Elevhälsan - KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan

KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan


Start: 13 juni
Slut: 14 juni
Plats: Magelungens lokaler Bondegatan 35i Stockholm
Arrangör: Akademi Magelungen

Att som skola ta tag i mobbning gör att man adresserar inte bara de akuta situationerna utan påverkar stämningen bland både elever och vuxna. Mobbning är i många fall en orsak till problematisk skolfrånvaro och påverkar skolresultat negativt. Som KiVa skola för man tillgång till utbildning i modellen, material i form av lektionsplaneringar, filmer och spel online. Man får också som KiVa skola kontinuerligt stöd kring akuta mobbningsärenden samt hjälp med analys av utvärderingar.

KiVa både förebygger och minskar skolmobbning och har varit i riksomfattande bruk i Finland sedan hösten 2009. Som bäst 90 % av alla skolor inom grundläggande utbildning i Finland har varit registrerad som användare av programmet.
KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning, och programmet grundar sig på tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen. KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier (t.ex., Kärnä et al., 2011).
Programmet minskar förekomsten av mobbning, men leder också till positiva förändringar i antimobbningsattityder, empati och konstruktivt beteende hos åskådarna. KiVa ökar skoltrivsel, studiemotivation och även skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna. Ett av de centrala målen har även varit att få hela skolgemenskapen att förbinda sig till arbete mot mobbning. Programmet har bland annat fått första pris i EU:s brottsförebyggande tävling (2009) samt ett pris för forskning om KiVas inverkan (Society for Research on Adolescence, 2012).

Läs mer om kursen i bifogad PDF
Start:
13 juni
Slut:
14 juni

Plats
Magelungens lokaler Bondegatan 35i Stockholm

Arrangör
Akademi Magelungen

Kontaktperson
Erik Koskinen
Telefon
070-1727077

Kontakta
Anmäl dig senast
2019-06-12
annonser

Föreläsare

Ämnen

drogpolicy  åtgärder  Narkotikaprevention  
Hitta fler föreläsare här