Elevhälsan - Språkstörning och språklig sårbarhet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Språkstörning och språklig sårbarhet

Språkstörning och språklig sårbarhet


Start: 31 januari
Slut: 1 februari
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Arrangör: Kompetento

Välkommen till konferensen Språkstörning och språklig sårbarhet hos barn och elever den 31 januari-1 februari 2018!

Vi presenterar nu ett nytt uppdaterat program med fokus på senaste forskningen, anpassningar och inkludering som ger barn och elever med språkstörning ökat lärande och delaktighet i undervisningen. Alla elever har rätt till språkligt lärande och en undervisning som är tillgänglig utifrån deras förutsättningar och behov
– här får du metoderna och verktygen för ditt utvecklingsarbete.

  • Individanpassad och strukturerad undervisning som ger språkligt stöd i klassrummet utifrån behov och förutsättningar -  tidiga, konkreta anpassningar i lärmiljö 
  • Språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar - vilka stödinsatser kräver de olika svårigheterna och kombinationerna?
  • Strukturer som stärker elever med språkstörning och ger dem ökade möjligheter att klara det sociala samspelet och bygga relationer i skolan
  • Språkliga kraven i skolan och elevens förutsättningar – anpassningar och insatser i alla ämnen som möjliggör lärande för alla elever trots språkstörningar
  • Framgångsrikt och praktiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande som ger effekt och är till gagn för alla elever oavsett språklig nivå
  • Språkstörning hos nyanlända och flerspråkiga elever - vilka specifika stödinsatser behöver flerspråkiga elever med språkstörningar

Dessutom har du möjlighet att delta i en separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 1 februari

Alternativa digitala hjälpmedel och stödstrukturer i klassrummet för bättre studieresultat hos elever med språkstörning

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med fokus på alternativa digitala lärverktyg som stöttar och tar eleven ur sitt sårbara läge. Eftermiddagen berör även hur du kommer vidare med ett framgångsrikt utvecklingsarbete med stödstrukturer för språkfrämjande insatser på skolan.

Läs mer i PDF-inbjudan
Start:
31 januari
Slut:
1 februari

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Arrangör
Kompetento

Telefon
072-2782892

Kontakta
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  särskilt stöd  studiedagar  
Hitta fler föreläsare här