Elevhälsan - MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom


Start: 15 januari
Slut: 16 januari
Plats: Stockholm
Arrangör: Resistant Minds

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, utformades år 2000 av professor Antony Jorm vid University of Melbourne. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen. I Sverige är det Karolinska Institutet som svarar för och utvecklar programmet.

Ungdomsprogrammet (MHFA-Y), som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar,  exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare.

Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Programmet har en hög vetenskaplig evidens och har skapats av forskare och expertis på området. Våra instruktörer är utbildade vid Karolinska Institutet i Stockholm som är ansvariga för MHFA i Sverige .

Programmet lär ut:

  • Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser
  • Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen
  • Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Som första hjälpare kommer du genom din kunskap dels aktivt kunna bidra till att fler fall av psykisk ohälsa upptäcks i tid, men också att ge den drabbade en snabb hjälpinsats. Att bli sedd när man mår psykiskt dåligt gör ofta en stor skillnad avseende var det psykiska mående tar vägen.

För mer information: www.resistantminds.se
Start:
15 januari
Slut:
16 januari

Plats
Stockholm

Arrangör
Resistant Minds

Kontaktperson
Tomas Lönn

Kontakta
Anmäl dig senast
2019-01-15
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  förskola  skola  
Hitta fler föreläsare här