Elevhälsan - Psykisk ohälsa bland barn och unga Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Psykisk ohälsa bland barn och unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga


Start: 9 april 08:30
Slut: 10 april 15:30
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
Arrangör: Kompetensteamet

En konferens som fokuserar barn och ungas psykiska ohälsa och hälsa utifrån en förebyggande synvinkel. Programmet tar upp relevanta ämnen för dig inom elevhälsoteamet och ger dig möjlighet att lyssna på experter inom branschen. Under två dagar behandlar vi bland annat hur en hälsosam skolkultur som genomsyrar hela skolan kan skapas och hur elevhälsan kan arbeta med ett helhetsperspektiv för att säkra goda lärmiljöer för samtliga elever. Vidare pratar vi om skolfrånvaro, stressrelaterad psykisk ohälsa, självkänsla och prestationsångest. I år kommer föreläsningarna vara av fördjupande karaktär och kompletteras med interaktiva delar som leds av föreläsarna och en moderator för att ge dig möjlighet till reflekterande samtal, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Under dagarna fokuserar vi på frågor som berör:

➠ NPF-säkrad lärmiljö – vad kan det innebära och hur kan vi skapa en skolmiljö som gynnar samtliga elever?

➠ Hur kan vi skapa tillitsfulla relationer och ett skolklimat där trygghet och trivsel dominerar?

➠ Prestationsångest – hur kan vi stötta elever i ett kravfyllt samhälle?

➠ Hur kan vi arbeta med skolfrånvaro på vår skola?

➠ Stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet – hur kan vi arbeta förebyggande och hjälpa elever?Läs mer och ladda ner

Start:
9 april 08:30
Slut:
10 april 15:30

Plats
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Pris 5480 kr
Arrangör
Kompetensteamet

Kontaktperson
Charleen Fichtner
Telefon
0708-198064

Kontakta
Anmäl dig senast
2019-04-08 Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  stress  fysisk aktivitet  
Hitta fler föreläsare här