Elevhälsan - Matematiksvårigheter - - stödinsatser och anpassningar som stärker lärandet vid matematiksvårigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Matematiksvårigheter - - stödinsatser och anpassningar som stärker lärandet vid matematiksvårigheter

Matematiksvårigheter - - stödinsatser och anpassningar som stärker lärandet vid matematiksvårigheter


Start: 20 mars Fm
Slut: 21 mars Fm
Plats: Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset
Arrangör: Kompetento

Matematiksvårigheter - - stödinsatser och anpassningar som stärker lärandet vid matematiksvårigheter

Under dagarna får du metoder och forskning om bl a:

  • Framgångsrika praktiska exempel som visat goda resultat när den traditionella undervisningen inte räckt till – hur går det till i praktiken?
  • Hur nå och motivera elever med matematikångest och dåligt självförtroende som skapar blockeringar i lärandet?
  • Kartläggning av elevers matematiska förmågor mer i detalj – vilka frågor bör ställas för att komma djupare in i problematiken?
  • Säkra inkludering av elever med matematiksvårigheter – arbeta mer strukturellt och förebyggande med individuella insatser och anpassad lärmiljö i klassrummet •Strategier för att kritiskt reflektera, synliggöra och hitta orsaker till elevers matematiksvårigheter i undervisningen
  • Hur kontinuerligt utvärdera elevers matematiska förståelse, följa kunskapsutveckling och bidra med rätt insatser?
  • Blockerande misstag i matematikundervisningen och screening av elever – praktiska metoder för att undvika matematiksvårigheter

Läs program i bifogad Pdf
Start:
20 mars Fm
Slut:
21 mars Fm

Plats
Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Arrangör
Kompetento


Kontakta
Anmäl dig senast
2019-03-20 Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

mobbning  sekretess  utanförskap  
Hitta fler föreläsare här