Elevhälsan - Neuropsykiatrisk problematik i skolan VT 2020 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Neuropsykiatrisk problematik i skolan VT 2020

Neuropsykiatrisk problematik i skolan VT 2020


Start: 10 mars 09.00
Slut: 11 mars 16.00
Plats: Bondegatan 35 Stockholm
Arrangör: Akademi Magelungen

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal.

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för barn och unga med AST/ADHD. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande.
Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med AST/ADHD.

Lärandemål:
– Deltagarna skall efter avslutad kurs ha god kunskap om de centrala komponenterna vid AST och ADHD. De skall känna till och kunna redogöra för begrepp som:

  • Central koherens
  • Theory of mind
  • Perceptuella avvikelser
  • Arbetsminne
  • Impulsivitet
  • Bristande uthållighet

– Deltagarna skall utifrån ovanstående kunna resonera om och beskriva vad dessa svårigheter ställer för krav på deltagarna i sina respektive yrkesroller samt på vilka sätt de kan underlätta för de barn och ungdomar de arbetar med.

– Deltagarna skall ha kunskap om och kunna resonera kring på vilka sätt den egna verksamheten har strukturer och förhållningssätt som är anpassade till målgruppen.

Tidigare kursdeltagare om kursen:

”Fantastiskt mycket, väl genomtänkt information!”

”Alla i skolans värld borde få ta del av detta.”
Start:
10 mars 09.00
Slut:
11 mars 16.00

Plats
Bondegatan 35 Stockholm

Pris 3495 kr
Arrangör
Akademi Magelungen

Kontaktperson
Peter Friberg
Telefon
070-7307002

Kontakta
Anmäl dig senast
2020-03-09 Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  pulsträning  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se