Elevhälsan - MHFA™ – Första hjälpen vid psykisk ohälsa / Distanskurs Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > MHFA™ – Första hjälpen vid psykisk ohälsa / Distanskurs

MHFA™ – Första hjälpen vid psykisk ohälsa / Distanskurs


Start: 1 december
Slut: 31 december
Plats: Online
Arrangör: Resistant Minds

Psykisk ohälsa är idag enligt WHO den största orsaken till handikappande sjukdomstillstånd i världen. Särskilt vanligt är depression, ångestsjukdomar och alkohol – eller drogmissbruk. Folk vet i allmänhet en hel del om vanliga kroppsliga åkommor och sjukdomar, men kunskapsnivån är låg när det gäller psykiska sjukdomar. Okunskapen bidrar till en rädsla att ingripa då man upptäcker att någon drabbats av psykisk ohälsa. Denna rädsla att ingripa hindrar ofta den drabbade att få hjälp i tid och att få hjälp att söka rätt sorts vård.
Programmet MHFA-Sweden ger kursdeltagaren kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid exempelvis självskadebeteende, panikattacker och andra allvarliga psykiska tillstånd.

Om MHFA utbildningen

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, utformades år 2000 av professor Antony Jorm vid University of Melbourne. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen. Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan han eller hon kan få professionell behandling.

Innehåll

Programmet lär ut:

Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser

Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen

Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.                                                         

Som första hjälpare kommer du genom din kunskap dels aktivt kunna bidra till att fler fall av psykisk ohälsa upptäcks i tid, men också att ge den drabbade en snabb hjälpinsats. Att bli sedd när man mår psykiskt dåligt gör ofta en stor skillnad avseende var det psykiska mående tar vägen.

Programmet har en hög vetenskaplig evidens och har skapats av forskare och expertis på området. Våra instruktörer är utbildade vid Karolinska Institutet i Stockholm som är ansvariga för MHFA i Sverige .

Kursformat

Samtliga våra kurser och workshops är numera helt nätbaserade vilket för dig som deltagare innebär att du kan studera helt i din egen takt var du än befinner dig. Utöver detta så innebär det digitala formatet ett mycket fördelaktigt pris för att bli licensierad av oss. Genom vår utbildningsplattform får du tillgång till föreläsningar, presentationsmaterial, kursdokumentation, litteraturhänvisningar samt ett stort antal forskningsartiklar. Enklare kan det inte bli.

Ungdomsmanualen/kursbok

Denna säljs separat och kostar 500 kr. Manualen kan endast beställas efter det att du erlagt kursavgiften. Du beställer manualen från Karolinska Institutet här: http://resistantminds.se/produkt/mhfa-ungdomsmanual-kursbok/

Kursstart

Våra kurser startar löpande och du har 3 månader på dig att studera in materialet och genomföra slutprovet.

Pris

1500 Kr exklusive moms I priset ingår aktuellt lektionsmaterial, övningsuppgifter, powerpoint fil med tillhörande presentationer samt videobaserade föreläsningar.
Start:
1 december
Slut:
31 december

Plats
Online

Pris 1500
Arrangör
Resistant Minds

Kontaktperson
Tomas Lönn

Kontakta
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  samverkan  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se