Elevhälsan - Språkstörning och språklig sårbarhet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Språkstörning och språklig sårbarhet

Språkstörning och språklig sårbarhet


Start: 21 januari
Slut: 22 januari
Plats: Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset
Arrangör: Kompetento

Välkommen till årliga, uppskattade konferensdagar där du får en uppdatering, djupare kunskap och praktiska arbetsmetoder för hur du utvecklar anpassade lärmiljöer och inkluderande arbetssätt vid språkstörning och språklig sårbarhet!

Som vanlig är programmet fullspäckat med relevanta ämnen och inspirerande föreläsare och praktikfall om:

  • Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet elever med språkstörning - visuellt stöd och konkreta anpassningar i klassrummet
  • Språkstörning hos flerspråkiga elever – strategier där den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken för rätt stödinsatser
  • Säkra konkret och strukturerad undervisning utifrån elevens förutsättningar, kunskapskraven och de krav som ställs i klassrummet
  • Framgångsrika arbetsmetoder som stärker begreppsbildningen och ökar ordförrådet – senaste forskningen om klassrumsnära arbete vid språkstörning
  • Språkstödjande insatser i alla ämnen som möjliggör ökat lärande trots språkstörning– forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt

Läs mer i PDF-inbjudan
Start:
21 januari
Slut:
22 januari

Plats
Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Arrangör
Kompetento


Anmäl dig senast
2019-01-21
annonser

Föreläsare

Ämnen

skola  förskola  handledning  
Hitta fler föreläsare här