Elevhälsan - Problematisk skolfrånvaro 6-7 maj i Stockholm Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Problematisk skolfrånvaro 6-7 maj i Stockholm

Problematisk skolfrånvaro 6-7 maj i Stockholm


Start: 6 maj 09.00
Slut: 7 maj 16.15
Plats: Piperska muren Scheelegatan 14 Stockholm
Arrangör: Studia.se

Problematisk skolfrånvaro är ett allvarligt samhällsproblem, som innebär en stor risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap, med enorma samhällskostnader och stort lidande för individen som följd.
Under denna konferens får du lyssna till några av landets mest kunniga personer när det gäller problematisk skolfrånvaro och fördjupa din kunskap kring hur vi kan arbeta målinriktat och strukturerat för att främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan.

Ur konferensprogrammet

 • Konsekvenser av problematisk skolfrånvaro och vad vi kan göra för att bryta utvecklingen – nulägesrapport och de senaste forskningsrönen
 • Öka din kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga ­– för att kunna sätta in rätt resurser vid problematisk skolfrånvaro
 • Hur arbeta aktivt med närvarofrämjande åtgärder i grupper där vi ser en ökad risk för skolfrånvaro?
 • Närvarofrämjande arbete och meningsfull skolgång – kartläggningsarbete, systematiskt arbetssätt, samverkan och uppföljningsarbete
 • Hur skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer som främjar god hälsa, lärande och närvaro?
 • Framgångsrika samverkansformer mellan skola, socialtjänst, BUP, habiliteringen och andra aktörer när det krävs fler insatser än vad skolan ensam kan erbjuda
 • Relationens betydelse för skolnärvaro och lärande – vad kan skolans personal göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever?
 • Hur skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro?

Konferensens talare:

 • Malin Gren Landell, leg psykolog/psykoterapeut som arbetar med skolfrågor. Malin har varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro
 • Anna Borg, samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)
 • Ann Lindgren, pedagog med npf-inriktning på Centrala elevhälsan i Norrtälje kommun
 • Rolf Agaton, pedagog/behandlare i SKIFO, ett samarbete mellan skolan och individ- och familjeomsorgen i Stenungsunds kommun
 • Gunilla Carlsson Kendall, psykolog med inriktning mot neuropsykologi


Läs mer i bifogad pdf
Start:
6 maj 09.00
Slut:
7 maj 16.15

Plats
Piperska muren Scheelegatan 14 Stockholm

Arrangör
Studia.se

Kontaktperson
Studia.se
Telefon
08-650 09 29

Kontakta Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här