Elevhälsan - Samordnarutb. Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Samordnarutb.

Samordnarutb.


Start: 12 november 08.00
Slut: 13 november 17.00
Plats: Stockholm
Arrangör: Reacta

Samordnarutbildningen är till för dig som vill stärka det hälsofrämjande arbetet på skolan genom hälsorådsmodellen.

Modellen utgår från det systematiska kvalitetsarbetet, där tvärprofessionell samverkan skapar ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt. Genom att delta i samordnarutbildningen kan er skola skapa välfungerande strategier för elevernas hälsa. Utbildningen utgår från hälsorådsmodellen som en resurs och verktyg för att stärka skolans hälsofrämjande arbete. Modellen är evidensbaserad och anpassad efter det systematiska kvalitetsarbetet.

Under utbildningen får du

  • Praktiskt lära dig arbeta med MI och Empowerment för ett hälsofrämjande arbetssätt.
  • Ökade kunskaper om hur ni kan stärka ungas organisering för ökad hälsa och demokratikunskaper hos era elever.
  • Fördjupning kring begreppen åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande för ett gemensamt språk i skolan.
  • Utveckla ert hälsoarbete för ett tvärprofessionellt arbetssätt.
  • Lära er ta tillvara på resurser, kunskaper och metoder för ett välfungerande hälsoarbete.

Läs merAnmäl dig nu 

Start:
12 november 08.00
Slut:
13 november 17.00

Plats
Stockholm

Pris Gratis
Arrangör
Reacta

Kontaktperson
elevhalsa@reacta.se
Telefon
08-940 410

Kontakta Anmäl dig nu  Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

anpassningar  självkänsla  utsatthet  
Hitta fler föreläsare här