mentalt starka.

Programmet ger dig:

  • En förståelse för vilka faktorer som bygger och underminerar psykologisk motståndskraft hos ungdomar
  • En förståelse för de emotionella utmaningar ungdomar möter i sin vardag
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar till konstruktivt självprat
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar med problemlösningsteknik
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar att finna bra coping strategier
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar att finna en värderad riktning i livet
  • En verktygslåda med praktiska metoder och tekniker vars syfte är att öka ungdomars psykologiska motståndskraft

 Workshopen bygger på en mix av föreläsning, gruppövningar och diskussioner samt har hög grad av interaktivitet.

För mer information: www.resistantminds.se
Start:
2 april
Slut:
2 april

Plats
Göteborg

Arrangör
Resistant Minds

Kontaktperson
Tomas Lönn

Kontakta
annonser

Föreläsare

Ämnen

ansvarsfrågor  LSS/Personlig assistans  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här