Elevhälsan - Specialpedagogiskt forum - fokus specialpedagogiskt utvecklingsarbete och handledning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Specialpedagogiskt forum - fokus specialpedagogiskt utvecklingsarbete och handledning

Specialpedagogiskt forum - fokus specialpedagogiskt utvecklingsarbete och handledning


Start: 12 september
Slut: 13 september
Plats: Bonnier Conference Center i Stockholm.
Arrangör: Kompetento

Vårt uppdrag är att skapa en likvärdig skola där alla elever får det stöd samt de strategier och verktyg som de behöver och har rätt till för att klara skolans mål. Med det som utgångspunkt bjuder vi in specialpedagoger, speciallärare, rektorer, pedagoger och andra som arbetar med specialpedagogiskt utvecklingsarbete till konferens – välkomna till Specialpedagogiskt forum den 12-13 september 2019 i Stockholm.

Dagarna berör frågeställningar som:

  • Hur nå ut med den specialpedagogiska kompetensen och förmedla ett förhållningssätt som stödjer en synvända och en förändringsprocess mot en mer likvärdig skola?
  • Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning, lärande och bedömning – hur stötta och bedöma elever som har svårt att nå målen?
  • Den senaste forskningen om hjärnans utveckling, motivation och förutsättningar till lärande – utveckla lärmiljön, ledarskapet och lärprocessen för effektivare undervisning och stödinsatser
  • Hur stödja och handleda pedagoger i att skapa differentierad undervisning för alla i klassrummet?
  • Identifiera de bakomliggande orsakerna till problematisk skolfrånvaron – möjligheter till förebyggande arbete med ökad skolnärvaro som resultat
  • Kooperativt lärande som ger en tillgänglig lärmiljö och effektivare undervisning där eleverna blir en viktig lärresurs
  • Så lyckas du med den specialpedagogiska handledningen genom att utveckla samarbetande samtal i skolan

Läs mer i bifogad PDF
Start:
12 september
Slut:
13 september

Plats
Bonnier Conference Center i Stockholm.

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se