Elevhälsan - Preventiva Inkluderande lösningar (PIL) Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Preventiva Inkluderande lösningar (PIL)

Preventiva Inkluderande lösningar (PIL)


Start: 1 juni
Slut: 1 december
Plats: På er skola
Arrangör: Akademi Magelungen

Skapa lugnare klassrum, ökad studiero och få fler elever att klara skolan!

Hälften av alla högstadieelever uppger att de aldrig upplever studiero i klassrummet. Allt fler elever fullföljer inte skolan och var fjärde lärare upplever att de inte har kompetens för att kunna motverka mobbning och annan kränkande behandling. PIL skapar förutsättningar för att vända trenden!

PIL ger konkreta och forskningsbaserade verktyg för att din skola ska få ökad studiero, förbättrade studieresultat och bli en lugnare skola med ökad inkludering.

PIL skapar bred kompetenshöjning för alla. All personal på din skola kommer att få utbildning, stöd och handledning, vilket leder till en kollektiv kompetenshöjning. PIL gör skillnad på riktigt.

PIL skapar hållbarhet över tid. Vi vet att ett stort problem med utbildningar är att de är korta och ofta riktar sig endast till ett fåtal på skolan och därmed sällan får den effekt man vill. En viktig del i PIL är att stötta er skola i genomförande och implementering.

PIL är enkelt. Genom att arbeta med effektiva och evidensbaserade verktyg kan man med små beteendeförändringar skapa stora resultat. Vi hjälper er med strukturen.

PIL är på plats. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov och vi vet vad som krävs för att fler elever ska hänga med och klara skolan. Personal från Magelungen kommer att under två års tid att stötta, följa och handleda all personal på er skola.
Start:
1 juni
Slut:
1 december

Plats
På er skola

Pris efter ök
Arrangör
Akademi Magelungen

Kontaktperson
Kata Nylén
Telefon
070-7980912

Kontakta
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  aktiva klassrum  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se