Elevhälsan - Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete 7,5HP

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete 7,5HP

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete 7,5HP


Start: 6 september
Slut: 31 december
Plats: Bondegatan 55, Stockholm
Arrangör: Akademi Magelungen

Mentalisering avser vår förmåga att förstå andra och oss själva som drivna av känslor, tankar, drömmar, hopp och längtan. Den utgör grunden för de relationella aspekterna av tillvaron, och utgör ett skydd mot psykisk ohälsa och psykiskt lidande.

Utbildningen genomförs i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Utbildningen lär ut såväl den teoretiska grunden för MBT som de konkreta terapeutiska färdigheterna som utmärker mentaliseringsbaserat behandlingsarbete. Utbildningen syftar vidare till att lära ut hur mentalisering kan användas i andra behandlingskontexter, och för andra målgrupper, än renodlad MBT-behandling vars fokus ligger på individual- och gruppterapi. De teoretiska delarna avhandlar de olika psykoterapeutiska och psykologiska teorier som ligger till grund för MBT med särskilt fokus på kopplingen mellan utvecklingen av mentaliserande förmågor och ankytningsteori.

Stor vikt läggs vid de praktiska momenten där det som utmärker mentaliseringsbaserat arbete lärs ut. Genom detta skapas en förståelse för vad som är likt respektive olikt andra terapeutiska traditioner och hur ett mentaliserande förhållningssätt kan se ut i kursdeltagarnas respektive arbetssituation. Utbildningen vänder sig inte i första hand till personer som i strukturerad form skall bedriva manualiserad MBT för emotionell instabil personlighetsstörning. Utbildningen sker på kvartsfart med en heldag varannan vecka under en termin och omfattar 7.5 högskolepoäng. Beräknad tidsåtgång är 10h/vecka.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning i samarbete med Magelungen AB med Peter Friberg som kursansvarig där grundläggande modeller och teorier presenteras kring området mentaliseringsbaserat behandlingsarbete med barn och ungdomar.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med socialt eller psykologiskt behandlingsarbete och vill få nya redskap och förhållningssätt i jobbet. Arbetar du idag som socialsekreterare, sjuksköterska, sjukgymnast, lärare, kurator, behandlingsassistent, vårdare eller liknande yrken kommer har du stor nytta av utbildningen

Kursinnehåll
Kursen är en introduktion till mentaliseringsbaserat behandlingsarbete. Under kursen varvas teori med praktik. Kursen behandlar bland annat: - Anknytningsteori och kopplingen till mentaliserande förmågor

- Den teoretiska bakgrunden till MBT

- Traditionell MBT - översikt

- Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete med barn och ungdomar i olika kliniska kontexter.

- Teoretisk kunskap om, och praktisk träning i, kliniska tekniker och terapeutiskt fokus specifika för mentalisering.

Kursdagar är följande dagar, kl. 09.00-16.00: 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 8 november, 22 november, 5 december. Avslutande dag: kl. 09.00-12.00 den 13 december 2017.

Anmäl digLäs mer och ladda ner

Start:
6 september
Slut:
31 december

Plats
Bondegatan 55, Stockholm

Arrangör
Akademi Magelungen

Kontaktperson
Studierektor Susanne Björk
Telefon
08-555 051 04

Kontakta
Anmäl dig senast
2017-06-02
annonser

Föreläsare

Ämnen

skola  utbildning  förskola  
Hitta fler föreläsare här