Elevhälsan - Problematisk skolfrånvaro - Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Problematisk skolfrånvaro - Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Problematisk skolfrånvaro - Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro


Start: 13 oktober 09.00
Slut: 14 oktober 16.00
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Arrangör: Studia

Problematisk skolfrånvaro är ett allvarligt samhällsproblem, som innebär en stor risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap, med enorma samhällskostnader och stort lidande för individen som följd.
Skolinspektionen har gjort en nationell kvantitativ kartläggning, som visar att åtminstone 20 000 elever har en ogiltig frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Situationen är allvarlig, men det finns mycket som kan göras för att främja närvaro och förebygga frånvaro samt säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.
Under denna konferens får du lyssna till några av landets mest kunniga personer när det gäller problematisk skolfrånvaro och fördjupa din kunskap kring hur vi kan arbeta målinriktat och strukturerat för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan!

Ur konferensprogrammet: 

  • Systematiskt arbete för ökad skolnärvaro
  • Öka din kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga – för att kunna sätta in rätt insatser vid problematisk skolfrånvaro
  • Närvarofrämjande arbete och meningsfull skolgång – kartläggningsarbete, systematiskt arbetssätt, samverkan och uppföljningsarbete
  • Hur skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer som främjar god hälsa, lärande och närvaro?
  • Hur arbeta aktivt med närvarofrämjande åtgärder i grupper där vi ser en ökad risk för skolfrånvaro?
  • Hur arbeta framgångsrikt med samverkan mellan skola, BUP, socialtjänst och andra aktörer för ökad skolnärvaro? 
  • Relationens betydelse för skolnärvaro och lärande – vad kan skolans personal göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever?
  • Hur skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro?

Konferensens talare: 

Malin Gren Landell
Leg psykolog/psykoterapeut som arbetar med skolfrågor. Har varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro

Anna Borg
Samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)

Ann Lindgren
Pedagog med npf-inriktning på Centrala elevhälsan i Norrtälje kommun

Gunilla Carlsson Kendall
Psykolog med inriktning mot neuropsykologi

Läs mer om programmet i bifogad pdf Anmäl dig nu 

Start:
13 oktober 09.00
Slut:
14 oktober 16.00

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris 6900 kr
Arrangör
Studia

Kontaktperson
Studia
Telefon
08-650 09 29

Anmäl dig senast
2020-10-12 Anmäl dig nu  Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  lärarhälsa  samverkan elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se