Elevhälsan - Särskilt begåvade elever i grundskolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Särskilt begåvade elever i grundskolan

Särskilt begåvade elever i grundskolan


Start: 30 januari 09.00
Slut: 31 januari 16.00
Plats: Piperska muren Scheelegatan 14 Stockholm
Arrangör: Studia

Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Särskilt begåvade elever resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut. I skollagen är det tydligt formulerat att:
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. … Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

För att särskilt begåvade elever ska få rätt ledning och stimulans och möjlighet till utveckling i skolan är det nödvändigt att de får stora utmaningar utifrån sina styrkor. De har rätt att få lära och diskutera på sin nivå och behöver mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

Särskilt begåvade elever har stor potential om de får rätt förutsättningar att utvecklas. Vinsterna kan bli mycket stora både för individen, skolan och samhället om potentialen tas till vara.

Om särskilt begåvade elever inte får den stimulans och det stöd som de behöver är risken stor att de blir understimulerade. De kan drabbas av psykisk ohälsa, få försämrade studieresultat och även problematik med skolfrånvaro, eftersom skolan inte känns meningsfull.

Under den här konferensen får du lära och inspireras av några av landets mest kompetenta personer när det gäller särskilt begåvade elever. Du får viktig kunskap om hur de här eleverna upptäcks och vilken ledning och stimulans de behöver för att få en bra skolgång där de utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Ur konferensprogrammet:

  • Hur upptäcka de särskilt begåvade eleverna?
  • Kartläggning av elevens kunskapsnivå för att få en tydlig bild av elevens behov av stimulans och stöd
  • Pedagogisk differentiering för att stimulera och utmana elever med särskild begåvning
  • Bemötande och förhållningssätt till barn med särskild begåvning
  • Kollegial handledning för att säkerställa att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
  • Hur skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och vårdnadshavare till barn med särskild begåvning?
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och särskild begåvning – vilka är de och vad behöver de?

Konferensens talare:

Mona Liljedahl, specialpedagog, föreläsare och författare

Eva Pettersson, prorektor vid Blekinge tekniska högskola, fil.dr. i matematik med didaktisk inriktning

Paulina Rodriguez Milovic, leg. psykolog

Timmy Burchard, högstadielärare i svenska och spanska, på F-9-skolan Växthuset skola i Mölndal

Anna Arvsten, handledare, författare, leg. lärare, Utbildningsarsenal

Pia Rehn Bergander, Pedagogie Magister med inriktning specialpedagogik

Läs mer i bifogad fil
Start:
30 januari 09.00
Slut:
31 januari 16.00

Plats
Piperska muren Scheelegatan 14 Stockholm

Pris 6 900 kr
Arrangör
Studia

Kontaktperson
Studia AB
Telefon
Växel: 08-650 09 29

Kontakta Lägg till i kalendern
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  stress  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se