Elevhälsan - Motivation – En föreläsning om vikten av att ha ett upplevt syfte med att finnas till Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Motivation – En föreläsning om vikten av att ha ett upplevt syfte med att finnas till

Motivation – En föreläsning om vikten av att ha ett upplevt syfte med att finnas till


Start: 22 oktober 09.00
Slut: 22 oktober 12.00
Plats: Lady Hamilton Hotell, Stockholm
Arrangör: Resistant Minds

Att känna sig engagerad i ett livsmål, att ha en tydlig strävan mot att uppnå något som är viktigt och som man värderar högt samt att uppleva sig ha ett syfte med att existera har i flertalet vetenskapliga studier visat sig inte bara vara ett sätt att stärka välmående, utan kan också fungera som en skyddande faktor mot psykisk ohälsa då man möter motgångar och kriser.

Nya studier visar att den psykiska ohälsan i åldersgruppen 15-18 år har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Allt fler ungdomar söker hjälp i primärvården för stress, oro, ångest och nedstämdhet. Lägg därtill att många ungdomar upplever sig omotiverade och oengagerade, något som kraftigt ökar en individs sårbarhet för psykisk ohälsa. Det preventiva arbetet i skolan för att stärka ungdomars psykologiska motståndskraft ter sig allt viktigare, men hur hjälper man unga på ett metodiskt och effektivt sätt att öka sin motivation, sitt engagemang och sin upplevda mening med att finnas till?Anmäl dig nu 

Start:
22 oktober 09.00
Slut:
22 oktober 12.00

Plats
Lady Hamilton Hotell, Stockholm

Arrangör
Resistant Minds

Anmäl dig nu  Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

EHM-elevhälsomötet  NPF  inkludering  
Hitta fler föreläsare här