Elevhälsan - Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa

Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa


Start: 13 mars Fm
Slut: 14 mars Fm
Plats: Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset
Arrangör: Kompetento

Skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser för elevers psykiska hälsa - forskning och praktiska insatser, det är fokus på angelägna dagar den 13-14 mars 2019 i Stockholm. Under dagarna möter du ämnesexperter och framstående praktikfall samt har möjlighet att nätverka med kolleger från hela landet!

Välkommen till konferensen Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa, där du får du bl a ta del av:

  • Senaste forskningen kring barn och ungas psykiska ohälsa – vilka är orsakerna till att allt fler elever känner ångest, depression, press/stress och en känsla av att inte räcka till?
  • Skolans uppdrag för att stärka den psykiska hälsan och ge elever det stöd som de har rätt till - vad kan vi göra som har effekt?
  • Läroplanen, kunskapskrav och elevers psykiska hälsa – strukturer som hjälper och bättre möter elever som har svårt att nå målen
  • Elever som upplever skolrelaterad ångest – bemötande och insatser som förebygger och bryter ångestsituationer
  • Hur utveckla förebyggande och hälsofrämjande strukturer i klassrummet som stärker lärandet?
  • Hjärnans utveckling och hur elevers livsstil påverkar psykisk hälsa och inlärning
  • Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbete

Läs program i bifogad pdf
Start:
13 mars Fm
Slut:
14 mars Fm

Plats
Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Arrangör
Kompetento


Kontakta
Anmäl dig senast
2019-03-13 Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Säkerhet  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här