Elevhälsan - Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa

Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa


Start: 15 november
Slut: 16 november
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser för elevers psykiska hälsa - forskning och praktiska insatser, det är fokus på angelägna dagar den 15-16 november i Stockholm. Under dagarna möter du ämnesexperter och framstående praktikfall samt har möjlighet att nätverka med kolleger från hela landet!

Välkommen till konferensen Psykisk hälsa i skolan – förebyggande och stärkande insatser för lärande och hälsa, där du får du bl a ta del av: 

  • Senaste forskningen kring barn och ungas psykiska ohälsa – vilka är orsakerna till att allt fler elever känner ångest, depression, press/stress och en känsla av att inte räcka till?
  • Skolans uppdrag för att stärka den psykiska hälsan och ge elever det stöd som de har rätt till - vad kan vi göra som har effekt?
  • Läroplanen, kunskapskrav och elevers psykiska hälsa –  strukturer som hjälper och bättre möter elever som har svårt att nå målen
  • Elever som upplever skolrelaterad ångest – bemötande och insatser som förebygger och bryter ångestsituationer
  • Hur utveckla förebyggande och hälsofrämjande strukturer i klassrummet som stärker lärandet?
  • Hjärnans utveckling och hur elevers livsstil påverkar psykisk hälsa och inlärning
  • Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

MISSA INTE! Under konferensen få du bl a ta del av Folkhälsmyndighetens senaste rapport Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga. Den visar bl a hur skolans funktion troligen har bidragit till den stora ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga

Läs mer i Pdf -inbjudan 
Start:
15 november
Slut:
16 november

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  handledning  förskola  
Hitta fler föreläsare här