Elevhälsan - Hur kan distansundervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utformas? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Hur kan distansundervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utformas?

Hur kan distansundervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utformas?


Start: 29 september 09.00
Slut: 29 september 12.00
Plats: Stockholm, Magelungens lokaler Bondegatan 35
Arrangör: Akademi Magelungen

Hur kan vi säkerställa att utbildning på distans ger det stöd som elever med NPF, som autism och ADHD, behöver? Och hur kan det stödet se ut?

Hemundervisning har blivit en ofrivillig verklighet för många skolor i och med situationen med det nya Coronavirusets spridning. Detta ställer skolpersonal, elever och familjer inför en ny situation som vi inte har erfarenhet av tidigare. Mycket av de strukturer i skolan som vanligtvis bidrar med förutsägbarhet och stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) riskerar försvinna när hela eller delar av undervisningen sker på distans

Hur kan vi säkerställa att utbildning på distans ger det stöd som elever med NPF, som autism och ADHD, behöver? Och hur kan det stödet se ut? Kan den digitala undervisningen till och med bli en tillgång för elever med NPF?

Denna utbildning kommer även att websändas. Du kan alltså som deltagare välja att delta digitalt eller komma till oss (förutsatt att Folkhälsomyndighetens riktlinjer tillåter det vid denna tidpunkt).

Akademi Magelungen erbjuder en webbsänd halvdagsutbildning som tar avstamp i en grundförståelse kring hur den specifika funktionsnedsättningen hos eleven påverkar möjligheterna att tillgodogöra sig distansundervisning. Utbildningen ger konkret vägledning i hur du som personal i skolan kan göra för att undervisningen ska bli begriplig och meningsfull för eleven.

Anmäl dig som vanligt så kommer en länk till din e post som tar dig till sändningen. Den Websända utbildningen sker 9-12 23 april. Du kommer som deltagare ha möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Innehåll i utbildningen:

  • Vilka är de specifika grundsvårigheterna vid autism och ADHD som behöver beaktas i utformandet av distansundervisning?
  • Vilka hinder kan dessa svårigheter innebära i den nya situationen?
  • Hur kan dessa hinder överbryggas i distansundervisningen?
  • Vilka fördelar kan den nya situationen föra med sig utifrån den specifika funktionsnedsättningen?

Kursledare: Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malin föreläser om AST och hur man kan göra anpassningar som ökar chansen för att personerna med AST får en hanterbar och begriplig skoltillvaro. Malin har varit med och tagit fram hjälpmedlet Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST).

Pris: 1495 resp 1295 (på distans)Anmäl dig nu 

Start:
29 september 09.00
Slut:
29 september 12.00

Plats
Stockholm, Magelungens lokaler Bondegatan 35

Arrangör
Akademi Magelungen

Kontaktperson
Malin Khoso

Kontakta
Anmäl dig senast
2020-09-28 Anmäl dig nu  Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsofrämjande och förebyggande  tillgängliga lärmiljöer  extra anpassningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se