Elevhälsan - Psykisk hälsa i kristider Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Psykisk hälsa i kristider

Psykisk hälsa i kristider


Slut: 31 december 2020
Plats: Valfritt - digital kurs
Arrangör: Reacta

Digital kurs för skolans hälsofrämjande arbete.

Carolina Klüft f.d. elitfriidrottare & Katarina Laundy leg. psykolog ger tillsammans med framgångsrika forskare och inspiratörer sina bästa tips, metoder och verktyg att arbeta hälsofrämjande i skolan under krisen. Välkommen till en utbildning där vi vänder oro och rädsla till ett positivt arbete med eleverna och deras hälsa.

Hälsofrämjande metoder under kristider?
Ökad frånvaro hos elever och lärare, införande av distansundervisning, brist på resurser, rädsla och oro utmanar skolans hälsofrämjande arbete och därmed arbetet mot utbildningens mål. Samtidigt minskar elevernas friskfaktorer hemma och på fritiden där barn och unga i utsatta situationer påverkas mest. Hur kan vi i denna situation och i framtiden bibehålla och öka skolans hälsofrämjande arbete? Hur kan vi arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå för ett väl fungerande hälsofrämjande arbete mot utbildningens mål?

Förstärk skolans elevhälsoarbete!
Utbildningen ger dig fungerande metoder som har dokumenterad effekt och evidens, som kan användas både i kristider och i framtiden för ett förstärkt elevhälsoarbete. Ge dig själv pep & kunskap att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv med hälsofrämjande arbete som ökar och bibehåller elevernas psykiska hälsa, både i nuvarande läge och i framtiden.

Ständigt uppdaterad kurs efter rådande läge
Vi uppdaterar kursen löpande efter rådande läge så du har de verktyg som behövs för att arbeta hälsofrämjande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och senaste forskningen. Här får du som stödmedlem tillgång till kursens första block som är kostnadsfritt. Under hösten släpper vi flera block med mer kursinnehåll och nya spännande föreläsare som:

- Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan i Kolsva
- Gita Hedin forskare på Högskolan i Kristianstad
- Ylva Brännström Almquist, docent och studierektor på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet

Kostnadsfritt för all personal på skolor som är stödmedlemmar. Bli medlem på www.reacta.se.

Läs mer här
Slut:
31 december 2020

Plats
Valfritt - digital kurs

Pris Se text
Arrangör
Reacta

Kontaktperson
Fredrik Thelander
Telefon
08-940 410

Kontakta
Anmäl dig senast
2020-10-26
annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  aktiva klassrum  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se