Elevhälsan - FMS digitala hälsoverktyg för högstadiet och gymnasiet/ Onlineutbildning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > FMS digitala hälsoverktyg för högstadiet och gymnasiet/ Onlineutbildning

FMS digitala hälsoverktyg för högstadiet och gymnasiet/ Onlineutbildning


Start: 17 augusti 13.00
Slut: 17 augusti 16.00
Plats: Utbildningen sker Online på Teams (måste laddas ner)
Arrangör: Acki Wästlund

Lär dig snabbt och enkelt att hjälpa eleverna ta fram sin personliga Livsstilsplan, en plan som stimulerar dem att förbättra sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor. En Livsstilsplan med personliga mål för vad som ska uppnås, vad som ska göras för att nå målen, och som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla fystester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition kombinerat med livsstilsfrågor. Målet är att eleverna ska kunna må bra både i skolan, på fritiden och i livet.

Ofta arbetar elevhälsan och Lärarna i idrott o hälsa vid sidan av varandra. Bilden av problemen är oftast gemensam. Stress, stillasittande, otillräcklig fysisk aktivitet påverkar lärandetoch den psykiska hälsan i kombination med andra levnadsvanor. Genom Webappen kan nu lärarna i idrott o hälsa och skolsköterskan och övriga i elevhälsoteamet hjälpas åt. I ämnet idrott o hälsa ingår att ge eleverna kunskap om hälsosamband. Det sker genom att eleverna får testa sin rörlighet, styrka och kondition på idrott o hälsa lektionerna. Eleverna samlas därefter i en teorisal där de i små grupper samtalar om och samtidigt fyller i svar i webappen kring fysisk aktivitet, upplevd hälsa, ANDT, matvanor, fritiden och livet i skolan. Samtalet leds av läraren i idrott o hälsa eller skolsköterskan, allra helst tillsammans. Ju fler från elevhälsoteamet som kan närvara desto bättre. Det är viktigt att eleverna sitter i smågrupper och att de inte kan se varandras ”skärmar” – Ipads, Iphones eller datorer.

Varje termin istället för en gång vart tredje år. Genom samarbetet med idrottslärarna kan skolsköterskan följa eleverna varje termin genom dataprogrammet och ändå ha tid för sitt fördjupade samtal var tredje år. På en del skolor använder skolsköterskorna webappen vid sina ordinarie samtal men måste än så länge göra överföring till sina journalsystem. En dockning är PG. På andra utnyttjar skolsköterskorna bara möjligheten att följa eleverna via dataprogrammets statistikdel.

Testa

Prata ihop er med era idrott o hälsa-lärare och börja med att testa på några klasser under en termin. Därefter kan ni växla upp FMS-insatsen steg för steg tills det nya sättet att arbeta blir en naturlig del av hela ert hälsofrämjande arbete. När ni kommit igång prenumererar ni på appen en termin i taget. Kostnaden varierar då beroende på hur Upp till 100 elever kostar det 100 kr per elev och år. Därefter minskar avgiften per elev med varje nytt 100-tal elever. Har ni 400-500 elever blir det 60 kr per elev. För de största skolorna halveras avgiften till 50 kr per elev och år. Fri FMS- support ingår under hela resan.

Läs mer på skolhälsan
Start:
17 augusti 13.00
Slut:
17 augusti 16.00

Plats
Utbildningen sker Online på Teams (måste laddas ner)

Pris 950 kr
Arrangör
Acki Wästlund

Kontaktperson
Acki Wästlund
Telefon
0708280918

Kontakta Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  samverkan  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se