Elevhälsan - Neuropsykiatrisk problematik i skolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Neuropsykiatrisk problematik i skolan

Neuropsykiatrisk problematik i skolan


Start: 13 november
Slut: 14 november
Plats: Stockholm Bondegatan 35, Magelungens lokaler
Arrangör: Akademi Magelungen

Andelen elever med behov av särskilt stöd ökar i skolan och ställer höga krav på pedagogisk personal. Individuella anpassningar varvas med hänsyn till gruppen.

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för barn och unga med AST/ADHD. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande.
Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med AST/ADHD.

Lärandemål:
– Deltagarna skall efter avslutad kurs ha god kunskap om de centrala komponenterna vid AST och ADHD. De skall känna till och kunna redogöra för begrepp som:

  • Central koherens
  • Theory of mind
  • Perceptuella avvikelser
  • Arbetsminne
  • Impulsivitet
  • Bristande uthållighet

– Deltagarna skall utifrån ovanstående kunna resonera om och beskriva vad dessa svårigheter ställer för krav på deltagarna i sina respektive yrkesroller samt på vilka sätt de kan underlätta för de barn och ungdomar de arbetar med.

– Deltagarna skall ha kunskap om och kunna resonera kring på vilka sätt den egna verksamheten har strukturer och förhållningssätt som är anpassade till målgruppen.
Start:
13 november
Slut:
14 november

Plats
Stockholm Bondegatan 35, Magelungens lokaler

Pris 3495 kr
Arrangör
Akademi Magelungen

annonser

Föreläsare

Ämnen

inkludering  NPF  EHM-elevhälsomötet  
Hitta fler föreläsare här